Alumil Bulgaria
Choose your local website
header-factory-yellow

История

1988

Компанията е създадена от настоящите ѝ акционери (семейство Милонас) след оттеглянето им от компания „Алуминиева индустрия на Северна Гърция“, която също оперира в областта на производство на алуминиеви профили.

През март 1988 г. компанията започва да изгражда първите си промишлени съоръжения в Индустриалната зона на Килкис.

1989

Компанията представя първите си три алуминиеви системи на Международното изложение в Солун.

През октомври завършва изграждането на производствените мощности.

1990

Започва производството с експлоатацията на първата линия за екструдиране на алуминий за 1600 MT (метрични тона) с производствен капацитет от 7000 тона годишно.

1993

В Атина се създава дъщерното дружество ALUSYS S.A с цел продаване на аксесоари и алуминиеви профили в цяла Южна Гърция и предоставяне на техническа поддръжка на клиентите.

В индустриалната зона Килкис е създадена нов хоризонтално интегриран цех за прахово боядисване, както и цех за производството на профили с прекъснат термомост и цех за защита на профилната повърхностна чрез специални самозалепващи полипропиленови филми.

1994

Изгражда се отдел за научноизследователска и развойна дейност с цел създаване на нови, иновативни продукти, технически каталози и подкрепяне на мащабни проекти, включително проектиране и статични консултации за алуминиеви конструкции.

През септември в отдела за електростатично прахово боядисване се създава лаборатория за контрол на качеството, проследявано чрез специално оборудване на германската организация GSB.

1995

Бизнес постижения

Започва инсталирането на нов производствен цех за 10 000 тона профила годишно, както и три нови пещи за стареене. Тази производствена линия удвоява производствения капацитет на ALUMIL, като по този начин улеснява:

  1. посрещането на увеличеното търсене на продуктите ѝ
  2. и системното разширяване на компанията в световен мащаб.

Дъщерното дружество INTERNO е създадено за производство на интериорни врати от алуминиеви рамки и дървени панели, съчетаващи също стъкло, кожа и други материали.

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

Стартира процесът на получаване на сертификат ISO 9001 за производствените подразделения за алуминиеви профили и прахово боядисване.

1996

Започва работа втора линия за екструдиране на алуминий с производствен капацитет 12 000 тона годишно.

Дъщерното дружество ALUFOND е създадено за експлоатация на нова леярна с капацитет 18 000 тона алуминий годишно, което позволява вертикална интеграция и производство за Alumil.

През ноември компанията подписва споразумение с Porsche Design за производство на системи за врати и прозорци с марката Porsche.

1997

Инсталирана е вертикална линия за електростатично прахово боядисване на алуминиеви профили с капацитет 12 000 тона годишно, в рамките на закона относно развитието L.1892/90 за 4,46 милиона евро, заедно с нови сгради.

Тези инвестиции са част от по-широкия стратегически план на компанията за вертикална интеграция.

Дъщерното дружество ALUMIL ROM е създадено за производство и разпространение на профили, за закупуване на складове в Букурещ и за отдаване под наем на други в четири града в Румъния.

През декември Alumil започва процедури за първичното си публично предлагане (ППП) на основния пазар на Атинската фондова борса.

1998

В Гърция компанията основава ALUKOM в Индустриалната зона на Комотини и е одобрена инвестиция за 5,6 милиона евро, съгласно Закона за развитие L.1892/90 за монтиране на екструзионна преса с капацитет 1800 MT.

В Унгария е основано ново дъщерно дружество под името Alumil HUNGARY, което работи чрез отдаване под наем на складове близо до Будапеща. Също така, в Албания е създадено ново дъщерно дружество, ALUMIL ALBANIA SH.P.K., за да навлезе на местния пазар, а в България е създадено ново дъщерно дружество с името ALUMIL BULGARIA.

Постига се преместване на свързаната компания INTERNO S.A., която произвежда интериорни врати, в частни собствени помещения в Индустриалната зона на Килкис и започва нова инвестиция за закупуване на допълнително оборудване.

