Alumil Albania
Choose your local website

Rezidencë në Stamboll

Situata

E vendosur në një nga rrethet më të zhvilluara të Stambollit, kjo ndërtesë qëndron për arkitekturën e saj tërheqëse, detaje luksoze dhe shërbime të shkëlqyera akomodimi. Një qasje arkitekturore me elemente abstrakte dhe dizajn unik që rrëmben vëmendjen e çdo kalimtari.

Zgjidhja

Megjithë përpos lejes së ndërtimit për 38-kate, vetëm 19 janë ndërtuar, me një stil të ulët dhe horizontal për të arritur ndërhyrjen më të vogël të mundshme në identitetin historik të rajonit. Qasja lineare arkitekturore në boshtin vertikal dhe atë horizontal projekton një ndjenjë të ngurtësisë e cila përshtatet në mënyrë harmonike me karakterin strukturor ekzistues, duke formuluar njëkohësisht një luks të padobishëm. Orientimi dhe dizajni lejojnë pamje pa pengesa të detit Marmara. Hapësirat e mëdha të mbuluara me korniza minimale të dukshme alumini unifikojnë mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm, duke mbajtur në të njëjtën kohë një nivel të lartë intimiteti për pronarët. Qasja në ndërtesë është e orientuar në anën veriore të ndërtesës, dhe falë pozicionit të saj të spikatur, ajo mbart një avantazh të fortë në transportin lokal.

Rrezultatet

Uprkos građevinskoj dozvoli od 38 spratova, izgrađeno je svega 19, niskog i horizontalnog stila kako bi se postiglo najmanje moguće odstupanje od istorijskog identiteta lokacije na kojoj se objekat nalazi. Linearni arhitektonski pristup vertikalne i horizontalne ose projektuje osjećaj krutosti koji se skladno uklapa u postojeći strukturalni karakter, formirajući na taj način luksuzan izgled. Orijentacija i dizajn omogućavaju nesmetan pogled na Mramorno more. Veliki otvori sa minimalnim vidljivim aluminijumskim profilima objedinjuju unutrašnji i spoljni prostor, omogućavajući istovremeno visok nivo privatnosti za same stanare. Pristup zgradi je na sjevernoj strani, a zahvaljujući svom istaknutom položaju, ima veliku prednost pristupa lokalnom prevozu.

Identiteti Projektit

Vendi
Turqi
Qyteti
Stamboll
Viti
2015
Shto tek të preferuarat