Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Έγκριση συγχώνευσης ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. με την θυγατρική ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε.

Η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 22.03.2012 εγκρίθηκε η συγχώνευση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και της θυγατρικής εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της θυγατρικής από την μητρική «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/20 «περι ανωνύμων εταιριών», των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, και τις αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της απορροφώσας και των απορροφώμενων Α.Ε. Οι ως άνω εγκριτική απόφαση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2 – 1815/22.03.2012.
Αποθήκευση