Alumil Romania
Choose your local website
header-corporate-governance

Audit intern

Societatea nu are o structura de audit intern, toate activitatile aferente fiind externalizate in baza unui contract de prestari servicii catre EXPERT AUDIT DASID SRL si coordonate la nivel de grup de catre  divizia de audit intern a companiei mama Alumil SA Grecia.

Auditul Intern se desfasoara in conformitate cu Normele profesionale de audit intern adoptate si publicate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, norme ce sunt armonizate cu Standardele Internationale de Audit.

Consiliul de Administratie a constituit la 22 martie 2017 Comitetul de Audit, acesta avand rolul de a asigura integritatea raportarii financiare si a sistemului de control intern, inclusiv a procedurilor de audit intern si extern.

Comitetul de Audit este format din 3 membri neexecutivi ai Cosniliului de Administratie:  Dl. Georgios Dukidis – Presedinte, care indeplineste conditiile prevazute de reglementarile aplicabile  pentru a fi membru independent, Dl. Georgios Mylonas – Membru, D-na.Evangelia Mylona, Membru.