Alumil Albania
Choose your local website
factors

Faktorët që Ndikojnë Performancën e Kasës

Window orientation and placement

Pozicioni dhe Orientimi

Pozicioni i një kornize është një tjetër veçori që ndikon dukshëm në zgjedhjen tuaj përfundimtare për kornizat. Ekspozimi i diellit, kushtet e motit, presioni i erës dhe orientimi i kornizës janë faktorë që duhet të konsiderohen (për shembull, për dritaret e orientuara në veri, zgjedhja e kornizave joefikase të energjisë nuk është e këshillueshme, për shkak të humbjeve të mëdha të energjisë. rrezatimi diellor).

Dizajni i kornizës

Operacioni i një kornize mund të luajë një rol jetësor në përzgjedhjen e tij, pasi ajo ndikon në ventilimin, pastrimin, mbrojtjen nga drita dhe funksionalitetin.
Window Design
Glass Choice

Vendosja xhamit

Një veçori e dukshme, pasi xhamat janë shumë të rëndësishëm për efikasitetin e energjisë të kornizës. Lustrimet moderne përputhen me standardet e efikasitetit energjetik, dhe dy ose tre xhami më të rinj, me një apo dy hapësira ndërmjet tyre për izolim më të mirë kundër nxehtësisë dhe zhurmave, zëvendësojnë me shpejtësi modelet e vjetra. Vendosja e xhamave me kursim energjie efikase mund të jenë të shtrenjtë, por ato mund të shihen si një investim, duke kursyer shpenzimet tuaja të energjisë në afat gjatë.

Mbrojtja nga korniza

Orientimi i hapjes ndikon në mbrojtje nga dielli. Për hapjet e veriut, sistemet e thjeshta horizontale (lëvizëse ose të qëndrueshme) sigurojnë mbrojtje më të mirë, pasi rrezet diellore reflektojnë nga një pikë më e lartë gjatë verës, në krahasim me dimrin. Për më tepër, për hapjet e veriut, sistemet e mbrojtjes nga drita nuk janë të nevojshme. Për hapjet lindore dhe, veçanërisht, perëndimore, këshillohen sistemet vertikale të pjerrëta, pasi ato hapje u nënshtrohen rrezatimit të drejtpërdrejtë diellor gjatë orëve të pasdites.
Window shading