Alumil Bulgaria
Choose your local website
Certifications

Сертификати

Непрекъснатото развитие на нашата програма за осигуряване на качество както по отношение на производствените процеси, така и на собствените продукти е процес в съответствие със строгите европейски и международни стандарти. Това позволява да запазим нашето конкурентно предимство, което в много случаи е предпоставка за сътрудничество с партньори и основна причина за избор на системите с марка Alumil.
 
Έλεγχος βέργας αλουμινίου

Производство

 

Хармонизирайки всеки аспект от нашите производствени процеси, които са в съответствие със строгото европейско и международно законодателство, поддържаме най-високо качество не само на продуктите, но и на условията на труд. Ако навлезем в повече детайли, новите стандарти на световната икономика ни принуждават да приемем новите правила, които се съсредоточават върху основни ценности като:

 

  • КАЧЕСТВО;
  • ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
  • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ;
  • БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА.

 

Всички тези ценности се зачитат и са основни приоритети в Alumil Group още от самото основаване.
 

Продукти

 

Пълното ни уважение към клиентите и крайните потребители на нашите продукти, както и философията ни за непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги ни подтикнаха да утвърдим сертифицирането на алуминиевите системи като значително конкурентно предимство и в много случаи предпоставка за сътрудничество. Над тридесет години сертифицираме нашите системи за:

 

  • ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ;
  • ХЕРМЕТИЧНОСТ/ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ;
  • УСТОЙЧИВОСТ НА НАТОВАРВАНЕ ОТ ВЯТЪР;
  • ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТ;
  • ВЗЛОМОУСТОЙЧИВОСТ.

 

Осигуряването на качество и сертифицираната функционалност по всички споменати показатели за нашите алуминиеви системи са одобрени от международно признати институти за сертифициране.

κάσα κουφώματος