Alumil Albania
Choose your local website
types of windows

Llojet e dritareve

Ashtu si ka shumë lloje të ndryshme të shtëpive, ka shumë lloje të ndryshme të dritareve dhe dyerve. Ajo që zgjidhni varet nga çfarë  pamje dëshironi ju për shtëpinë tuaj. Disa preferojnë bollëkun e dritës natyrore që vjen nga dritaret nga dyshemeja deri në tavan, ndërsa të tjerë dëshirojnë funksionin me hapje dhe madje edhe rrjedhën dhe përshkimin e ajrit që ofron një dritare me kanata.

Zgjedhja e llojit të duhur të dritares ose derës nuk është një çështje e thjeshtë dhe kërkon vëmendje të veçantë. Mund të zgjidhni midis dritareve me hapje, dritareve me rrëshqitje, dritareve me hapje antiribaldi dhe dyer dritareve të palosshme. Faktorët më të rëndësishëm që duhet të merren parasysh janë gjerësia e shtrirjes në të cilën do të vendoset dritarja ose dera, hapësira e brendshme e disponueshme (kufijtë e hapësirës, ​​prania e mobiljeve etj.) dhe performanca e kërkuar lidhur me përshkimin e ajrit dhe ujit, izolimin termik, izolimin akustik dhe sigurinë.

Hinged Windows

Sistemet e Dritareve

Sistemet e dritareve sigurojnë nivele të shkëlqyera të izolimit termik, izolimit akustik dhe përshkimit ndaj ajrit dhe ujit. Sidoqoftë, ato nuk mund të mbulojnë shtrirje të mëdha, mbi 2,00 m të gjera, madje edhe në rastin e një dere me dy fletë. Ata gjithashtu kërkojnë sasi të mjaftueshme të hapësirës brenda, në mënyrë që dritarja ose dera të hapen pa pengesa.
ALUMIL ofron një gamë të gjerë të dritareve të ndryshme dhe dyerve të oborrit:
 • Hapja e brendëshme me ose pa një funksion të përkuljes
 • Hapja nga jashtë
 • Dritaret e varuara nga lart (që hapen poshtë për nga jashtë)
 • Dritaret vertikale ose horizontale me akse
 • Kombinimi i dritareve me hapje dhe me rrëshqitje me mekanizëm devijimi

Dritare Pivot

Dritaret pivot janë një zgjedhje e përshtatshme për pronarët e shtëpive që dëshirojnë të përfshijnë ventilim maksimal në një dhomë. Kanati i dritareve të dritares është i siguruar në kornizën e dritares nga një mekanizëm rrotullues, i vendosur në mes të kalimit përgjatë kanatave të dritareve të kundërta, të cilat e bashkojnë kanatin e dritares në kornizë. Dritarja pastaj mund të rrotullohet lart ose horizontalisht ose vertikalisht, në varësi të vendndodhjes së mekanizmave të boshtit. Kjo lë kanatit e palëvizshëm në mes të kornizës, të mbajtur nga akset e kundërta. Një dritare zëvendësuese mbështetëse siguron një opsion kornizë dritareje që mund të hapet krejtësisht.
Pivot Windows
Sliding Windows

Dritare me Rrëshqitje

Dritaret dhe dyert me rrëshqitje janë një opsion shumë i mirë në rast se keni nevojë të mbuloni shtrirje që kanë një gjerësi më të madhe se 1.70 m. Për më tepër, dritaret me rrëshqitje janë opsioni ideal kur keni hapësirë ​​të kufizuar. Gjithashtu, për shtrirje të mëdha mund të përdorni një sistem teknologjik të avancuar me ngritje-rrëshqitje që është shumë më i lehtë për të rrëshqitur dhe siguron një izolim përkueshmërie të shkëlqyeshëm kundër ajrit dhe ujit, në sajë të mekanizmit të veçantë të ngritjes që ngre kanatin, duke i lejuar rulat të saj të lëvizin pa probleme në shinën e kornizës.
Dritaret dhe dyert moderne me rrëshqitje kanë një përdorim të gjatë dhe ofrojnë zgjidhje të besueshme, me funksionalitet të shkëlqyeshëm.