Компанията продължава със закупуването на земя и строителни съоръжения в Индустриалната зона на Килкис за създаване на складове, както и отдел за обработка на профили.

Компанията закупува земя и строителни съоръжения от дъщерното дружество MILEX SA, за да създаде нов блок за сублимационно боядисване и производствено звено за леене под налягане.

1999

Второ дъщерно дружество, ALUMIL EXTRUSION, е създадено в Румъния за производство на топлоизолирани профили, а ново дъщерно дружество е основано в Полша – ALUMIL POLSKA.

ALUMIL закупи парцел земя в индустриалната зона Килкис и строителните съоръжения за създаване на хоризонтална линия за прахово боядисване.

Извършва се преместване на MILEX SA от Солун към индустриалната зона Килкис.

През октомври новото дъщерно дружество ALUNEF SA купува активите (земя, сгради и машини) на компанията V.AL.V.E, които преди това са наети от ALUMIL.

Компанията напредва по принципно споразумение с основния акционер на египетска компания за екструдиране на алуминий за придобиване на мажоритарния пакет акции за разширяване на пазарите в арабския свят. Компанията също така насърчава създаването на компания за дистрибуция на аксесоари и алуминиеви профили в Египет. Накрая в Украйна се създава ново дъщерно дружество, ALUMIL UKRAINE.

2000

Alumil приключва с увеличение на капитала от 29,6 милиона евро от ASE (Атинската фондова борса), капитализиране на резервите и добавяне на нов капитал чрез емитиране на нови акции, платими в брой.

В Килкис започва работа 3-та линия за екструдиране на алуминий с капацитет на производственото съоръжение от 8000 тона профили годишно.

Създава се серия от нови дъщерни дружества: Alumil MISR за алуминий и MISR за производство на аксесоари (Кайро, Египет), Alumil Deutschland, Alumil Skopje и Alumil Milonas Cyprus са създадени, за да увеличат продажбите на нишовите пазари съответно в Египет, Германия, Република Северна Македония и Кипър.

Европейският логистичен център на Alumil заработва във Франкфурт, Германия.

В Серес, Гърция, е създадено дъщерното дружество METRON за производство и монтаж на автоматични врати и асансьори.

2001

Бизнес постижения

Завършено е строителството на Логистичния център с обща площ от 28 000 кв.м в Килкис, както и инсталирането на нов хоризонтален блок за прахово боядисване.

Първият етап от модернизацията на завода в Ксанти, принадлежащ на дъщерното дружество ALUNEF (нова сграда и цех за електростатично боядисване), е завършен и продължава довършването на инвестицията в METRON (2000) в Серес.

В Сърбия са създадени две дъщерни дружества за популяризиране на продуктите на ALUMIL на местния пазар.

Alumil Group обявява създаването на нови дъщерни дружества в Италия и България.

Дъщерното дружество ALUFOND се поглъща от компанията майка с цел оптимизиране на производствения процес и намаляване на общите оперативни разходи.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

ALUMIL е първата компания в бранша, която замени праховете за електростатично покритие, съдържащи вредното вещество TGIC, с прахове без TGIC, поемайки допълнителните разходи за тази опция.

2002

Бизнес постижения

Две нови дъщерни дружества са основани в Индустриалната зона на Килкис: „G.A. Plastics“ за производство на поликарбонатни листове и ALUFIL за производство на композитни алуминиеви панели, по-конкретно J-bond, и изграждането на четири анодиращи цеха за алуминиеви профили.

Второ дъщерно дружество е основано в Кипър, за да покрие изцяло кипърския пазар.

Следвайки стратегическия план за търговско разширяване, ALUMIL създава в Атина и Солун нови изложбени зали, офиси, складове и два модерни учебни центъра с площ 14 000 кв.м за архитекти, инженери, производители на алуминий и търговци.

Съответно, Alumil влиза във важни договорености за представяне и популяризиране на изключителни продукти с Phifer Inc. (широка гама продукти за слънцезащита), ASA (електрически двигатели), GU (аксесоари за алуминиеви системи и електрически автомати) и GEZE (аксесоари за най-съвременни системи за автоматизация на врати).

