Alumil Bulgaria
Choose your local website
header-factory-yellow

История

1988

Компанията е създадена от настоящите ѝ акционери (семейство Милонас) след оттеглянето им от компания "Алуминиева индустрия на Северна Гърция", която също оперира в областта на производство на алуминиеви профили.

 

През март 1988 г. компанията започва да изгражда първите си промишлени съоръжения в Индустриалната зона на Килкис.

1989

Компанията представя първите си три алуминиеви системи на Международното изложение в Солун.

 

През октомври същата година завършва изграждането на производствените мощности.

1990

Започва производството с експлоатацията на първата линия за екструдиране на алуминий за 1 600 MT (метрични тона) с производствен капацитет от 7 000 тона годишно.

1993

В Атина се създава дъщерното дружество ALUSYS S.A с основна дейност продажба на аксесоари и алуминиеви профили в цяла Южна Гърция и предоставяне на техническа поддръжка на клиентите.

 

В индустриалната зона Килкис е създаден нов хоризонтално интегриран цех за прахово боядисване, както и цех за производство на профили с прекъснат термомост и цех за защита на профилната повърхностна чрез специални самозалепващи полипропиленови филми.

1994

Изгражда се отдел за научноизследователска и развойна дейност, който има за цел създаване на нови, иновативни продукти, технически каталози и подкрепяне на мащабни проекти - включително проектиране и статични консултации за алуминиеви конструкции. 

 

През септември в отдела за електростатично прахово боядисване се създава лаборатория за контрол на качеството, проследявана чрез специално оборудване на германската организация GSB.

1995

Бизнес постижения

 

Започва инсталирането на нов производствен цех за 10 000 тона профили годишно, както и три нови пещи за стареене. Тази производствена линия удвоява производствения капацитет на Alumil. По този начин се улеснява посрещането на увеличеното търсене на продуктите с марка Alumil и системното разширяване на компанията в световен мащаб. Дъщерното дружество INTERNO е създадено за производство на интериорни врати от алуминиеви рамки и дървени панели, съчетаващи стъкло, кожа и други материали.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

 

Стартира процесът на получаване на сертификат ISO 9001 за производствените подразделения за алуминиеви профили и прахово боядисване.

1996

Започва работа втора линия за екструдиране на алуминий с производствен капацитет 12 000 тона годишно. Дъщерното дружество ALUFOND е създадено за експлоатация на нова леярна с капацитет 18 000 тона алуминий годишно, което позволява вертикална интеграция и производство за Alumil. 

 

През ноември същата година компанията подписва споразумение с Porsche Design за производство на системи за врати и прозорци с марката Porsche.

1997

Инсталирана е вертикална линия за електростатично прахово боядисване на алуминиеви профили с капацитет 12 000 тона годишно в рамките на закона относно развитието L.1892/90 за 4,46 милиона евро заедно с нови сгради. Тези инвестиции са част от по-широкия стратегически план на компанията за вертикална интеграция.

 

Дъщерното дружество ALUMIL ROM е създадено за производство и разпространение на профили, за закупуване на складове в Букурещ и за отдаване под наем на други в четири града в Румъния. 

 

През декември Alumil започва процедури за първичното си публично предлагане (ППП) на основния пазар на Атинската фондова борса.

1998

В Гърция компанията основава ALUKOM в Индустриалната зона на Комотини и е одобрена инвестиция за 5,6 милиона евро съгласно Закона за развитие L.1892/90 за монтиране на екструзионна преса с капацитет 1 800 MT.

 

В Унгария е основано ново дъщерно дружество под името Alumil HUNGARY, което работи чрез отдаване под наем на складове близо до Будапеща. В Албания е създадено ново дъщерно дружество Alumil ALBANIA SH.P.K., за да навлезе на местния пазар, а в България е създадено ново дъщерно дружество с името Alumil BULGARIA.

 

Постига се преместване на свързаната компания INTERNO S.A., която произвежда интериорни врати, в частни собствени помещения в Индустриалната зона на Килкис и започва нова инвестиция за закупуване на допълнително оборудване. 

