Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση αποκοπής/ πληρωμής μερίσματος χρησης 2008

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4 και 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία "ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε." ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της την Δευτέρα 01/06/2009, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος για την χρήση του 2008, το οποίο ανέρχεται σε 0,089 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0801 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2008, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων κατά την Παρασκευή 17/07/2009 (record date). Από την Τετάρτη 15/07/2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/07/2009 από την πληρώτρια Τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." (Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας, Λεωφ. Συγγρού 142, Καλλιθέα Τ.Κ 176 71), στους δικαιούχους ως ακολούθως : 1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., (αρμόδιος στην Τράπεζα Πειραιώς ο κος Γ.Αλτής τηλ. 210- 32 88 747). 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για τους δικαιούχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3. Για όσους εκ των δικαιούχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." από την Τετάρτη 29/07/2009. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του δικαιούχου έως την 31η Δεκεμβρίου 2010. Μετά την ημερομηνία αυτή (31 Δεκεμβρίου 2010), κάθε δικαιούχος που δεν εισέπραξε το μέρισμά του, θα μπορεί να το εισπράξει μόνο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Δημοκρατίας 1, Μέγαρο Εγνατία 546 29) και εντός της προβλεπόμενης από το νόμο πενταετίας. Οι εξοφλητικές αποδείξεις για την εφορία και τον μέτοχο θα αποσταλούν από την Εκδότρια μετά την 31η Δεκεμβρίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ( κο Φιλοκτήμων Βακάλη τηλ. 23410-79300).
Αποθήκευση