ALUMIL ofron një shumëllojshmëri të gjerë të dyer dritareve me rrëshqitje ose me ngritje rrëeshqitje:

 • Dritaret me rrëshqitje horizontale - Në të cilat shumë dritare me rrëshqitje qëndrojnë pranë njëra-tjetres në shina të veçanta
 • Mënyra e Takimit - Në të cilën dy dritare me rrëshqitje qëndrojnë në të njëjtën shinë rrëshqitjeje dhe janë të mbyllura në pikën e tyre të lidhjes në mes.
 • Dritaret me futje ne mur - Zakonisht, një ose dy dritare me rrëshqitje të cilat kur hapen janë të fshehura në mur.
 • Dritaret e këndeve - Ndërtime në të cilat dy dritare me rrëshqitje bëjnë një kënd të drejtë (90o) dhe janë mbyllur në pikën e tyre të takimit në kënde.

Dritaret Fikse

Dritaret e palëvizshme janë të fiksuara në mur pa ndonjë veprim mbylljeje ose hapjeje. Në përgjithësi, ato sigurohen për të transmetuar dritën në dhomë. Grila plotësisht prej xhami janë të fiksuara në kornizën e dritares. Kjo lloj dritareje përdoret në situata ku nevojitet  vetëm dritë ose pamje pasi që nuk mund të bëhet ventilimi përmes dritares së palëvizshme.
Fixed Windows
Bi-folding Windows

Dritare të Palosshme

Në rast hapësirash ​​shumë të mëdha ku ju dëshironi qasje të lehtë me ambjentet e jashtme, ju mund të zgjidhni dyer me palosje. Përparësia e saj kryesore është palosja e plotë ose e pjesshme e kanatave në anën e kornizës. Kjo zgjidhje zakonisht preferohet në hapësira profesionale, si restorante, kafene apo në shtëpi të mëdha, duke siguruar liri të plotë të lëvizjes dhe qasje të lehtë.

Për ta përmbledhur, ofrohet një sasi e madhe e zgjidhjeve dhe prandaj duhet të jeni të kujdesshëm me disa detaje në lidhje me secilën hapësirë ​​të veçantë. Në përgjithësi, në mënyrë që të zgjidhni llojin e duhur të dritares ose derës, duhet të merrni parasysh këto:
 • Hapësira që dëshironi të mbuloni (gjatësia, gjerësia, lartësia)
 • Kushtet klimaterike të mjedisit të jashtëm.
 • Planimetria e shtëpisë dhe e mobiljeve të saj
 • Aksesi tek dritaret ose dyert, në mënyrë që të hapen / mbyllen, si dhe të jenë në gjendje për tu pastruar brenda dhe jashtë.
 • Niveli i sigurisë që dëshironi të arrini.
Përfundimisht, duke pasur parasysh sigurinë tuaj dhe cilësinë më të mirë të jetës, të gjitha dritaret dhe dyert mund të kombinohen me rrjetë kundër insekteve, grila normale dhe të mbledhshme. ALUMIL ofron një gamë produktesh të gjerë e cila siguron që ju të gjeni zgjidhjen që korrespondon në mënyrë të përsosur me nevojat tuaja.

Dizajni

Dizajni për dyer dritare ka evoluar aq shumë sa që mund të ndryshojë vërtet pamjen e hapësirës tuaj. Tendenca kryesore në ditët e sotme është dizajn minimal, atë që ne e quajmë "less is more". Dizajni minimal synon të maksimizojë pamjen tuaj dhe rrjedhimisht aksesin e dritës, në mënyrë që të përmirësoni cilësinë e jetës tuaj.

