Alumil Albania
Choose your local website

Ioakimidis Textiles

Sfida

Si në ndërtesën ekzistuese ashtu edhe në ndërtesën e re, përpunimi morfologjik i fasadave është bërë në mënyrë të tillë që të plotësojë kërkesat e larta të një kompanie të madhe me një histori të madhe, por gjithashtu duke kërkuar modernizim dhe zhvillim dinamik në të ardhmen. Përveç mbulimit të plotë të kërkesave funksionale të një ndërtese të tillë unike, ekzistonte edhe dëshira për të promovuar ndërtesën dhe për ta vendosur atë si një pikë referimi për zonën. Ndërtesa e re ndjek parimet sintetike të asaj ekzistuese dhe falë studimit arkitektonik të AETER Architects office është në harmoni të plotë me të.

 

Zgjidhja

Në anën e kompleksit të vendosur në Vari - Koropiou Avenue, përdoren fasada të gjera prej alumini, si dhe elemente dekorative nga një kornizë metalike e mbuluar me pllakë çimentoje të bardhë, në vazhdimin morfologjik të ndërtesës ekzistuese. Gjatë pjesës tjetër të perimetrit të dy ndërtesave, fasadat e bardha u përdorën në kombinim me fasadat e ngushta vertikale me korniza prej alumini më pak të dukshme që krijojnë përshtypjen e një barkodi gjigand.

 

Pjerrësia e lehtë e tokës së parcelës në kombinim me kërkesën për mos pasur ndryshime në lartësi në pjesën e brendshme, çoi në ngritjen e ndërtesës ekzistuese në anën e përparme dhe degradimin përkatës të saj në anën e pasme.
Niveli i katit përdhes të ndërtesës së re është i njëjtë me nivelin e katit përdhes të ndërtesës ekzistuese, në mënyrë që të mos ndërhyjë në integrimin funksional të dy ndërtesave. Më në fund, kjo çoi ne një kujdes të veçantë për personat me aftësi të kufizuara, pasi ata kanë akses përmes një devijimi me një pjerrësi prej <5%, ndërsa ka ashensorë me përmasa të përshtatshme dhe korridore me gjerësinë e nevojshme.

Arkitektët: Zyra AETER Architects

*Burimi për përshkrimin e mësipërm ishte  AETER Architects office

Identiteti Projektit

Vendi
Greqi
Qyteti
Koropi
Shto tek të preferuarat

Perpunues Alumini

AVANTECH, Στυλιανός Κρητικός & ΣΙΑ Ε.Ε.