Alumil Albania
Choose your local website

Shkolla Bioklimatike e Kozan-it

Situata


Shkolla inovative bio-klimatike në Zonën Aktive të Planifikimit të Qytetit të Kozanit, ku janë vendosur Shkolla e Mesme e 19-të dhe Kopshti i Kozanit, është një projekt që nxjerr në pah karakterin e qëndrueshëm të zonës. Teknologjitë inovative të zbatuara në një sipërfaqe prej 4,200 metra katrorë, përmes fondeve nga NSRF Maqedonia / Trakija 2007-2013, kanë kontribuar në një përmirësim të qëndrueshëm në ecurinë energjitike të kompleksit të ndërtesës. Dizajni i ndërtesës u bazua në parimet e arkitekturës bioklimatike, duke adoptuar një mori karakteristikash "të gjelbërta" për të minimizuar konsumin e energjisë ndërtimore.

Sfida


Sistemi i plotë me hapje me dy pozicione SMARTIA M11500 siguron izolim të lartë termik. Përveç kësaj, "fortifikimi" energjetik i ndërtesës u rrit në sajë të rregullimit të sistemit të avancuar të hijezimit dhe mbrojtjes ndaj diellit SMARTIA M5600, i cili përfshin profile elegante me dizajn eliptik. Zgjedhja e sistemeve energjetike të ALUMIL nuk ishte rastësi, pasi izolimi termik dhe marrja e kontrollit të së diellit janë elemente thelbësorë për të siguruar përshtatshmërinë e lartë të energjisë përmes përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë.

Identiteti Projektit

Shto tek të preferuarat

Perpunues Alumini

FORMAL, Μωυσίδης-Αθανασιάδης OE