Alumil Albania
Choose your local website
Header engineer Support

Shërbimet Inxhinierike

Alumil bashkëpunon me dizenjatorë të projekteve, të gatshëm për t'i mbështetur ata në fazën e projektimit, duke ofruar dizenjime konceptesh së bashku me vizatimet teknike tipike. Përshtatshmëria e pjesshme dhe zgjidhjet me porosi ofrohen në bashkëpunim të ngushtë me dizenjuesin e projektit, me projektuesit e brendshëm dhe me ekipet R & D.

Konsulentët e inxhinierisë së fasadës mbështeten në fazën e specifikimit, duke i udhëhequr ato përmes gamës së produktit që përputhet me specifikimet e projektit dhe pajtueshmërinë e buxhetit.
Ne ju ofrojmë shërbimet e përmendura më poshtë gjatë fazave të ndryshme të projektit.

Desing-stage

Faza Projektimit

 • Merrni vizatime arkitekturore.
 • Diskutoni specifikimet e mundshme.
 • Shqyrtimi planeve dhe përmasat e hapsirave, përcaktojmë sistemin / zgjidhje.
 • Paraqitni vizatimet në lartësi dhe një vizatim teknik tipik.
 • Paraqitni llogaritjet strukturore.
 • Paraqitni fletën e specifikimeve gjenerike (ngarkesat e erës, UW, etj).
 • Paraqitje listës së përpunuesve  të autorizuar të aluminit.

Faza Tenderimit

 • Materiale pregatitjeje (profile, aksesorë dhe pajisje) për njësi në BOQ.
 • Porosi e optimizuar, gjatesite optimale të shufrave.
 • Çmimi për artikull në BOQ (kostoja e profileve / aksesorëve / pajisjeve).
 • Vizatime tipike të seksionit.
tender-stage
award-stage1

Faza vendimit

 • Dosja e Parakualifikimit.
 • Mostrat dhe tabela e mostrës.
 • Certifikata ose rezultatet e testimit në vend (Performanca e Mocketit)
 • Llogaritje të hollësishme strukturore.
 • Hartimi i duhur i vizatimeve teknike
 

"Çdo Udhëtim fillon me një hap të vetëm" Na kontaktoni!

Dëshironi t' ju kontaktojmë nëpërmjet email apo telefonit?
Pranimi i kushteve