Alumil Albania
Choose your local website
Preanodizing

Para-anodizimi

Çfarë është para-anodizimi dhe pse duhet ta zgjedhim atë ?

Zhvillimi i ndërtesave rezidenciale dhe atyre komerciale shpesh ndodh në kushte të vështira të ambientit, të cilat janë faktuar se janë faktorë përcaktues për të ndikuar në korrodimin e profileve.

Madje edhe kur janë ndjekur të gjitha proceset që kanë të bëjnë me cilësinë në mënyrë strikte, korrozioni i aluminit mund të zhvillohet poshtë shtresës së lyer me pudër, në kushte të jashtme specifike, siç mund të jenë lagështia e tepërt, terrene bregdetare të tejngopura me kripëra ose/edhe atmosferë e tej ndotur. Ky fenomen njihet si korrodim "filiform" dhe është një nga çështjet më madhore të industrisë të lyerjes së aluminit me pudër.

Si rrjedhojë korrozioni "filiform" mund të shfaqet në :

  • zonat bregdetare
  • rajonet rezidenciale me atmosferë mjaft të ndotur
  • rajone ku përdoret kripa në rrugë për pastrimin e dëborës dhe largimin e akullit
  • afër pishinave ku përdoret ujë me klor
preanodizing

Trajtimi korrozionit "filiform"

Studime të rangut botëror dhe shumë vite eksperiencë kanë treguar se para trajtimi i profileve para lyerjes me pudër është mjaft decisive për sa i përket emergjencës, zhvillimit dhe zgjerimit të mëtejshëm të këtij lloji korrozioni.

Alumil si një kompani pionere për zhvillimin dhe prodhimin e sistemeve arkitekturale të aluminit, ofron, përveç zgjidhjeve më të përdorshme, edhe zgjidhje më të specializuara dhe me cilësi të lartë për "Para anodizimin" për të trajtuar çështjen e korrozionit "filiform". Para anodizimi është një proces para trajtimi që na lejon ne të kombinojmë anodizimin me lyerjen me pudër dhe të marim cilësitë më të mira për çdo zgjidhje. Kjo zgjidhje sipërore ofron mbrojtje mjaft të lartë  dhe opsione pa fund ngjyrash, duke garantuar në këtë mënyrë një liri dizenjemi mjaft të madhe të çdo lloj ndërtese, pavarësisht pozicionit gjeografik ku do të realoizohet si edhe kushteve të përgjithëshme të ambientit të jashtëm.

Është e rëndësishme të theksohet se profilet e lyera me pudër që jana para anodizuar karakterizohen si "Automatic Seaside" nga Qualicoat dhe "Sea Proof Plus" nga GSB, një shkallë më lart se sa ato mbi të cilat janë përdorur proceset e para trajtimit kimik të zakonëshëm para lyerjes me pudër, si "heqje e sforcuar e shtresave të aluminit me metoda kimike"

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, për hir të integrimit të saj mjaft të lartë vertikal, Alumil është midis atyre pak kompanive që janë të afta të arrijnë kërkesat për lyerjen e profileve të para anodizuara brenda një afati prej 16 orës.