Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Ορθή Επανάληψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ’ αρ. 925/22.9. 2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι μέτοχοι της εταιρίας εκλήθησαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την 4 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00’ στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με θέμα ημερησίας διατάξεως τη σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου με διοργανωτή έκδοσης αυτού και εκπρόσωπο των λοιπών ομολογιούχων την Τράπεζα Πειραιώς και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις. Με την παρούσα πρόσκληση μετατίθεται η ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τροποποιείται η διατύπωση του πρώτους θέματος και προστίθεται δεύτερο θέμα, το οποίο εκ παραδρομής παραλήφθηκε στην πρώτη δημοσίευση. Ακολούθως, η πρόσκληση επαναδιατυπώνεται ως εξής: Σύμφωνα με το νόμο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ’ αρ. 929)13.11. 2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι μέτοχοι της εταιρίας καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την 7 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα11.00’ στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως: 1) Σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου με συνδιοργανωτές έκδοσης την ALPHA BANK και την Τράπεζα Πειραιώς. 2) Έγκριση συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 ΚΝ 2190/20, περί κτήσεως μετοχών της «ΑΛΟΥΝΕΦ ΑΕ», μεταβιβαζομένων από διοικητές συμβούλους με σκοπό την απορρόφηση της εταιρίας από την ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφονταςσχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.alumil.com και στα γραφεία της εταιρίας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) εάν μεν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό (δεν έχουν δηλώσει χειριστή), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους προς τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 611 00, τηλ. 2310-555405, Φαξ 2310-555425), πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη Συνέλευση, συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού. β) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος τους μέσω του χειριστή τους (Α.Χ.Ε., Ε.Π.Ε.Υ., ΤΡΑΠΕΖΑ, κτλ.) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη Συνέλευση, συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού. Όσοι εκ των μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ποιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της. Κιλκίς, 13-11-2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αποθήκευση