Alumil Romania
Choose your local website

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IN SCOP DE

CONTACTE COMERCIALE (FURNIZORI/CLIENTI)

 

Noi, Alumil Rom Industry S.A., cu sediul in Sectorul 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business & Technology Park, Cladirea A, Aripa A, Parter, Bucuresti , avand numar de ordine in registrul comertului J40/8540/29.10.1997 , CUI 10042631 , in calitate de operator de date cu caracter personal va informam ca prelucrăm date cu caracter personal care va privesc dupa cum urmeaza:

 

 

 

 1. Temeiul legal si scopurile prelucrarii

   

  In temeiul interesului nostru legitim prelucram Datele in scopul continuarii colaborarii profesionale si comerciale cu Dvs. si/sau cu organizatia din care faceti parte.

   

  Daca avem sau negociem o posibila relatie contractuala cu Dvs si/sau cu organizatia din care faceti parte, atunci prelucram Datele in scopul negocierii sau executarii contractului respectiv.

   

  Daca incheiem un contract cu Dvs sau Dvs reprezentati o organizatie la incheierea acestuia, atunci furnizarea unor Date este o obligatie necesara pentru incheierea contractului respectiv, pentru identificarea Dvs. in calitate de partener contractual sau reprezentant al partenerului contractual, in caz contrar nu vom putea incheia acel contract.

   

  De asemenea, tot in temeiul interesului nostru legitim prelucram Datele in scopul apararii in instanta, daca este cazul, a drepturilor noastre decurgand din relatiile comerciale.

   

  In temeiul obligatiilor legale impuse de legile in vigoare, prelucram Datele in scopul respectarii unor astfel de obligatii legate de tinerea contabilitatii si raportarea catre autoritatile fiscale.

   

 2. Datele pe care le prelucram

   

  Pentru a putea mentine relatii profesionale si comerciale cu Dvs. si/sau cu organizatia din care faceti parte prelucram urmatoarele date cu caracter personal care va privesc:

   

  • Numele si prenumele
  • Sexul
  • Adresa de email
  • Numarul de telefon
  • Locul de munca
  • Profesia

    

   In unele cazuri, in scop de identificare in cadrul unei relatii contractuale sau daca exista o obligatie legala mai prelucram si adresa de domiciliu, datele actelor de identitate si CNP.

    

 3. Destinatarii carora le dezvaluim Datele

   

  Datele Dvs. vor fi dezvaluite numai in masura necesitatilor cerute de scopul prelucrarii, angajatilor nostri implicati in activitatile aferente relatiilor profesionale si comerciale cu Dvs. sau cu organizata din care faceti parte si, dupa caz, clientilor si furnizorilor de bunuri si servicii ale societatii noastre cum ar fi furnizori de servicii de curierat sau de suport si administrare a infrastructurii web si IT ale societatii noastre, precum si autoritatilor competente in temeiul obligatiilor legale in acest sens.

   

   

 4. Perioada pentru care tinem Datele

   

  Datele Dvs vor fi prelucrate atât timp cât durează colaborarea noastră profesională si/sau comerciala sau pana la expirarea termenelor legale de exercitare a intereselor noastre legitime decurgand dintr-o relatie contractuala (de exemplu expirarea termenelor de prescriptie a actiunilor in instanta), iar in cazul documentelor justificativ contabile care cuprind astfel de date pana la expirarea perioadei de pastrare a acestora impusa de legislatia aplicabila.

   

 5. Drepturile Dvs. cu privire la Date

   

  Dorim să va informăm că aveti următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care va privesc si pe care noi le utilizăm:

   

  • dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea noastra, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, acces la datele respective și la informații despre prelucrare;
  •  

   • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
   •  

    • dreptul la restrictionarea prelucrarii, caz in care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu exceptia stocarii, numai cu consimtamantul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important.
    •  

     Restrictionarea prelucrarii poate fi solicitata in urmatoarele cazuri:

      

      • pana cand verificam exactitatea Datelor in cazul in care ati contestat-o;
      • prelucrarea este ilegala si va opuneti la stergerea Datelor solicitand in schimb restrictionarea acesteia;
      • nu mai avem nevoie de Date in scopul prelucrarii dar Dvs. ni le solicitati pentru constatarea, apararea sau exercitarea unui drept in instanta; sau
      • v-ati opus prelucrarii de catre noi in temeiul interesului nostru legitim, pe perioada in care verificam daca drepturile noastre legitime nu prevaleaza asupra celor ale Dvs.
      •  

       • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc („dreptul de a fi uitat”) daca Datele au fost prelucrate ilegal sau:
       •  

         • Datele nu mai sunt necesare scopurilor prelucrarilor;
         • v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea in temeiul acestuia si nu exista alte temeiuri legale pentru prelucrarea Datelor;
         • v-ati exercitat dreptul de opozitie si nu exista motive legitime pentru continuarea prelucrarii, care sa prevaleze;
         •  

          • dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
          •  

           • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
           •  

            In mod special va atragem atentia asupra faptului ca aveti DREPTUL DE A VA OPUNE, datorita situatiei particulare in care va aflati, prelucrării Datelor in temeiul intereselor legitime urmarite de noi sau de un tert si dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii Datelor in scop de marketing direct, inclusiv creararii de profiluri pe temeiul sau in scopul mentionat.

             

            Va puteti exercita aceste drepturi gratuit contactandu-ne in scris la adresa Sectorul 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business & Technology Park, Cladirea A, Aripa A, Parter, Bucuresti, prin email la [email protected] sau prin telefon la numarul +40 21 424 34 56.