Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμέτων χρήσης 2008

Αποτελέσματα 2008: Οριακή μείωση πωλήσεων για τον Όμιλο 0,9%, στα € 285 εκατ., αύξηση μικτής κερδοφορίας 3,8% και μείωση τελικής κερδοφορίας 50,3% στα € 4,7 εκατ. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε οριακή μείωση των πωλήσεων κατά 0,9%, στα € 285 εκ. έναντι € 287,6 εκατ. του 2007. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα € 69,6 εκατ., έναντι € 67 εκατ. του 2007, σημειώνοντας αύξηση 3,8%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε € 37 εκ., έναντι € 41,8 εκατ., του 2007, σημειώνοντας μείωση 11,5% και τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 49% στα € 8,7 εκατ. από € 17 εκατ. του 2007. Η τελική κερδοφορία του ομίλου (κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας), σημείωσε πτώση κατά 50,3%, διαμορφωμένη στα € 4,7 εκατ. έναντι € 9,5 εκ. του 2007. Σχετικές αναφορές ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα: Ταυτόχρονα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσίασαν μείωση, παράγοντας πλεόνασμα € 1,05 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα € 174,8 εκατ. αυξημένος σε σχέση με το 2007 (€ 154,4 εκ.) Οι επενδύσεις του Ομίλου για τη συγκεκριμένη περίοδο έφθασαν τα € 16,3 εκατ. περίπου. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις το 2008 μειώθηκαν κατά 14,3%, στα € 204 εκατ. περίπου, έναντι € 238 εκατ. του 2007. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν κατά 27,5%, στα € 12,4 εκ. περίπου, σε σχέση με το 2007 (€ 17,2 εκ.περίπου). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 2,2 εκατ. περίπου, μειωμένα κατά 67,7% περίπου σε σχέση με το 2007 (€ 6,8 εκατ. για το 2007) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, σημείωσαν πτώση κατά 24,5%, στα € 3,8 εκατ. περίπου, έναντι € 5 εκατ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Η μείωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην μείωση της ζήτησης προϊόντων αλουμινίου λόγω της σημαντικής μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της αυτοκινητοβιομηχανίας, απόρροια της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης που έπληξε την παγκόσμια οικονομία το 2008, και αναμένεται να συνεχίσει να την επηρεάζει και κατά το 2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρίας, θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος € 0,089 ανά μετοχή, ήτοι ποσό ύψους € 1.959.446 (31.12.2007: € 3.082.275, ήτοι € 0,14 ανά μετοχή). Η παραπάνω απόφαση τελεί υπό την έγκριση των Μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τονίζεται πως τα Στοιχεία και Πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων δημοσιεύονται την Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009 στην οικονομική εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», στην πρωινή εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009 στην τοπική εφημερίδα του Κιλκίς «ΜΑΧΗΤΗΣ». Ταυτόχρονα, τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό κόμβο της ΑΛΟΥΜΥΛ, https://www.alumil.com, μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα σχετικά δελτία τύπου.
Αποθήκευση