Alumil Bulgaria
Choose your local website
header

Визия, мисия и ценности

Градим съвършенство

В една постоянно развиваща се глобална среда е важно винаги да сме наясно кои сме, какво правим и какво искаме да постигнем. Нашата "Итака" се нарича "Градим съвършенство". Стараем се всеки ден да сме една крачка по-близо до нея.

mission

Нашата мисия

 

Мисията ни е да подобрим качеството на живота на хората като подсилим функционалността на сградите с продукти с най-високо качество, технологии и естетика. Предлагаме на нашите клиенти продукти, които осигуряват:

  • високи естетически резултати в съответствие с най-новите архитектурни тенденции;
  • енергийна ефективност чрез модерни топлоизолирани алуминиеви системи и системи за засенчване; 
  • високо ниво на защита срещу кражби, вандализъм, пожар, дим и земетресения. Максимална защита при екстремни метеорологични условия;
  • разнообразни решения за хора със специфични нужди;
  • решения за възобновяема енергия чрез интегриране на фотоволтаични системи в градивните елементи.

Визията на Alumil

 

Да бъдем водеща компания в разработването и производството на алуминиеви системи за архитектурни приложения. 

vision
values

Ценности

 

Нашите ценности са същността на цялостната ни бизнес философия и отразяват начина, по който подхождаме към клиентите и заинтересованите страни.

 

ПОЧТЕНОСТ - нашите действия се характеризират с откритост, честност и последователност. Придържаме се към ангажиментите си и спазваме нашите обещания. Извършваме работните си дейности честно и безпристрастно - без да се влияем от външни фактори, от лични симпатии и оценки.

 

ОТБОРЕН ДУХ - налагаме открити и положителни взаимоотношения с цел насърчаване на сътрудничеството и постигане на по-добри резултати. Вярваме, че резултатите на екипа винаги са по-добри от индивидуалните резултати на хората, които ги съставят. Насърчаваме и използваме интерактивна комуникация и конструктивен диалог.

 

ИНИЦИАТИВА - използваме всеки ресурс. Стремим се към непрекъснат личен и корпоративен напредък в резултат от идеите на всеки от нас.

 

ЛОЯЛНОСТ - компанията и служителите ѝ проявяват лоялност както към клиентите, така и един към друг.

 

МЕРАКИ - дума, която съвременните гърци често използват, за да опишат работата с душа, творчество или страст - когато влагате "нещо от себе си" в това, което правите.