Alumil Bulgaria
Choose your local website
header

Сертификати за производство

Чрез Quality Assurance в нашите производствени помещения, ние се ангажираме да сведем до минимум въздействието си върху околната среда, както и да контролираме рисковете за здравето и безопасността на нашите служители.
iso50001_gr

Система за управление на енергията ISO 50001:2011

Съгласно международния стандарт ELOT ISO 50001:2011 от TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. Това е международен стандарт за устойчиво използване на енергия, който помага за намаляване на потреблението, свежда до минимум въглеродния отпечатък и намалява разходите. По-конкретно казано, прилагаме Системата за управление на енергията в съответствие с горния стандарт за следния обхват: Проектиране и развитие на архитектурни алуминиеви системи и производство и продажба на валцовани алуминиеви профили и профили с покритие, термоизолирани профили и съответните аксесоари.

ISO 50001 (pdf)
92 KB
iso9001

Система за управление на качеството ISO 9001

Съгласно международния стандарт EN ISO 9001 от TÜV NORD CERT. Чрез внедряване на усъвършенствана система за управление на качеството ние гарантираме високото качество на нашите продукти и услуги, за да имаме доволни и лоялни клиенти.

По-конкретно казано, ALUMIL прилага своята система за управление на качеството по отношение на проектирането, производството и дистрибуцията на архитектурни алуминиеви профили и покупката, производството и дистрибуцията на алуминиеви аксесоари.


ISO 9001 (pdf)
246 KB
certifications-process-fpc-en

FPC - Производствен Контрол във Фабриките EN ISO 15088

Съгласно международния стандарт EN ISO 15088 от TÜV NORD CERT. ALUMIL прилага производствен контрол съгласно международния стандарт EN ISO 15088, за да гарантира, че всички процедури за контрол на качеството са възможно най-надеждни. В края на всеки производствен етап се взима мостра, която се контролира задълбочено по отношение на различни качества (напр. повърхност, геометрия).

FPC (pdf)
693 KB

Система за управление на околната среда ISO 14001:2015

Съгласно международния EN ISO 14001:2015 от TÜV NORD CERT. Сертификатът гарантира хармоничното съществуване на дейностите на ALUMIL заедно с природната среда. ALUMIL е създала и прилага от 2002 г. сертифицирана Система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт EN ISO 14001:1996 по отношение на екструдирането на алуминий, праховото боядисване, повърхностната обработка за имитация на дърво и производството на топлоизолирани профили.
ISO 14001 (pdf)
1045 KB

Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007

Съгласно националния стандарт BS OHSAS 18001:2007 от TÜV NORD CERT. От началото на 2003 г. компанията внедрява сертифицирана система за здраве и безопасност при работа, която има за цел да идентифицира, оценява, предотвратява и преодолява професионалните рискове и да спазва съответното законодателство.
172 KB
certifications-process-qualicoat-en

QUALICOAT

Сертифициране на праховото покритие за алуминиеви профили. На европейско ниво контролът на качеството и сертифицирането на прахово боядисаните алуминиеви изделия се определя от спецификациите на стандарта QUALICOAT. ALUMIL е сертифицирана със сертификационните марки QUALICOAT и SEASIDE CLASS от 1999 г. от асоциация Hellenic Aluminium, член на асоциация European Aluminium
QUALICOAT (pdf)
1009 KB
certifications-process-gsb

GSB International

Сертификат за качествено покритие за алуминиеви профили. От юли 2003 г. процедурите за прахово боядисване на ALUMIL са сертифицирани по немския стандарт GSB International. Сертифициращият орган на GSB International провежда по-широк спектър от контроли в сравнение със стандарта QUALICOAT, като по този начин гарантира още повече изключителното качество на праховото покрити на ALUMIL.

GSB (pdf)
144 KB

QUALANOD

Сертификат за осигуряване на качеството на анодизация. Анодиращата инсталация на ALUMIL е сертифицирана от 2008 г. от асоциация Hellenic Aluminium, член на асоциация European Aluminium, съгласно сертификационната марка QUALANOD, европейски стандарт, гарантиращ високо качество на анодираните алуминиеви профили.

455 KB
459 KB