Дъщерното дружество ALUNEF има ново производствено звено с капацитет 8000 тона профили годишно, а дъщерните дружества в България и Румъния имат нови хоризонтално интегрирани цехове за прахово боядисване с 12 000 тона годишен производствен капацитет.

тапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

Alumil получава сертификат ISO 14001:1996 за своята система за управление на околната среда.

Монтиране на ново оборудване през 2002 г. във вертикално интегрирания цех за прахово боядисване за събиране на фини частици (фин прах, неподходящ за повторна употреба) с положителни финансови резултати за компанията, както и за въздействието върху околната среда. Постига се 60% намаляване на финия прах (от 10% на 4%) и общо спестяване на 26 тона бял прах годишно.

2003

Бизнес постижения

Инвестициите на компанията ALUMIL (17,5 млн. евро) и Групата (35,7 млн. евро) за 2003 г. водят до ново дъщерно дружество в Сърбия, ALUMIL COATING (приблизително 2 млн. ввро инвестиция в Румъния, 1,1 млн. евро в Сърбия и 3,8 млн. евро в Германия):

Съвсем нова инвестиция от 6 млн. евро в Комотини (Гърция) за производствено съоръжение с капацитет 4500 тона профила годишно.

В комбинация с иновативната производствена линия за 20 000 тона в Килкис, в Сърбия (над 10 млн. евро инвестиция в процес на изграждане) и в Албания (инвестиция в размер на 5 млн. евро в процес на изграждане) годишният общ производствен капацитет на Групата надхвърля 73 000 тона и 53 000 тона прахово покритие, впечатляващи числа за гръцките елински и европейските стандарти.

Награда за четвърти път от Growth plus Europe's Top 500 за приноса на ALUMIL към европейския икономически растеж.

Всички дъщерни дружества на Групата (25, в които работят 1350 алумил-ци) участват за първи път в консолидирания финансов отчет за 2003 г., обхващащ частни имоти с площ 600 000 кв.м с 220 000 кв.м промишлени съоръжения.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

Поставен е голям акцент върху Системата за постоянно подобрение и приемането на Интегрирана система за управление на ефективността за Групата.

2004

Инвестиционният план, завършен в по-голямата си част, включва 10 млн. евро за нови инсталации и механично оборудване и 33,5 млн. евро за Групата: нови производствени линии, подобряване и модернизиране на производствения капацитет, нови складове и предприятия.

Придобиването на босненската алуминиева компания ALPRO – притежава активи от 10 милиона евро – приключва през май и е първото външно придобиване на Групата. Като добавим новите индустриални комплекси в Сърбия и Албания, годишният производствен капацитет на Групата достига 85 000 тона алуминиеви профили и 50 000 тона прахово боядисване.

2005

Бизнес постижения

Със завършването на промишлените комплекси в Сърбия (13 милиона евро) и Албания (8 милиона евро) общият годишен производствен капацитет на Групата достига 85 000 тона профили годишно и надхвърля 50 000 тона прахово покритие годишно, наистина впечатляващи данни за Европа.

Бързото увеличаване на износа беляза годината – в резултат на постоянни усилия – в Близкия изток, Африка, пазарите на Западна Европа и САЩ с впечатляващи комплекси сгради по целия свят (хотели, къщи, летища, небостъргачи, спортни съоръжения и т.н.), които използват системите на Alumil.

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

Надграждане на сертификата според подобрената версия на EN ISO 14001: 2004 за Системата за управление на околната среда за екструзии, електростатични бои, имитации на дърво и топлоизолационни профили

2006

Камарата отново отличава Alumil с наградата за експортна дейност, както и GrowthPlus Top 500 на Европа за принос в развитието на европейската икономика.

2007

Бизнес постижения

Увеличение с 20,2 млн. евро в нетекущите активи на Групата през 2007 г.

