Alumil Bulgaria
Choose your local website
Sustainability and responsibility

Устойчивост и отговорност в Alumil

respecting-the-environment

Опазване на околната среда

ALUMIL, непрекъснато развиващ се разработчик и производител на алуминиеви системи, признава, че икономическият растеж може и трябва да върви ръка за ръка със здравословна и безопасна среда. Затова винаги важна част от целите му винаги е било съчетаването на динамичната дейност с необходимото опазване на околната среда чрез защитаването и подобряването ѝ. Поради тази причина от 2002 г. компанията внедрява сертифицирана система за управление на околната среда съгласно EN ISO 14001. Освен това от януари 2020 г. прилагаме международния стандарт ISO 50001, който помага за намаляване на потреблението, намалява до минимум въглеродния отпечатък и намалява разходите, като насърчава устойчиво използване на енергия.

За да опазваме околната среда активно, а не само теоретично, предприемаме следните мерки:

 • Установяваме ясни и измерими цели, когато е възможно, за да оценим представянето си в опазването на околната среда. 
 • Редовно извършваме екологични инспекции и въвеждаме мерки за пестене на енергия. 
 • Осигуряваме подходящо екологично образование на служителите си, особено на тези с важни отговорности спрямо околната среда.
 • Въвеждаме стратегии за намаляване до минимум на отпадъците и подобряване на рециклирането. 
 • Вземаме предвид екологичните показатели на нашите доставчици. 
 • Новите дейности за разширяване или развитие също стъпват върху екологични критерии. 
 • Установяваме процедури за неутрализиране и правилно обезвреждане на отпадъците. 
 • Финансиране на всички тези мерки за постигане на екологичните ни цели.

 

 

 

Green Buildings | EPDs and Leed Certification

Рециклиране и намаляване на изхвърлянето на отпадъци

Отдадени сме на идеята да правим производствените процеси по-щадящи за околната среда, да предотвратяваме и намаляваме замърсяването, да съхраняваме енергията, природните ресурси и консумативи, да търсим и развиваме алтернативни и възобновяеми енергийни източници и да оказваме възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда.

 • 2007 г.: Рециклиране на вода през целия производствен процес. Чрез специфични действия постигнахме намаляване на консумацията на вода с над 80% в нашите екструзионни и анодиращи линии и с 40% в нашите линии за прахово боядисване.
 • 2007 г.: Започнахме програма за „пестене на електрическа енергия“ и намалихме общото си потребление на електрическа енергия с 12%
 • 2008 г.: Променяйки захранването с енергия от пропан-бутан на природен газ, намалихме отпечатъка си от въглероден диоксид със 65%.
 • 2008 г.: Използваме процеси на боядисване изцяло без хром. В допълнение, чрез повишаване на екологичността на нашата линия за прахово боядисване намалихме използването на химични съединения в обработването на течните отпадъци и подобрихме цялостното качество на течните отпадъци.
 • 2009 г.: Специална инсталация за събиране и рециклиране/повторно използване на излишната боя за прахово боядисване, която не аглутинира върху алуминиевата повърхност.
 • 2010 г.: Рециклиране на алуминиев скрап чрез нашата модерна собствена леярна за алуминий. Чрез използване на рециклиран висококачествен алуминий необходимата електрическа енергия е с 95% по-малко от енергията, необходима за електролиза на алуминиев оксид. Освен това нашата леярна е една от малкото в света, захранвани частично от слънчева енергия.
 • 2014 г.: Прилагаме цялостен подход за рециклиране в целия ни завод за производство и се опитваме да рециклираме всички видове отпадъци, произведени от нашите фабрики. По-специално, през 2014 г. рециклирахме приблизително 1000 тона неметални отпадъци.
 • 2017 г.: Подменихме всички натриеви лампи с високо налягане в нашите производствени помещения с нови екологични LED лампи, спестявайки 80% от електрическата енергия, консумирана за осветление.
 • 2020 г.: Инвестирахме 2,8 млн. евро в нов блок, наскоро създаден в нашите съоръжения в Гърция, за отделяне на алуминиев скрап. Процесът на разделяне включва механична, магнитна и рентгенова технология. Новият блок, построен само за 3 месеца, ни позволява да увеличим с 40% „зеления“ алуминий, който произвеждаме, през следващите 3 години, за да съставлява 70% от общата суровина, използвана в нашето производство.
2014-recycling