Alumil Albania
Choose your local website
Support Center Fabricator header

Më shumë se mbështetje .... Një shërbim i vërtetë ndaj klientit!

Aseti më i rëndësishëm i Alumil janë Burimet Njerëzore. Shërbimi ynë i klientëve shumëkombësive,  numëron më shumë se 100 inxhinierë në 20 vende, mbështet në mënyrë efektive partnerët tanë me zgjidhje gjithëpërfshirëse teknike dhe inxhinierike, si dhe shërbime për projektet e tyre në mbarë botën.

Falë përvojës së tyre, inxhinierët tanë u ofrojnë partnerëve tanë mbështetjen e mëposhtme:

  • Informacione të hollësishme në lidhje me produktet dhe shërbimet e Alumil
  • Zgjidhje të plota dhe vizatime teknike të detajuara (AutoCad) për fabrikuesit përmes softuerit ALUMICAL
  • Sigurimi i llogaritjeve statike për profilet e aluminit dhe shkalla e izolimit termik (Uw) përmes Alumilcal (certifikuar nga instituti IFT Rosenheim)
  • Përgatitja e një dosje gjithëpërfshirëse të projekteve për projektet me përmasa të mëdha me zgjidhje të hollësishme teknike, specifikimet e sistemeve dhe tipologjitë, certifikatat, kostot, plani i projektit etj.
  • Monitorimi i zhvillimit të projekteve të Shkallës së Madhe dhe ofrimi i ndihmës për menaxhimin e projektit me qëllim të ndjekjes së specifikimeve dhe udhëzimeve të Alumil
  • Mbështetje për klientët përmes telefonit ose e-mailit për çdo çështje teknike
  • Mbështetje për softuerin Alumilcal