Alumil Albania
Choose your local website
Accessories

Aksesorëve

Gamë e gjerë kyçje dyersh dhe dritaresh, menteshash, dorezash, mekanizmash, dhe askesorë të tjerë.
Window-and-Door-Locks

Kyçjet e dyer dritareve

Kyçjet ofrojnë siguri dhe funksionalitet për sistemet. Në industrinë e aluminit, termi "kyç" përdoret kryesisht për dyer dhe sistemet me rrëshqitje. Në sistemin me hapje me dy pozicione dhe ngritje&rreshqitje , "Kyçet" njihen si "mekanizma".

Në rastin e dyerve të hyrjes dhe sistemeve të thjeshta me rrëshqitje, mund të përdoren mundësi të shumta të bravës, në varësi të nivelit të sigurisë dhe përdorshmërisë të kërkuar nga përdoruesi.

Lidhur me sigurinë
Numri i pikave të mbylljes është një faktor i rëndësishëm i sigurisë. Pikat e vetme të mbylljes dhe pikat e shumta të mbylljes(deri në 5 për dyert dhe 4 për me rrëshqitje të thjeshtë) si një zgjidhje e zgjerimit të sigurisë janë në dispozicion në rangun e Alumil.
Mekanizmat gjithashtu mund të kenë lloje të ndryshme të mbylljes, duke filluar nga grepa, deri te shulat dhe kunjat. .

Lidhur me funksionalitetin:
Mekanizmat  rula mund të përdoren për qasje të lehtë nga jashtë pa nevojën e një çelësi. Dyer me Kyçje të rrotullues mund të shtyhen për tu hapur dhe zakonisht gjenden në aplikime komerciale. Përkatësisht, për aplikimet e brendshme, kyçet e çelësave janë përdorur për të lejuar hyrjen vetëm tek përdoruesit kryesorë.
Mekanizmat automatike mund të vendosen për të siguruar mbylljen e derës kur mbyllet pa nevojën e kthimit të çelësit.
Më tej, mekanizmat automatikë mund të përshtaten për hapjen dhe mbylljen e kanatit të derës me përdorimin e një butoni ose pulti. Kjo mund të jetë shumë e dobishme për aplikimet në zonat për përdorues me aftësive të kufizuara.

Bazuar në sa më sipër, Alumil ofron një gamë të plotë , nga ato të thjeshta me shumë pika mbylljeje me automatizime të integruara për të përmbushur edhe kërkesat më të larta.

Menteshat e dyer dritareve

 

Menteshat janë një pjesë dalluese e të gjitha sistemeve me hapje. Në varësi të kërkesave, menteshat mund të kenë karakteristika të ndryshme, kryesore e të cilave është kapaciteti i ngarkesës së tyre:

Menteshatt mund të jenë ose të dukshme në sistem ose të fshehura si një zgjidhje më e rafinuar. Në rast të menteshave të dukshme, dizajni dhe ngjyra e tyre plotësojnë pamjen e sistemit. Zakonisht menteshat kanë një formë cilindrike dhe janë në dispozicion në ngjyrat më të njohura të lyerjes me pudër dhe anodizimit.
Në vartësi të aplikimit, menteshat plotësojnë kërkesat e ndryshme teknike dhe mund të gjenden me emra të ndryshëm:

 • Në dritaret e projektimit, menteshat quhen "krahët e stabël"
 • Në dritare pivot ata quhen "mentesha pivot"
 • Në dyert e palosshme, përdoren '' mentesha rrotulluese '', si një kombinim i rrotullave dhe menteshave.
 • Së fundi, ato mund të fiksohen me vidë ose të mbërthehen sipas instalimit të tyre në dritare ose dyer
  E fundit por jo më pak e rëndësishme, një karakteristikë kryesore është certifikimi i tyre për qëndrueshmërinë dhe rezistencën ndaj korrozionit. Menteshat e Alumil janë plotësisht të certifikuara në të gjitha nivelet.

 

Window-and-Door-Hinges
Window-and-Door-Handles

Dorezat e dyer dritareve

 

Dorezat janë pika e vetme e kontaktit me sistemin e aluminit. Doreza i jep jetë pjesës tjetër të aksesorëve të sistemit, të cilat sigurojnë funksionalitetin e saj. Kështu, Doreza është një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit. Karakteristikat kryesore të dorezës janë:

