Alumil Albania
Choose your local website

Qendra Biznesit Bega

Situata

Në qendër të qytetit Timisoara, projekti arkitektonik i Bega Business Center është shprehja e vendit ideal të punës. Nivele të larta të estetikës dhe dizajnit minimal vijnë përmes formave gjeometrike, duke kombinuar në mënyrë harmonike xhamin dhe metalin.

Rrezultatet

Linjat e ndërtesës pasqyrojnë qartë karakterin e saj dhe qëllimin për të cilin u ndërtua. Vijat e rrepta vertikale që takohen në fasadën e saj janë një tipar i zbulimit të fuqisë së tij dhe nxjerrjes në pah të lartësisë si një peizazh i fortë i qytetit. Sipërfaqe të mëdha të mbuluara me fasadë në të katër anët e ndërtesës, duke lejuar një pamje panoramike në horizontin e qiellit. Qasja arkitektonike siguron një integrim të lehtë të brendshëm me mjedisin e jashtëm dhe njëkohësisht rrit ndjenjën e lirisë, një karakteristikë e nevojshme për arritjen e performancës së lartë të çdo punonjësi. Perimetrikisht, një stil unik dhe special i ndërtesës e cila jep ndjesinë e dy duarve të cilat "përqafojnë" atë. Një lëvizje dhe veprimtari e dukshme krijon idenë se diçka shumë e rëndësishme zhvillohet brenda saj.

Identiteti Projektit

Vendi
Rumani
Qyteti
Timisoara
Zona
Timisoara
Viti
2017
Shto tek të preferuarat