Изграждане на нова линия за анодиране в Килкис, инвестиция за 15 милиона евро.

Дъщерно дружество ALUMIL GULF е създадено в ОАЕ за разпространение на алуминиеви профили и аксесоари в района на Персийския залив.

Alumil ROM се котира на Букурещката фондова борса.

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

Рециклиране на вода през целия производствен процес. Чрез специфични действия постигнахме намаляване на консумацията на вода с над 80% в нашите екструзионни и анодиращи линии и с 40% в нашите линии за прахово боядисване.

Започнахме програма за „пестене на електрическа енергия“ и намалихме общото си потребление на електрическа енергия с 12%

2008

Бизнес постижения

Новата линия за анодиране работи в Килкис. В новата линия работят 70 вани и производственият ѝ капацитет е 800 кв.м анодираща повърхност на час.

В Съединените американски щати е създадено дъщерното дружество Alumil North America за разпространение на алуминиеви профили и аксесоари в целия регион на Северна Америка.

Alumil обявява изграждането на новата леярна за алуминий в индустриалната зона на Килкис.

 

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

ALUKOM и ALUNEF са сертифицирани за управление на качеството. 

Цехът за прахово боядисване в България получава сертификати Qualicoat и GSB.

Променяйки захранването с енергия от пропан-бутан на природен газ, намалихме отпечатъка си от въглероден диоксид със 124%.

Използваме процеси на боядисване изцяло без хром. В допълнение, чрез повишаване на екологичността на нашата линия за прахово боядисване намалихме използването на химични съединения в обработването на течните отпадъци и подобрихме цялостното качество на течните отпадъци.

2009

Бизнес постижения

Разрешение за издаване на нови спредове за корпоративни облигации на стойност 120 милиона евро.

Alumil Group обявява създаването на ново дъщерно дружество, „ALUMIL SOLAR S.A.“, намиращо се в Килкис, Гърция.

Приобщаване на дъщерното дружество „ALUMIL COATING SRB“ към „ALUMIL YU INDUSTRY SA“.

Alumil обявява приобщаване на гръцкото дъщерно дружество „ALUNEF SA“.

Alumil Group обявява създаването на ново дъщерно дружество „ALUMIL KOSOVO SH.PK“ в Прищина, Косово.

Alumil Group обявява създаването на ново дъщерно дружество „ALUMIL TECHNIC LTD“ със седалище в Сърбия.

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

Специална инсталация за събиране и рециклиране/повторно използване на излишната боя за прахово боядисване, която не аглутинира върху алуминиевата повърхност.

2010

Бизнес постижения

Завършване на придобиването на INTERNO S.A. от компанията-майка.

ALUMIL купува процент, държан от миноритарните притежатели в дъщерните дружества „ALUKOM SA“ и „ALUMIL SOLAR SA“.

Завършване на сливането чрез поглъщане на гръцкото дъщерно дружество „ALUNEF SA“.

Alumil Group обявява създаването на ново дъщерно дружество „ALUMIL YUG“ със седалище в Русия.

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

Рециклиране на алуминиев скрап чрез нашата модерна собствена леярна за алуминий. Чрез използване на рециклиран висококачествен алуминий необходимата електрическа енергия е с 95% по-малко от енергията, необходима за електролиза на алуминиев оксид. Освен това нашата леярна е една от малкото в света, захранвани частично от слънчева енергия.

2014

Бизнес постижения

Alumil Group основава нови дъщерни дружества в Кения.

Етапи на ЕСУИ (екологична, социална и управленска информация)

Прилагаме цялостен подход за рециклиране в целия ни завод за производство и се опитваме да рециклираме всички видове отпадъци, произведени от нашите фабрики. По-специално, през 2014 г. рециклирахме приблизително 1000 тона неметални отпадъци.

2015

Alumil Group обявява създаването на нови дъщерни дружества в Индия и Австралия.

2017

Подменихме всички натриеви лампи с високо налягане в нашите производствени помещения с нови екологични LED лампи, спестявайки 80% от електрическата енергия, консумирана за осветление.