Alumil Albania
Choose your local website
SMARTIA M78 një sistem fasade i njësuar për transparencë maksimale

SMARTIA M78 një sistem fasade i njësuar për transparencë maksimale

Përshkrim

SMARTIA M78 është një fasadë e njësuar me efektshmëri në kosto, e cila kombinon estetikën minimale me fuqinë strukturale. Ndërtimi i tij Struktural me Lustrim prej Silikoni ofron transparencë maksimale në sipërfaqen e jashtme të fasadës. Njësitë modulare, përfshirë xhamat, janë të parafabrikuara në kushtet e një punishteje dhe kjo rezulton në një  instalim të shpejtë dhe ekonomik me minimunim e punës së njerëzve dhe kërkesave për mjete. Kjo mënyrë ndërtimi e bën sistemin M78 nje sistem ideal për ndërtesat shumëkatëshe, ku plotësimi i afateve të kërkuara është një parakusht.

Avantazhet

  • Përmirësimi i dritës natyrale 
  • Rritja e nivelit të rehatisë 
  • Rritja e nivelit të sigurisë 
  • Performancë e çertifikuar në termat e ajrit, ujit dhe presionit të erës 
  • Zgjidhje të personalizuara, të rregulluara sipas specifikimeve të çdo ndërtese 
  • Fuqia statike e rritur, ne fenomene natyrale ekstreme 
  • Lehtësi përdorimi për shkak të levizjes elektrike  
  • Do të ketë nevojë për minimumin e shërbimit pas shitjes 
  • Produkt me efektshmëri në kosto krahasuar me konkurrencën

Certifikimet

Gjenerike

ESTETIKE
Strukturale

Karakteristikat Teknike

GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
78 mm

Performancë

PERSHKUESHMERIA E UJIT
RE1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
AE750
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
Ngarkesa e Dizajnit ± 2 KN/m², Ngarkesa Sigurisë ±3KN/m²

Karakteristikat

UF
nga 2,1 më shumë se 2,4 W/m²K
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Silikon struktural
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
485 cm
DIMENSIONET MAKSIMALE
1,5x3,5m
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Të fiksuara, Të projektuara, Të projektuara paralelisht, Me hapje me dy pozicione
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES
643 cm
GJERESIA E TRAVERSES
160 mm
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT
nga 24mm më shumë se 46mm
LLOJI I INSTALIMIT
Te njësuara
GJERESIA E KOLLONES
160 mm
TIPOLOGJITË

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Dritare fikse
Dritare me hapje për nga jashtë
Dritare e projektuar me hapje paralele nga jashtë
Dritare me hapje Antiribaldi