Alumil Albania
Choose your local website

Autoriteti Kombëtar për Administratën dhe Rregullimin në Komunikim

Sfida

Punonjësit ishin tema kryesore e filozofisë së konstruksionit të ndërtesës në qendër të qytetit të Bukureshtit.

Zgjidhja

I vendosur në lidhjen e dy rrugëve kryesore, të zëna, integron karakterin dominant arkitektonik në linjat e dizajnit, por, në të njëjtën kohë, ndryshon duke përdorur tone gri të errëta dhe detaje unike të tullave në ngjyrën karakteristike të pllakave. Tonet e njëjta gri ndiqen nga kornizat, duke formuar një fasadë të unifikuar me profile alumini më pak të dukshme që lejojnë dritën natyrale të futet brenda ndërtesës dhe të krijojë një ambient te brendshëm të këndshëm për punonjësit. E njëjta ndjenjë lirie arrihet edhe nga pamja panoramike e papenguar në anën lindore të qytetit. Nuk është thjesht një ndërhyrje tjetër arkitektonike në qendër të qytetit, por një projekt i vërtetë që të kujton se vendi i punës mund të shndërrohet dhe të formësohet në një mjedis të këndshëm që respekton kulturën dhe karakterin e rajonit në të cilin ndodhet.

 

Identiteti Projektit

Vendi
Rumani
Qyteti
Bukuresht
Shto tek të preferuarat