Alumil Bulgaria
Choose your local website
Sustainability and responsibility

Устойчивост и отговорност в Alumil

respecting-the-environment

С грижа за околната среда

 

Икономическият растеж може и трябва да върви ръка за ръка със здравословна и безопасна околна среда, затова важна част от целите на Alumil винаги са съчетаването на динамичната дейност с необходимото опазване на околната среда чрез защитаването и подобряването ѝ. През 2002 година компанията внедрява сертифицирана система за управление на околната среда съгласно EN ISO 14001, а през януари 2020 година прилага международния стандарт ISO 50001, който помага за намаляване на потреблението, свеждащо до минимум въглеродния отпечатък и разходите. За да опазваме активно околната среда, не само на теория, но и на практика, предприемаме следните мерки:

 • установяваме ясни и измерими цели, когато е възможно, за да оценим представянето си в опазването на околната среда;
 • редовно извършваме екологични инспекции и въвеждаме мерки за пестене на енергия;
 • осигуряваме подходящо екологично образование на служителите си;
 • въвеждаме стратегии за свеждане до минимум на отпадъците и за подобряване на рециклирането;
 • вземаме предвид екологичните показатели на нашите доставчици;
 • създаваме нови дейности за разширяване и развитие, които се основават върху редица екологични критерии;
 • установяваме процедури за неутрализиране и правилно обезвреждане на отпадъците;
 • финансираме всички мерки за постигане на екологичните ни цели.

 

 

 

Green Buildings | EPDs and Leed Certification

Рециклиране и намаляване на изхвърлянето на отпадъци

 

Отдадени сме на идеята да правим производствените процеси по-щадящи за околната среда, да предотвратяваме и намаляваме замърсяването, да съхраняваме енергията, природните ресурси и консумативи, да търсим и развиваме алтернативни и възобновяеми енергийни източници и да оказваме възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда. Ето и част от постигнатото през годините:

 • 2007 г. - рециклиране на вода през целия производствен процес. Чрез специфични действия постигнахме намаляване на консумацията на вода с над 80% в нашите екструзионни и анодиращи линии и с 40% в нашите линии за прахово боядисване.
 • 2007 г. - поставихме началото на програма за пестене на електрическа енергия и намалихме общото си потребление на електрическа енергия с 12%.
 • 2008 г. - променяйки захранването с енергия от пропан-бутан на природен газ, намалихме отпечатъка си от въглероден диоксид с 65%.
 • 2008 г. - започнахме да използваме процеси на боядисване изцяло без хром. В допълнение, чрез повишаване на екологичността на нашата линия за прахово боядисване намалихме използването на химични съединения в обработването на течните отпадъци и подобрихме цялостното качество на течните отпадъци.
 • 2009 г. - създадохме специална инсталация за събиране и рециклиране/повторно използване на излишната боя за прахово боядисване, която не аглутинира върху алуминиевата повърхност.
 • 2010 г. - стартирахме рециклиране на алуминиев скрап чрез нашата модерна собствена леярна за алуминий. Чрез използване на рециклиран висококачествен алуминий необходимата електрическа енергия е с 95% по-малко от енергията, която е нужна за електролиза на алуминиев оксид. Нашата леярна е една от малкото в света, които се захранват частично от слънчева енергия.
 • 2014 г. - предприехме цялостен подход за рециклиране в целия ни завод за производство и се опитахме да рециклираме всички видове отпадъци, които са произведени от нашите фабрики. През същата година рециклирахме приблизително 1 000 тона неметални отпадъци.
 • 2017 г. - подменихме всички натриеви лампи с високо налягане в нашите производствени помещения с нови екологични LED лампи, спестявайки 80% от електрическата енергия, която се консумира за осветление.
 • 2020 г. - инвестирахме 2,8 млн. евро в нов блок, наскоро създаден в нашите съоръжения в Гърция, за отделяне на алуминиев скрап. Процесът на разделяне включва механична, магнитна и рентгенова технологии. Новият блок, построен само за 3 месеца, ни позволи да увеличим с 40% "зеления" алуминий, който произвеждаме, през следващите 3 години, за да съставлява 70% от общата суровина, използвана в нашето производство.
2014-recycling