Alumil Bulgaria
Choose your local website
header

Визия, мисия и ценности

НАШИЯТ КОМПАС

В една постоянно развиваща се глобална среда е важно винаги да сме наясно кои сме, какво правим и какво искаме да постигнем. Нашата „Итака“ се нарича „Градим Съвършенство“ и много се стараем всеки ден да сме една крачка по-близо до нея.

mission

Мисия

Мисията ни е да подобрим качеството на живота на хората, като подсилим функционалността на сградите с продукти с най-високо качество, технологии и естетика. Предлагаме на нашите клиенти продукти, които осигуряват:

 • Високи естетически резултати в съответствие с най-новите архитектурни тенденции. 
 • Енергийна ефективност чрез модерни топлоизолирани алуминиеви системи и системи за засенчване. 
 • Високо ниво на защита срещу кражби, вандализъм, пожар, дим и земетресения. 
  Защита дори при екстремни метеорологични условия. 
 • Разнообразни решения за хора със специални нужди. 
 • Решения за възобновяема енергия чрез интегриране на фотоволтаични системи в градивните елементи.

Визия

Нашата визия е да бъдем водеща компания в разработването и производството на алуминиеви системи за архитектурни приложения. 
vision
values

Ценности

Нашите ценности са същността на цялостната ни бизнес философия и отразяват начина, по който подхождаме към клиентите си и заинтересованите страни.

 • Почтеност: Нашите действия се характеризират с откритост, честност и последователност. Придържаме се към ангажиментите си и спазваме обещанията си. Извършваме работните си дейности честно и безпристрастно, без да се влияем от външни фактори, нито от лични симпатии и оценки.
 • Отборен дух: Налагаме открити и положителни взаимоотношения с цел насърчаване на сътрудничеството и постигане на по-добри резултати. Вярваме, че резултатите на екипа винаги са по-добри от индивидуалните резултати на хората, които го съставят. Насърчаваме и използваме интерактивна комуникация и конструктивен диалог.
 • Инициатива: Използваме всеки ресурс, бил той човешки, или не, като се стремим към непрекъснат личен и корпоративен напредък в резултат от идеите на всеки о т нас.
 • Лоялност: Компанията и служителите ѝ проявяват лоялност към клиентите, както и един към друг.
 • Мераки: „Мераки“ е дума, която съвременните гърци често използват, за да опишат работата с душа, творчество или страст – когато влагате „нещо от себе си“ в това, което правите.