Alumil Albania
Choose your local website
Pricing-Header

Find the Perfect Plan for Your Business

From early to enterprise, we've got you covered.
Elementar
Profesional
Kompani - 1
Kompani - 2
Përpunimi & Dizajn
Sekione tërthore
Analiza Strukturore
Raportet
Printimet e vlerësimit
Analiza e materialeve
Moduli CAD - Suite 2D
Libraritët e Pozicionit (Sistemi & Përdoruesi)
Baza e të dhënave të përdoruesit
Optimizimi i profilit
Optimizimi i fletëve
Mbeshtetje teknike
Trajnime
Uebinare
Vizatimet shufre dhe Makineri
CNC
CNC me prerje
Price
75 € / month
125 € / month
*247 € / month
*281 € / month
*Orgadata AG makes the installation of CNC additional modules and the connection with CNC center.
There is an extra (one time) charge for installation, support and training. This cost is not predetermined and is on demand.

Shtesa: Ju mund të shtoni keto shërbime në cdo plan qe zgjidhni

Win ISO 2D
20 € / month. For each additional license the cost is € 10.

Kërkoni një kuotë
Orgadata AG makes the installation of CNC additional modules and the connection with CNC center. There is an extra (one time) charge for installation, support and training.
This cost is not predetermined and is on demand.