Alumil Albania
Choose your local website
Glass Options

Opsionet e xhamit

Shumë mund të mendojnë se ju duhet vetëm të zgjidhni midis xhamit tek, dopje ose tresh kur vendosni se cili stil dritareje është i përshtatshëm për nevojat tuaja. Por ka akoma më shumë zgjedhje me fokus efikasitetin e energjisë dhe performancën e lartë, si dhe estetikën. Shqyrtoni këtë informacion për të mësuar se si shtresat, panelet dhe përmirësimet e tjera ndikojnë në performancën e dritareve. Xhami është pjesa kryesore e sipërfaqes së përgjithshme të një dritareje, që përbën mesatarisht rreth 70% deri në 80% të sipërfaqes së saj. Kështu, efekti i tij në efikasitetin e energjisë, reduktimin e zhurmës dhe sigurinë është i madh.

Para së gjithash, sa i përket sigurisë dhe zvogëlimit të zhurmës, mund të zgjidhni midis xhamave të ndryshme të laminuara, xhamave të temperuara ose xhamave që kombinojnë të dyja teknologjitë (si p.sh. xhamat e makinave). Për më tepër, mund të zgjidhni midis trashësive të ndryshme të xhamave midis paneleve tek, dopje ose tresh, me trashësi që variojnë nga 5mm deri në 80 mm. Sa më i trashë paneli i qelqit, aq më efikas izolimi akustiko-termik, si dhe siguria që mund të keni.

Përveç kësaj, një gaz i veçantë argon (jo-toksik) mund të futet në panelet dopje dhe treshte për një izolim të përmirësuar termik. Vini re se një sistem dritareje, sipas dizajnit të tij, mund të marrë trashësi specifike xhami. Sistemet e aluminit me izolim termik, përveç izolimit termik të tyre të përmirësuar për shkak të poliamideve të veçanta të thyerjes termike, mund të marrin penele xhami disa herë  më të trasha.

Së fundi, falë teknologjisë së përparuar të xhamave me kristale likuide speciale (PDLC - Polimer Likuid i Kristalte dhe i Dispersuar), transparenca e paneleve të xhamit mund të përshtatet në përputhje me nevojat tuaja të privatësisë ose të ndriçimit.

Xham tek: I thjeshtë dhe me kosto të efektshme

Për shkak të kostove më të ulëta, dritaret me një xham të vetëm janë ideale për garazhde, magazinë veglash dhe ndërtesat e tjera pa ngrohje. Gjithashtu, kur dritaret me xham të vetëm thyhen, ato nuk jan të shtrenjta për t'u riparuar, pasi ju nevojitet vetëm një xham. Nëse efiçienca e energjisë është një shqetësim, opsionet e xhamit dopjo ose tresh janë një zgjedhje më e mençur.
Dual Pane Glass

Xham dopje: Standard i ri

Xham i dyfishtë përbëhet nga dy panele qelqi të cilat janë bashkuar zakonisht përmes një ndarësi alumini ose një ndarësi termik (profil poliamidi) të izoluar përreth me një ngjitës të veçantë. Ato ofrojnë izolim termiko-akusik të lartë në krahasim me xhamin tek, në të cilin aplikohet vetëm një panel qelqi.

Xham-Dopje me efikasitet energjie: Kurseni energjinë dhe paratë falë përdorimit të xhamave dopje me efikasitet energjie.

Xham dopje me eficensë energjie, i njohur edhe si xham me emëtim të ulët, është i strukturuar si xham konvencional dopjo, por ka qelq të posaçëm që ofron izolim të lartë termik falë gazit izolues i cili i futet në mes të dy xhamave.

Në mënyrë të veçantë, ajo përbëhet nga dy panele prej xhami të cilat janë bashkuar së bashku zakonisht përmes një ndarësi alumini ose një ndarësi termik (profil) të izoluar me një ngjitës të veçantë. Xhami i parë është një qelq i homogjenizuar, ndërkohë që e dyta përpunohet posaçërisht duke aplikuar një shtresë të ulët emitimi (qelqi emitimi të ulët), i cili siguron reflektim të lartë të rrezatimit infra të kuqe të diellit dhe zvogëlon kështu transmetimin e rrezatimit infra të kuqe në ambjentet e brendshme. Përveç kësaj, siç u përmend më sipër, hapësira ndërmjet dy xhamave është e mbushur me gaz argon për izolim termik të përmirësuar.

Pra, përmes xhamave dopje me efikasitet të energjisë, humbjet  termike nga brendësia në mjedisin e jashtëm të shtëpisë suaj janë të mundshme dhe të ulëta. Për më tepër, nxehtësia e padëshiruar gjatë verës reduktohet për shkak të reduktimit të rrezatimit intensiv të diellit, duke siguruar kështu kushte më të mira klimatike.

Xham tresh: Efikasitet Energjie Ekstrem

Xham i trefishtë përfshin tri shtresa qelqi për të siguruar izolim shumë të lartë termik, duke rritur efikasitetin e energjisë në një ndërtesë.
Duke aplikuar shtresën Low-E ( emetim i ulët) në dy sipërfaqet e xhamit, një temperaturë fare minimale transferohet në shtëpi për shkak të rrezatimit të diellit, duke mbajtur ambjentin tuaj të brendshëm të freskët gjatë verës, sidomos në vendet me diell të lartë. Përveç izolimit të jashtëzakonshëm termik, ato gjithashtu sigurojnë reduktim shumë të lartë akustik, duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në kushte më të mira jetese.
Triple Pane Glass