Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Αποφάσεις της Γενικης Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» στην έδρα της εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 70,85 % του συνόλου των εταιρικών μετοχών, ήτοι 15.598.072  μετοχές, επί συνόλου 22.016.250 μετοχών. 

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2017, μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως.
  2. Απαλλάχθηκαν, ομοφώνως, τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2017.
  3. Εγκρίθηκαν, ομοφώνως, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., της εταιρικής χρήσης 2017.
  4. Εγκρίθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως. Οι εκλεγόμενοι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι: Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου, Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά, Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννη, Γεώργιος Τσιότρας του Δημητρίου. Τα  δε μέλη, Νικόλαος Καϊλακής και Γεώργιος Τσιότρας, ορίζονται ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετικώς στον ν. 3016/2002. Το εκλεγόμενο διοικητικό συμβούλιο τελεί υπό πενταετή θητεία, διαρκούσα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει και συνεδριάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2023.
    Περαιτέρω, εγκρίθηκε η επανεκλογή των ακόλουθων προσώπων για την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017: Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννη (Πρόεδρος), Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και Νίκος Κλείτου του Κώστα.
  5. Προεγκρίθηκε, ομοφώνως, η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση.
  6. Εγκρίθηκαν, ομοφώνως, οι εγγυήσεις που δόθηκαν υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.
  7. Η Γενική Συνέλευση επέλεξε, ομοφώνως, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2018, την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε
Αποθήκευση