internal-header

Unutrašnja ambalaža

 • SAMO PROFILI
  Profili su složeni zajedno bez međusobnog razdvajanja. Preporučujemo ovu vrstu ambalaže samo za sirove profile
 • RAZDVAJANJE SLOJEVIMA PAPIRA
  Tanak papir između redova koristi se za izbegavanje trenja između aluminijumskih šipki tokom prevoza.
 • PREPLITANJE PAPIROM
  Tanki papir isprepliće se oko aluminijumske šipke kako bi osigurao dodatnu zaštitu kritične površine.
 • UVIJANJE PAPIRA
  Jedna ili više traka uvijene su krep papirom (ili najlonom). Stavljamo tanki papir koji se preklapa između šipki radi dodatne zaštite od trenja.
 • SLOJ TRAKA OD KARTONA
  Omogućava horizontalnu zaštitu između slojeva pakovanja. (Rastojanje između kartonskih traka je po vlastitom nahođenju pakera)

Dodatne informacije

 • SKLADIŠTENJE
  Aluminijumski profili bez površinske obrade moraju se skladištiti na suvom mestu gde je temperatura dovoljno topla da bi se izbegla kondenzacija koja može dovesti do korozije profila.
 • ŠTETA NASTALA U TOKU TRANSPORTA
  Klijent je dužan odmah da prijavi vidljivu štetu koja se može dogoditi tokom prevoza. Ovo obaveštenje treba biti propisno označeno na papiru isporuke.

Materijali za unutrašnju ambalažu

 • Tanki papir
 • Krep papir i najlon za uvijanje
 • Kartonske trake