Alumil Albania
Choose your local website
header alumical

ALUMILCAL është më shumë se një softuer

Nëse doni të rrisni produktivitetin dhe fitimin e punishtes suaj, shpejtoni shitjet e kompanisë tuaj ose fitoni një avantazh konkurrues, AlumilCal është zgjidhja që do t'ju ndihmojë të rriteni.

AlumilCal® është një mjet i plotë softueri prodhimi dhe përpunimi për industrinë e dyer-dritareve. Është krijuar posaçërisht për bazën e të dhënave të sistemeve të Alumil dhe i jep mundësinë përpunuesve për të vlerësuar qëllimet e kostos dhe prodhimit për dritaret ose dyert që ata duhet të krijojnë.

Ofron performancë të lartë dhe besueshmëri që çdo kompani e ardhshme  mund të besojë në rritjen e fitimit dhe të gëzojë një avantazh konkurrues.
AlumilCal® ofron karakteristika të reja, përmirësime të proceseve dhe përparime teknologjike për të ofruar një zgjidhje perfekte për çdo lloj përpunuesi të dritareve. E ndërtuar me teknologjinë më të fundit dhe të mbështetur nga eksperienca shumëvjeçare, AlumilCal® është softueri më i avancuar në industrinë e dritareve dhe dyerve sot.

AlumilCal® vjen me një bazë të plotë të dhënash të të gjitha serive tuaja të preferuara të Alumil dhe është në dispozicion në një ulje të veçantë për përpunuesit që bashkëpunojnë me Alumil.

Si funksionon

Dizajni, funksionaliteti dhe navigimi i menysë së AlumilCal® është përshtatur krahas nevojave të përpunuesve të dritareve, dyerve dhe fasadave. AlumilCal® mundëson vlerësime lehtësisht të kuptueshme dhe të përsëritshme, është i përshtatshëm në mënyrë optimale për porositë e prodhimit duke përfshirë planet e prodhimit, gjeneron propozimet për porosi dhe siguron mbështetje nga kuotimi në faturim. AlumilCal® është shumë i shpejtë dhe ofron maksimumin në përsosmëri. Sigurisht, janë në dispozicion ndërfaqet për të gjitha formatet e të dhënave të përdorura zakonisht nga prodhimi dhe përpunimi pasues. Por, kjo nuk është e gjitha. AlumilCal® është një sistem i zgjuar. Të gjitha shënimet e të dhënave kontrollohen automatikisht për besueshmëri për të shmangur gabimet e hyrjes. Të gjitha funksionet e llogaritjes synojnë kursimin e kohës, materialeve dhe kostove monetare.

Veçoritë në dispozicion

Karakteristikat që punojnë për ju / Kapërcimi i sfidave me zgjidhje gjithëpërfshirëse
Një përmbledhje e funksioneve kryesore të AlumilCal® janë:

 • Vlerësimet e kostos dhe analiza
 • Analiza e hollësishme e materialeve
 • Raportet e vlerave U dhe dokumentacioni CE
 • Shumica e raporteve të përgatitjes së punës
 • Raportet e kuotimit dhe opsione shënimesh për të krijuar kuotime
 • Listat e materialeve bashkuese
 • Listat e prerjes (te pergjithshme dhe të optimizuar per humbje minimale)
 • Optimizimi i bazuar në profilet standarde të Alumil dhe gjithashtu në gjatësi të veçanta
 • Lidhja me makinat e sharrave (Emmegi, Elumatec, ABCD Logika, Altech, Beckhoff, BJM, Deman, Elsele, Exenso, FBUSONL, Ferro, Fimtec, FOM, Hencht, Italmac, Kaban, Kaltenbach, La2360, Oemme, Ozgenc, Oztum, Pertici, Rapid, Razor, Risus, Rotox, S1000, Schueco, Tekna, Tigerstop, TPS, ëegoma, ëH, ëinkhaus, Yilmaz, Zadat, Ozcelik)
 • Lidhje me makina CNC (Abakus, Alufab, BDM, BJM, CamQuix, DSTV, Deman, Dubus, EluCad, Elumatec, Emmegi, Fischer, Italcam, Italmac, Mecal, Mubea, NC-X, Rotox, SchueCam,
 • Printimi me Barkode dhe Etiketa
 • Seksioni tërthorë gjatë redaktimit të pozicioneve
 • Raporte të detajuara të prerjes tërthore për dokumentim dhe fabrikim
 • Optimizimi 2D për optimizimin e xhamit dhe paneleve
 • Modul i zbatuar CAD (2D)
 • Përpunues i zbatuar i tekstit
 • Lidhja e interfejsit me faqet e Excel
 • Ndërfaqe për të lidhur Autodesk Autocad ™
 • Vizatimi Export do dëg, format dxf
 • Bibliotekat e Sistemit dhe Përdoruesve
 • Analiza Strukturore (statika e rrezeve individuale, statika xhamit, statika, gjatë redaktimit të pozitave etj)
 • Përditësimet në internet me listat e çmimeve më të fundit dhe zgjidhjet e Alumil
 • Opsioni për të punuar në rrjetin lokal dhe vendet e shumta të punës