internal-header

Unutrašnja ambalaža

 • GOLI PROFILI
  Profili se pakuju zajedno, bez unutrašnjeg razdvajanja između njih. Ovakvu vrstu ambalaže preporučujemo samo za sirove profile.
 • ODVAJANJE SLOJEM PAPIRA
  Odvajanje tankim papirom se koristi da bi se izbjeglo trenje između aluminijumskih šipki tokom transporta.
 • PROŠARANO PAPIROM
  Tanak papir prelazi aluminijumske šipke kako bi osigurao dodatnu zaštitu kritične površine aluminijumskih šipki.
 • OMOTANI PROFILI
  Jedna ili više šipki su omotane krep papirom (ili najlonom). Postavljamo tanak sloj papira između šipki kako bismo obezbijedili dodatnu zaštitu od trenja.
 • KARTONSKI TRAKASTI SLOJ
  Nudi horizontalnu zaštitu između slojeva pakovanja (o rastojanju između kartonskih traka odlučuje pakeraj)

Dodatne informacije

 • ČUVANJE
  Aluminijumski profili bez površinske obrade moraju se čuvati na suvom mjestu gdje je temperatura dovoljno topla da bi se izbjegla kondenzacija koja može dovesti do korozije profila.
 • OŠTEĆENJA PRILIKOM TRANSPORTA
  Klijent mora odmah prijaviti svu vidljivu štetu za koju se može videti da se dogodila tokom prevoza. U skladu sa tim, ovo obavještenje treba da bude označeno na papirima isporuke.

Materijali za unutrašnju ambalažu

 • Tanak papir
 • Krep papir i najlon za omot
 • Kartonske trake