 • Llojet e tyre. Sipas aplikimit, dorezat janë të ndara në dritare, dyer dhe tipet me ngritje & rrëshqitje. Për më tepër, llojet e mësipërme mund të ndahen në nën-grupe me karakteristika diskrete.
 • Siguria që ato ofrojnë. Dorezat mund të rrisin sigurinë e sistemit me 2 mënyra të ndryshme. E para është që doreza të pajiset me një çelës, me anë të të cilit jo vetëm përdorimi i brendshëm i sistemit mund të kontrollohet, por gjithashtu rrit mbrojtjen ndaj vjedhjeve. Mënyra e dytë është mekanizmi Sekustitk anti-hajdut, i cili nuk lejon operimin e jashtëm të Bravës. Gama Alumil përmban të dyja zgjidhjet.
 • Estetika e tyre. Alumil përdor kryesishit doreza të dizajnuara me Alumil, të cilat plotësojnë çdo sistem Alumil. Dorezat janë të disponueshme në të gjitha ngjyrat popullore me veshjen me pudër dhe anodizim. Gjithashtu, ngjyra të veçanta janë në dispozicion sipas kërkesës.
 • Çertifikatat e tyre kundër qëndrueshmërisë dhe antikorrozionit. Varianti Dorezave të Alumil janë plotësisht të certifikuara në të gjitha nivelet

Mekanizmat e dyer dritareve

Në mynyrë të ngjashme me atë që diskutohet për kyçet, mekanizmat sigurojnë siguri dhe funksionalitet në një dritare ose der. Dallimi kryesor është se Kyçet zakonisht janë një pjesë e vetme, ndërsa mekanizmat janë një zgjidhje e plotë e disa pjesëve me një funksion më kompleks. Ekzistojnë 2 lloje mekanizmash, hapje antiribaldi, dhe ngritje & rrëshqitje.
Window-and-Door-Mechanisms

Mekanizmat e hapjes antiribaldi karakterizohen nga pikat e mëposhtme:

 • Materiali i tyre dhe dizenjimi i tyre i funksionimit. Prandaj, ekzistojnë dy lloje themelore, mekanizmi i aluminit, i cili përbëhet nga pjesët metalike të lidhura nga një shufër, dhe mekanizmi i çelikut, i cili përbëhet nga pjesët metalike të lidhura me njëri-tjetrin pa përdorimin e pjesëve shtesë.
 • Numri i pikave të mbylljes. Të dyja mekanizmat mund të kenë pika të shumta mbylljeje perimetrike të brezit, sipas kërkesave të sigurisë.
 • Tipi i trajtimit. Rangu Mekanizmave Alumil janë gjithmonë të pajisur dorezat Alumil.
 • Pesha e kanatit. Kur ka hapje të mëdha, dhe / ose panele të rënda të xhamit, duhet të përdoret një mekanizëm i rëndë. Megjithatë, në shumicën e rasteve mekanizmat standarde mund të jenë të mjaftueshëm.
 • Estetika e menteshave. Menteshat e mekanizmave mund të jenë të dukshme ose të fshehura dhe të lyera me ngjyra të ndryshme.
 • Këndi i hapjes së kanatit. Këndi i hapjes mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave teknike të çdo mekanizmi. Prandaj, ekzistojnë mekanizma që lejojnë kanatin të hapë deri në 100 gradë ndërsa të tjerët deri në 180 gradë.Dimensionet maksimale të kanatit që mund të suportojë.
 • Çertifikatat e tyre kundër qëndrueshmërisë dhe rezistencës ndaj korrozionit. Rangu i Mekanizmave Alumil janë të certifikuara në të gjitha nivelet.

Mekanizmat e sistemit me ngritje & rrëshqitje karakterizohen nga pikat e mëposhtme:

 • Pesha që rulat e tyre mund të suportojnë. Alumil ka 2 mekanizma. Mekanizmi standard, është adekuat për peshën e kanatit deri në 200 kg dhe atë të rëndë deri në 400 kg.
 • Numri i pikave të mbylljes. Të dy mekanizmat e përshkruar më sipër kanë 2 pika mbylljeje dhe një shtesë për shtuar sigurinë, nëse kërkohet.Numri i pikave të kyçjes, dhe fakti që kanati shtrihet në peshën e saj kur mbyllet.Lehtësia e përdorimit.
 • Mekanizmat Alumil të ngritje & rrëshqitjes ofrojnë performancë shumë të qetë dhe të butë edhe për kanatet shumë të mëdha dhe të rënda, ndërsa operacioni mbylljes është i sigurt edhe për fëmijët e vegjël.
 • Mekanizmat Alumil të ngritje & rrëshqitjes janë gjithmonë të pajisur me dorezën Alumil.
 • Mekanizmat Alumil për ngritje & rrëshqitje janë të shoqëruar gjithmonë me certifikatë për qëndrueshmëri dhe rezistencë korrozioni.
Other-Hardware

Aksesorë të tjerë

Alumil ofron një gamë të plotë aksesorësh, të aftë për të përmbushur çdo nevojë. Zgjidhje të veçanta për dyer, dritare, materiale ndërtimi dhe instalimi, veshja, polikarbonate dhe shumë më tepër.