Alumil Albania
Choose your local website
Alumil Albania
Choose your local website
Header engineer Support

Shërbimet Inxhinierike

Alumil bashkëpunon me dizenjatorë të projekteve, të gatshëm për t'i mbështetur ata në fazën e projektimit, duke ofruar dizenjime konceptesh së bashku me vizatimet teknike tipike. Përshtatshmëria e pjesshme dhe zgjidhjet me porosi ofrohen në bashkëpunim të ngushtë me dizenjuesin e projektit, me projektuesit e brendshëm dhe me ekipet R & D.

Konsulentët e inxhinierisë së fasadës mbështeten në fazën e specifikimit, duke i udhëhequr ato përmes gamës së produktit që përputhet me specifikimet e projektit dhe pajtueshmërinë e buxhetit.
Ne ju ofrojmë shërbimet e përmendura më poshtë gjatë fazave të ndryshme të projektit.

Desing-stage

Faza Projektimit

 • Merrni vizatime arkitekturore.
 • Diskutoni specifikimet e mundshme.
 • Shqyrtimi planeve dhe përmasat e hapsirave, përcaktojmë sistemin / zgjidhje.
 • Paraqitni vizatimet në lartësi dhe një vizatim teknik tipik.
 • Paraqitni llogaritjet strukturore.
 • Paraqitni fletën e specifikimeve gjenerike (ngarkesat e erës, UW, etj).
 • Paraqitje listës së përpunuesve  të autorizuar të aluminit.

Faza Tenderimit

 • Materiale pregatitjeje (profile, aksesorë dhe pajisje) për njësi në BOQ.
 • Porosi e optimizuar, gjatesite optimale të shufrave.
 • Çmimi për artikull në BOQ (kostoja e profileve / aksesorëve / pajisjeve).
 • Vizatime tipike të seksionit.
tender-stage
award-stage1

Faza vendimit

 • Dosja e Parakualifikimit.
 • Mostrat dhe tabela e mostrës.
 • Certifikata ose rezultatet e testimit në vend (Performanca e Mocketit)
 • Llogaritje të hollësishme strukturore.
 • Hartimi i duhur i vizatimeve teknike

"Çdo Udhëtim fillon me një hap të vetëm" Na kontaktoni!

Zgjidhni Dosjen

Or
Tërhiq dhe Hidh