 

Компанията продължава със закупуването на земя и строителни съоръжения в Индустриалната зона на Килкис за създаване на складове, както и отдел за обработка на профили. Закупуват се земя и строителни съоръжения от дъщерното дружество MILEX SA, за да се създаде нов блок за сублимационно боядисване и производствено звено за леене под налягане.

1999

Второто дъщерно дружество Alumil EXTRUSION е създадено в Румъния за производство на топлоизолирани профили, а ново дъщерно дружество е основано в Полша - Alumil POLSKA. Alumil закупува парцел земя в индустриалната зона Килкис и строителни съоръжения за създаване на хоризонтална линия за прахово боядисване. 

 

Извършва се преместване на MILEX SA от Солун към индустриалната зона Килкис.

 

През октомври новото дъщерно дружество ALUNEF SA купува активите (земя, сгради и машини) на компанията V.AL.V.E, които преди това са наети от Alumil.

 

Компанията напредва по принципно споразумение с основния акционер на египетска компания за екструдиране на алуминий за придобиване на мажоритарния пакет акции за разширяване на пазарите в арабския свят. Насърчава се създаването на компания за дистрибуция на аксесоари и алуминиеви профили в Египет. Накрая в Украйна се създава ново дъщерно дружество - Alumil UKRAINE.

2000

Alumil приключва с увеличение на капитала от 29,6 милиона евро от ASE (Атинската фондова борса), капитализиране на резервите и добавяне на нов капитал чрез емитиране на нови акции. 

 

В Килкис започва работа 3-та линия за екструдиране на алуминий с капацитет на производственото съоръжение от 8 000 тона профили годишно. Създават се серия от нови дъщерни дружества: Alumil MISR за алуминий и MISR за производство на аксесоари (Кайро, Египет), Alumil Deutschland, а Alumil Skopje и Alumil Milonas Cyprus са създадени, за да увеличат продажбите на нишовите пазари съответно в Египет, Германия, Република Северна Македония и Кипър.

 

Европейският логистичен център на Alumil заработва във Франкфурт, Германия.

 

В Серес, Гърция, е създадено дъщерното дружество METRON за производство и монтаж на автоматични врати и асансьори.

2001

Бизнес постижения

 

Завършено е строителството на логистичния център, с обща площ от 28 000 кв. м, в Килкис, както и инсталирането на нов хоризонтален блок за прахово боядисване. 

 

Първият етап от модернизацията на завода в Ксанти, принадлежащ на дъщерното дружество ALUNEF (нова сграда и цех за електростатично боядисване), е завършен и продължава довършването на инвестицията в METRON (2000) в Серес.

 

В Сърбия са създадени две дъщерни дружества за популяризиране на продуктите на Alumil на местния пазар.

 

Alumil Group обявява създаването на нови дъщерни дружества в Италия и България. Дъщерното дружество ALUFOND се поглъща от компанията майка с цел оптимизиране на производствения процес и намаляване на общите оперативни разходи.

 

Alumil е първата компания в бранша, която заменя праховете за електростатично покритие, съдържащи вредното вещество TGIC, с прахове без TGIC, поемайки допълнителните разходи за тази опция.

2002

Бизнес постижения

 

Две нови дъщерни дружества са основани в Индустриалната зона на Килкис: G.A. Plastics за производство на поликарбонатни листове и ALUFIL за производство на композитни алуминиеви панели (J-bond) и изграждането на четири анодиращи цеха за алуминиеви профили.

 

Второ дъщерно дружество е основано в Кипър, за да покрие изцяло кипърския пазар.

 

Следвайки стратегическия план за търговско разширяване, Alumil създава в Атина и Солун нови изложбени зали, офиси, складове и два модерни учебни центъра с площ 14 000 кв. м за архитекти, инженери, производители на алуминий и търговци.

