Alumil Albania
Choose your local website
Header Training Certifications

Krijoni Njohuritë tuaja

Si kompani, ne konsiderojmë se dija është thelbësore për bashkëpunimin tonë në mënyrë që të ndërtojmë një partneritet të fortë. Kjo është arsyeja pse ALUMIL Group ka krijuar një institut të veçantë të quajtur "ALUMIL ACADEMY" me qëllim që t'u sigurojë partnerëve tanë njohuri dhe trajnim në çështjet teknike dhe tregtare. Qëllimi ynë është që të bashkëpunojmë ngushtë me partnerët tanë në mënyrë që të rrisim njohuritë e tyre rreth produkteve tona dhe biznesit tonë. Njohuria është fuqia dhe transmetimi i tij nga Instituti ynë tek partnerët tanë është thelbësor për rritjen e tyre dhe mund të tregojë rrugën për sukses.

Akademia ALUMIL

 

Qëllimi i Akademisë ALUMIL është të edukojë partnerët rreth produkteve të ALUMIL-it dhe të çertifikojë ata që janë në përputhje me specifikimet dhe procedurat e Institutit.

Qëllimet e vendosura për një program arsimor ndahen në tre nivele themelore, të bazuara në parimet e psikologjisë së sjelljes të formuluara nga B. Bloom dhe kolegët e tij:
njohuritë, kompetencat dhe qëndrimet.

Objektivat në nivelin e parë (njohuri) lidhen me të gjitha të dhënat që merrin partnerët në aspektin e informacionit rreth kompanisë dhe produkteve të tij.

Objektivat në nivelin e dytë (kompetencat) janë mundësitë që do të zhvillohen pas përfundimit të programit, në mënyrë që ata të mund të shfrytëzojnë mynyrën-sesi, aftësitë, kualifikimet ose njohuritë.

Objektivat në nivelin e tretë (qëndrimet) janë vlerat dhe në përgjithësi, parashikimet që partnerët do të zhvillojnë ose fitojnë, gjë që do të ndikojë në preferencat dhe sjelljet e tyre për persona në veçanti, gjëra ose situata të caktuara.

Sistemi i vlerësimit të Akademisë ALUMIL  merr parasysh të tre nivelet dhe certifikon partnerët tanë për të gjithë ato.

 

Edukimi mbi produktet e ALUMIL

Gama e gjerë e ALUMIL në sistemet arkitekturore të aluminit, si dhe shumë çështje teknike që mund të hasni gjatë zhvillimit të projekteve, kërkojnë informacione të sakta për partnerët tanë. Kjo është arsyeja pse ALUMIL vazhdimisht krijon materiale njohëse për të edukuar partnerët e saj.

Më saktësisht, ALUMIL ofron prezantime specifike dhe video për produktet e saj dhe organizon trajnime specifike për produkte të reja.

Mëso rreth trajnimeve që ofrojmë

Ekspertët tanë të brendshëm të industrisë ndajnë përvojën e tyre të vlefshme nëpërmjet uebfaqeve dhe prezantimeve rreth produkteve të reja.

Klasat e ardhshme: Shikoni orarin tonë të ardhshëm të klasës

Ju lutemi gjeni një listë të klasave të plota në vend. Këto klasa janë të dizajnuara për t'ju dhënë duart në përvojën me produktet dhe teknikat. Mësoni direkt nga profesionistë të industrisë me përvojë në vendin tonë si të ndërtojmë dhe instalojmë produktet tona


Pyesni rreth një kursi ose rezervoni vendin tuaj

COMPANY'S DATA
LESSONS AND DATES
You can select more than one lesson if you wish
PARTICIPANTS
Ju faleminderit.
Ju faleminderit, Informacioni u dërgua me sukses. Ju lutem prisni personelin tonë që tju kontaktojë
Pjesmarrja Eventit
Ju tashmë jeni rregjistruar për të marrë pjesë në këtë event.