Alumil Bulgaria
Choose your local website
header

Сертификати за производство

Чрез Quality Assurance в производствените помещения се ангажираме да сведем до минимум въздействието ни върху околната среда, както и да контролираме рисковете за здравето и безопасността на нашите служители.

OK Recycled ISO 14021:2016

TÜV AUSTRIA's OK Recycled Certification Scheme verifies the recycled content of products, ensuring compliance with ISO 14021:2016 requirements. ALUMIL is the only company in Greece, and among the select few globally, that has attained this certification for the production of billets that contain 60% recycled aluminium and are used in all architectural system profiles.

*This certification refers to billets produced in Greece

iso50001_gr

Система за управление на енергията ISO 50001:2011


Съгласно международния стандарт ELOT ISO 50001:2011 от TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. Това е международен стандарт за устойчиво използване на енергия, който помага за намаляване на потреблението, свежда до минимум въглеродния отпечатък и намалява разходите. С други думи: прилагаме системата за управление на енергията в съответствие с посочения стандарт за следния обхват: проектиране и развитие на архитектурни алуминиеви системи, както и производство и продажба на валцовани алуминиеви профили и профили с покритие, термоизолирани профили и съответните аксесоари.

1052 KB
iso9001

Система за управление на качеството ISO 9001

 

Съгласно международния стандарт EN ISO 9001 от TÜV NORD CERT. Чрез внедряване на усъвършенствана система за управление на качеството ние гарантираме високото качество на нашите продукти и услуги, за да имаме доволни и лоялни клиенти.

 

Alumil прилага собствена система за управление на качеството по отношение на проектирането, производството и дистрибуцията на архитектурни алуминиеви профили, както и на покупката, производството и дистрибуцията на алуминиеви аксесоари.

246 KB
certifications-process-fpc-en

FPC - производствен контрол във фабриките EN ISO 15088

 

Съгласно международния стандарт EN ISO 15088 от TÜV NORD CERT. ALUMIL прилага производствен контрол съгласно международния стандарт EN ISO 15088, за да гарантира, че всички процедури за контрол на качеството са възможно най-надеждни. В края на всеки производствен етап се взима мостра, която се контролира задълбочено по отношение на различни качества (напр. повърхност, геометрия).

736 KB

Система за управление на околната среда ISO 14001:2015


Съгласно международния EN ISO 14001:2015 от TÜV NORD CERT. Сертификатът гарантира хармоничното съществуване на дейностите на Alumil заедно с природната среда. През 2002 г. създадохме и приложихме сертифицирана система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт EN ISO 14001:1996 по отношение на екструдирането на алуминий, праховото боядисване, повърхностната обработка за имитация на дърво и производството на топлоизолирани профили.
877 KB

Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007


Съгласно националния стандарт BS OHSAS 18001:2007 от TÜV NORD CERT. През 2003 г. Alumil внедри сертифицирана система за здраве и безопасност при работа, която има за цел да идентифицира, оценява, предотвратява и преодолява професионалните рискове и да спазва съответното законодателство.
certifications-process-qualicoat-en

QUALICOAT

 

Сертифициране на праховото покритие за алуминиеви профили. На европейско ниво контролът на качеството и сертифицирането на прахово боядисаните алуминиеви изделия се определя от спецификациите на стандарта QUALICOAT. От 1999 година компанията Alumil е сертифицирана от асоциацията Hellenic Aluminium, член на асоциацията European Aluminium, със сертификационните марки QUALICOAT и SEASIDE CLASS.

998 KB
certifications-process-gsb

GSB International

 

Сертификат за качествено покритие за алуминиеви профили. От юли 2003 г. процедурите за прахово боядисване на Alumil са сертифицирани по немския стандарт GSB International. Сертифициращият орган на GSB International провежда по-широк спектър от контрол в сравнение със стандарта QUALICOAT като по този начин осигурява изключително качество на праховото покритие на Alumil. 

145 KB

QUALANOD

 

Сертификат за осигуряване на качеството на анодизация. Анодиращата инсталация на Alumil е сертифицирана през 2008 г. от асоциацията Hellenic Aluminium, член на асоциация European Aluminium, съгласно сертификационната марка QUALANOD - европейски стандарт, който гарантира за високото качество на анодираните алуминиеви профили.