 

Alumil влиза във важни договорености за представяне и популяризиране на изключителни продукти с Phifer Inc. (широка гама продукти за слънцезащита), ASA (електрически двигатели), GU (аксесоари за алуминиеви системи и електрически автомати) и GEZE (аксесоари за най-съвременни системи за автоматизация на врати).

 

Дъщерното дружество ALUNEF има ново производствено звено с капацитет 8 000 тона профили годишно, а дъщерните дружества в България и Румъния имат нови хоризонтално интегрирани цехове за прахово боядисване с 12 000 тона годишен производствен капацитет.

Alumil получава сертификат ISO 14001:1996 за своята система за управление на околната среда. Монтиране на ново оборудване през 2002 г. във вертикално интегрирания цех за прахово боядисване за събиране на фини частици (фин прах, неподходящ за повторна употреба) с положителни финансови резултати за компанията, както и за въздействието върху околната среда. Постига се 60% намаляване на финия прах (от 10% на 4%) и общо спестяване на 26 тона бял прах годишно.

2003

Бизнес постижения

 

Инвестициите на компанията Alumil (17,5 млн. евро) и групата (35,7 млн. евро) за 2003 г. водят до ново дъщерно дружество в Сърбия, Alumil COATING (приблизително 2 млн. евро инвестиция в Румъния, 1,1 млн. евро в Сърбия и 3,8 млн. евро в Германия). Нова инвестиция от 6 млн. евро в Комотини (Гърция) за производствено съоръжение с капацитет 4 500 тона профила годишно.

 

В комбинация с иновативната производствена линия за 20 000 тона в Килкис, в Сърбия (над 10 млн. евро инвестиция в процес на изграждане) и в Албания (инвестиция в размер на 5 млн. евро в процес на изграждане) годишният общ производствен капацитет на групата надхвърля 73 000 тона и 53 000 тона прахово покритие, впечатляващи числа за гръцките елински и европейските стандарти.

 

Награда за четвърти път от Growth plus Europe's Top 500 за приноса на Alumil към европейския икономически растеж.

 

Всички дъщерни дружества на групата (25, в които работят 1 350 алумил-ци) участват за първи път в консолидирания финансов отчет за 2003 г., обхващащ частни имоти с площ 600 000 кв. м с 220 000 кв. м промишлени съоръжения.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

 

Поставен е голям акцент върху системата за постоянно подобрение и приемането на интегрирана система за управление на ефективността за групата.

2004

Инвестиционният план, завършен в по-голямата си част, включва 10 млн. евро за нови инсталации и механично оборудване и 33,5 млн. евро за групата: нови производствени линии, подобряване и модернизиране на производствения капацитет, нови складове и предприятия.

 

Придобиването на босненската алуминиева компания ALPRO, притежаваща активи от 10 милиона евро, приключва през май и е първото външно придобиване на групата. Като добавим новите индустриални комплекси в Сърбия и Албания, годишният производствен капацитет на групата достига 85 000 тона алуминиеви профили и 50 000 тона прахово боядисване.

2005

Бизнес постижения

 

Със завършването на промишлените комплекси в Сърбия (13 милиона евро) и Албания (8 милиона евро) общият годишен производствен капацитет на групата достига 85 000 тона профили годишно и надхвърля 50 000 тона прахово покритие годишно. Това са доста впечатляващи данни за Европа.

 

Бързото увеличение на износа, в резултат на постоянните усилия, довежда до създаване на впечатляващи комплекси и сгради по целия свят (хотели, къщи, летища, небостъргачи, спортни съоръжения и т.н.) в Близкия изток, Африка, пазарите на Западна Европа и САЩ, които използват системите на Alumil.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

 

Надграждане на сертификата според подобрената версия на EN ISO 14001: 2004 за системата за управление на околната среда за екструзии, електростатични бои, имитации на дърво и топлоизолационни профили.

2006

Камарата отново отличава Alumil с наградата за експортна дейност, както и GrowthPlus Top 500 на Европа за принос в развитието на европейската икономика. 