Produktet e ALUMIL janë dizajnuar në përputhje me tendencat e fundit të dizajnit dhe kanë:

 • Linjat e drejta dhe minimale
 • Doreza ergonomike me estetikë të lartë dhe me ngjyra të ndryshme
 • Mentesha të fshehura
 • Kanate të fshehura në mënyrë që të minimizohet alumini i dukshëm
 • Korniza të fshehura brenda mureve
 • Profile të ngushta ndërlidhës për sipërfaqet e gjera të pandërprera të xhamit.
 • Pragjet e ulta të cilat sigurojnë akses të lehtë për të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit me nevoja të veçanta sipas standardeve evropiane.

Ekzaminimi I izolimit termik I një dere ose dritareje

Lloji i dritares ose deres ndikon në nivelin e izolimit të tij termik. Kështu, siç u përmend më lart, dritaret me hapje zakonisht ofrojnë izolim më të lartë termik sesa dritaret me rrëshqitje, pasi dizajni i tyre lejon siguri më të lartë falë gominave izoluese të vendosura rreth kanatit të dritares dhe kornizës. Për të njëjtën arsye, dmth. niveli i përshkueshmërisë, një dritare me rrëshqitje me dy kanate në të cilën një kanat është me rrëshqitje dhe tjetri fiks, ofron izolim më të madh termik se sa në rastin me dy kanate me rrëshqitje.

Megjithatë, në mënyrë që të sigurohemi që dritarja që ne zgjedhim ka një nivel të lartë të izolimit termik, duhet të konsiderojmë dy treguesit kryesorë: vlera Uf dhe vlera Uw.

Uf tregon nivelin e izolimit termik të dritares pa panelin e xhamit, kështu mat vetëm humbjen termike të kornizës dhe të kanatit. Nëpërmjet UF ne mund të krahasojmë direkt dy korniza të ndryshme dhe të bëjmë konkluzione të dobishme për nivelin e izolimit termik që ata ofrojnë. Megjithëse, për të arritur në një konkluzion përfundimtar, duhet të kontrollojmë vlerën UW, e cila mat humbjet termike të një dritare në tërësi, duke përfshirë panelin e xhamit. Duke marrë parasysh faktin se xhami përfaqëson zakonisht 70% -80% të sipërfaqes së përgjithshme të një dritareje, është e qartë se treguesi Uw është vendimtar në lidhje me izolimin termik të dritares.

Për shembull, një dritare e thjeshtë jo e izoluar prej alumini me një xham efikas për energji, mund të ketë një nivel izolimi termik të ngjashëm me një dritare alumini të izoluar me termoizolimin më të shtrenjtë, e cila nuk përfshin një panel qelqi me efikasitet të energjisë. Pra, ne duhet t'i kushtojmë vëmendje të dy indikatorëve, por t'i japim më shumë vëmendje Uw-së, e cila është në fakt izolimi përfundimtar termik i dritares. Vini re se në dyert e hyrjes treguesi përkatës quhet Ud dhe mat nivelin e izolimit termik të derës së kombinuar me panelin e aplikuar.
E fundit por jo më pak e rëndësishme, indikatori Ug përcakton vetëm izolimin termik të panelit të xhamit. Në veçanti, vlera Uf kombinuar me vlerën Ug-na çon në vlerën finale Uw (për dritaret / dyert e ballkoneve) ose vlera-Ud (për dyert hyrëse).

Është e rëndësishme të mbani mend se të gjithë treguesit e mësipërm matin humbjet termike, prandaj quhen edhe tregues të transmetimit termik. Sa më e ulët të jetë humbja termike, aq më i madh është izolimi termik i dritareve ose dyerve të testuara. Prandaj, sa më e ulët vlera e Uf, Ug, Uw dhe Ud, aq më i lartë efikasiteti i energjisë i dyer dritareve tuaja. Për shembull, një derë me rrëshqitje me Uw = 1,6 W / m2K do të ofrojë izolim më të lartë termik se sa një derë me rrëshqitje me Uw = 1,9 W / m2K. Së fundi, duhet të theksojmë se Uw dhe Ud duhet gjithmonë të llogariten dhe të krahasohen për dimensionet specifike të kornizës.