Alumil Albania
Choose your local website

Shkolla Amerikane e Fermave

Sfida

Studimi arkitektonik për ndërtesën e re të shkollës së mesme Amerikane të Fermave "Hasiotis" në Selanik, i ishte caktuar zyrës arkitektonike .406architects, i cili ndoqi një konkurs të shpallur nga shkolla që kërkonte aplikimin e principeve arkitektonike amerikane për shkollat e shekullit të 21 dhe integrimin e një fjalori modern arkitektonik, brenda një ambienti të strukturuar tradicional të Shkollës. Studimi parashikoi prishjen e një ndërtese ekzistuese zyrash dhe ndërtimin e një ndërtese moderne që do të strehojë një shkollë të mesme gjashtë klasëshe. 

Rrezultatet

U zgjodh përdorimi i elementeve karakteristikë arkitektonike të ndërtesave të tjera të shkollës (ndarja e onkologjisë, çatitë e pjerrëta, druri për veshjen), me një fjalor modern arkitektonik dhe duke marrë parasysh buxhetin e kufizuar të përcaktuar për shkak të krizës ekonomike në Greqi. Ishtë një ndërtesë e cila përbëhet nga seksione dykatëshe të pavarura, me formë drejtkëndëshe, të cilat janë tangente. Këto pjesë në pikën e tyre të kontaktit ndahen nga një nyje ndërtimi. Seksioni i parë, që ka të bëjë me shkollën, është dy katësh, ku për shkak të shpateve të tokës, hyrja sigurohet në të dy nivelet nga kati i parë. Seksioni i ri nuk ka bodrum dhe është zhvilluar në nivelin dhe vendndodhjen e ndërtesës së prishur. Rëndësi të madhe i është dhënë projektimit të zonës përreth që është studiuar paralelisht me ndërtesën dhe jo përveç saj. 

Seksioni i dytë, korridori i eventeve është rinovuar totalisht. Studimi arkitektonik ka si qëllim përmirësimin funksional, estetik të ndërtesës ekzistuese multifunksionale,e cila është ngjitur me ndërtesën e re, kështu që duhet të jepet një rezultat i vetëm estetik. Të dy ndërtesat kanë fasada termike të jashtme dhe veshje dekorative të pllakave të çimentos dhe paneleve sintetikë prej druri. Dritaret janë të bëra prej alumini dhe arrijnë një harmonizim të plotë me arkitekturën e ndërtesës. Hapësirat e mëdha janë të mbuluara me sisteme prej alumini që ofrojnë një performancë të shkëlqyer dhe lejojnë një pamje të papenguar të Shkollës Amerikane të Fermave. Sfida për arkitektët ishte pasja e një buxheti të ulët dhe një afati përfundimtar (i përfunduar vetëm për 10 muaj). 

*Burimi për përshkrimin e mësipërm ishte .406architects


Identiteti Projektit

Vendi
Greqi
Qyteti
Thermi
Zona
Selanik
Shto tek të preferuarat