2007

Бизнес постижения

 

Увеличение с 20,2 млн. евро в нетекущите активи на Групата през 2007 г. Изграждане на нова линия за анодиране в Килкис, инвестиция за 15 милиона евро.

 

Дъщерно дружество Alumil GULF за разпространение на алуминиеви профили и аксесоари в района на Персийския залив е създадено в ОАЕ. Alumil ROM се котира на Букурещката фондова борса.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

 

Рециклиране на вода през целия производствен процес. Чрез специфични действия се постига намаляване на консумацията на вода с над 80% в екструзионните и анодиращите линии на Alumil и с 40% в линиите за прахово боядисване.

Дава се старт на програмата за "пестене на електрическа енергия" и се намалява общото потребление на електрическа енергия с 12%. 

2008

Бизнес постижения

 

Новата линия за анодиране работи в Килкис. В новата линия работят 70 вани и производственият ѝ капацитет е 800 кв. м анодираща повърхност на час. 

 

В САЩ е създадено дъщерното дружество Alumil North America за разпространение на алуминиеви профили и аксесоари в целия регион на Северна Америка, а Alumil обявява изграждането на новата леярна за алуминий в индустриалната зона на Килкис.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

 

ALUKOM и ALUNEF са сертифицирани за управление на качеството, а цехът за прахово боядисване в България получава сертификати Qualicoat и GSB.

 

Променяйки захранването с енергия от пропан-бутан на природен газ, Alumil намалява отпечатъка от въглероден диоксид със 124%. Използват се процеси на боядисване изцяло без хром. В допълнение, чрез повишаване на екологичността на линията за прахово боядисване се намалява използването на химични съединения в обработването на течните отпадъци и се подобрява цялостното качество на течните отпадъци.

2009

Бизнес постижения

 

Разрешение за издаване на нови спредове за корпоративни облигации на стойност 120 милиона евро.

 

Alumil Group обявява създаването на ново дъщерно дружество ALUMIL SOLAR S.A., находящо се в Килкис, Гърция.

 

Приобщаване на дъщерното дружество ALUMIL COATING SRB към ALUMIL YU INDUSTRY SA.

 

Alumil обявява приобщаване на гръцкото дъщерно дружество ALUNEF SA.

 

Alumil Group обявява създаването на ново дъщерно дружество ALUMIL KOSOVO SH.PK в Прищина, Косово.

 

Alumil Group обявява създаването на ново дъщерно дружество ALUMIL TECHNIC LTD със седалище в Сърбия.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

 

Специална инсталация за събиране и рециклиране/повторно използване на излишната боя за прахово боядисване, която не аглутинира върху алуминиевата повърхност.

2010

Бизнес постижения

 

Завършване на придобиването на INTERNO S.A. от компанията майка.

 

Alumil купува процент, държан от миноритарните притежатели, в дъщерните дружества ALUKOM SA и ALUMIL SOLAR SA.

 

Завършва сливането чрез поглъщане на гръцкото дъщерно дружество ALUNEF SA.


Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

 

Рециклиране на алуминиев скрап чрез модерна собствена леярна за алуминий. Използвайки рециклиран висококачествен алуминий, необходимата електрическа енергия е с 95% по-малко от енергията, която е необходима за електролиза на алуминиев оксид. Леярна на Alumil е една от малкото в света, които се захранват частично от слънчева енергия.

2014

Бизнес постижения

 

Alumil Group основава нови дъщерни дружества в Кения.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

 

Прилага се цялостен подход за рециклиране в целия завод за производство. Правят се опити за рециклиране на  всички видове отпадъци, които са произведени от фабриките на Alumil. През 2014 г. са рециклирани около 1 000 тона неметални отпадъци.

2015

Alumil Group обявява основаването на нови дъщерни дружества в Индия и Австралия. 

2017

Подменени са всички натриеви лампи с високо налягане в производствените помещения на Alumil с нови екологични LED лампи. По този начин се спестяват 80% от електрическата енергия, която е консумирана за осветление.