Alumil Albania
Choose your local website
Header My Alumil

Alumili Im

Bërja e porosive është më e lehtë se kurrë falë Alumil-it tim

Tiparet

  • Faqja kryesore interaktive me lajmet e kompanisë, urdhërimin e politikave, promovimet dhe lançimet e reja
  • Shkarkoni katalogë dhe broshura teknike
  • Kontrolli stokut të aksesorëve
  • Totali final i porosive në tonazh dhe kosto
  • Mundësia për të vendosur një porosi nëpërmjet file-i excel
  • Kërkimi i porosive me të dhëna shtesë (kodi i profilit ose aksesorit)

Benefitet

  • Procesi i shpejtë dhe me të vërtetë të lehtë i bërjes së porosisë
  • Sistemi ynë i automatizuar i porosive ju jep më shumë munësi për porosi periodike
  • Ju mund të kontrolloni stokun e aksesorëve
  • Ju jeni duke u informuar për të gjitha përditësimet teknike në lidhje me sistemet ALUMIL