Alumil Romania
Choose your local website

Informarea persoanelor vizate privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

Politicile firmei cu privire la informațiile persoanelor despre prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

1. Cine este Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra? Unde este necesar sa va adresati pentru a va exercita drepturile?

1.1. Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. sau de catre firma Dvs. vor fi prelucrate de catre  Operatorii asociati: ALUMIL ROM INDUSTRY SA, persoana juridica de drept roman, cu sediul in București, sector 1, Șos. București-Ploiești, nr. 42-44, Complex Băneasa Business & Technology Park, Clădirea a, Aripa A1, parter, CUI RO10042631, J40/8540/1997, tel +40 21 424 3456, fax +40 21 423 39 32, e-mail [email protected] si Societatea pe Actiuni “ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA”, persoana juridică de drept elen, cu sediul in Grecia, Zona Industriala Stavrochori – Kilkis, telefon + 2341079300 e-mail [email protected] (“Operatorii”),

1.2. Operatorii au desemnat un Ofiter pentru Protectia Datelor, ce poate fi contactat la [email protected]. Pe adresa de e-mail a Ofiterului pentru Protectia Datelor, puteti adresa solicitarile pentru a exercita oricare dintre drepturile prezentate  mai jos (sub 3.1 – 3.7).

2. Principiile generale privind transparenta

2.1. Informatiile din acest document, precum si alte informati cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt puse la dispozitie gratuit, cu conditia ca solicitarea sa nu fie repetata in mod excesiv sau nejustificat (de vazut sub 2.3).

2.2. Pentru orice solicitare privind drepturile Dvs, Operatorul va trimite un raspuns in timp de o luna (1), din momentul inaintarii solicitarii sau, in cazul unor dificultati obiective, Operatorul va raspunde in o perioada de maxim trei luni (3), in total, fie prin indeplinirea solicitarii dumneavoastra sau prin refuzul de a executa cele solicitate, pentru motive juste, specificate in Regulamentul General pentru Protectia Datelor 679/2016.

2.3. In eventualitatea in care Operatorii considera ca oricare dintre drepturile dumneavoastra sunt exercitate nejustificat sau ca solicitarea este excesiva (mai mult decat ar fi cazul) sau ca are un caracter repetitiv, are dreptul, pe de o parte, sa va solicite o taxa rezonabila pentru a putea oferi mai multe informatii (actiune ce in mod obisnuit ar fi fara niciun fel de cost) si, pe de alta parte, sa denunte obligatia de a raspunde solictarii.  

2.4. In cazurile in care Operatorul are dubii privind identitatea atunci cand trimiteti o solicitare pentru a va exercita unul din drepturi, aceasta poate solicita sa oferiti mai multe informatii, necesare pentru a va confirma identitatea, inaintea de a da curs solicitarii dumneavoastra. 

2.5. In eventualitatea in care Operatorul intarzie termenul rezonabil in care este obligata sa va raspunda solicitarii si in orice alta ocazie in care dumneavoastra considerati ca un anume drept nu va este respectat sau ca Obligatiile nu au fost asumate de catre Companie, aveti dreptul de a trimite o plangere catre autoritatea de supraveghere (Hellenic Data Protection Authority, Atena, Kifisias 1-3, P.C. 115 23, Atena, [email protected], +30-210 6475600).

2.6. Aceia dintre dumneavoastra care ne-au furnizat acceptul pentru a putea prelucra Datele pentru scopul mentionat mai jos (la 4.2, si anume cu scopul de a va instiinta cu privire la produsele si activitatile Societatii), isi rezerva dreptul de a isi retrage acceptul oferit anterior in orice moment, fie prin trimiterea unui e-mail pe adresa [email protected] sau prin selectarea “Unsubscribe”, ce va insoti fiecare e-mail sosit din partea Operatorilor. Aceia dintre dumneavoastra care ne-au furnizat acceptul pentru a va prelucra Datele pentru scopul mentionat mai jos (la 4.1, si anume pentru a evalua posibiltiatea de a fi recrutati de catre companie) isi rezerva dreptul de a isi retrage acceptul prin intermediul unui e-mail trimis Ofiterului pentru Protectia Datelor, pe adresa [email protected]. Mai mult decat atat, oricine ne poate contacta pe adresa antementionata pentru a isi exercita si celelalte drepturi (sub 3.1 – 3.7 sau 1.2). 

3. Care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu Datele cu Caracter Personal pe care ni le furnizati?

3.1. Dreptul de a fi informat

Aveti dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor Dvs. personale și de a solicita informatii privind datele personale pe care noi le-am primit din partea dumneavoastra si pe care noi le pastram pentru unul sau mai multe scopuri, asa cum sunt descries in clauza nr.4 si ulterior. Acest document este o minima informare. Actualizari, explicatii detaliate si clarificari va pot fi furnizate si ulterior, ca urmare a solicitarii dumneavoastra privind dreptul de a ramane informat. 

 

3.2. Dreptul la acces

Aveti dreptul de a solicta Operatorilor acces la informatiile pe care noi le pastram si confirmarea ca acestea sunt prelucrate si, mai specific, informatii despre scopul prelucrarii, categoriile de date personale, destinatarii categoriilor de destinatari, perioada pentru cate datele vor fi stocate si prelucrate, dreptul de a inainta o plangere  catre Autoritatea Elena pentru Protectia Datelor, orice alta informative disponibila despre originea datelor, daca datele au fost obtinute de la dumneavoastra, existenta sau lipsa ei pentru o decizie automata -  inclusiv profilarea si metodologia aferenta, garantii cu privire la politic ape care o aplicam atunci cand se efectueaza transferuri catre tari terte si pastrarea si prelucrarea copiei datelor. (detalii la 1.2)  

 

3.3. Dreptul la rectificare (corectare)

Aveti dreptul de a de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. De asemenea ținându-se cont de scopurile în care au fost prelucrate datele aveți dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 

3.4. Dreptul la stergere

Aveti dreptul de a solicta Operatorilor stergerea partiala sau totala a datelor dumneavoastra pe care noi le putem stoca si prelucra, fie pentru ca nu mai sunt in continuare necesare scopului pentru care au fost colectate sau pentru ca dumneavoastra decideti sa va retrageti acordul in acest sens sau deoarece considerati ca datele dumneavoastra au fost colectate in scop ilegal. Operatorii, intr- o perioada de timp rezonabila (dar nu mai mult de o luna si, sub anumite circumstante, nu mai mult de trei luni in total) vor raspunde confirmand stergerea partiala sau totala  a datelor dumneavoastra sau imposibilitatea de a sterge anumite date, daca intervine o lege sau importanta unei actiuni desfasurata in spatial public sau dreptul la libertatea exprimarii si a informatiei sau exercitiul sau apararea oricarei solicitari de mentenanta a acestora. Intr-un asemenea caz, pe de o parte, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Elene pentru Protectia Datelor si, pe de cealalta parte, dreptul de a actiona legal (detalii in 1.2)

 

3.5. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii

"Restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; Aveti dreptul de a solicita Operatorilor sa restrictioneze prelucrarea datelor dumneavoastra, in termeni cantitativi, temporali sau in relatie cu scopul pentru care sunt prelucrate si, mai specific (a) daca este o restrictive a categoriilor de date pe care le prelucram, (b) daca este despre scopul pentru care le prelucram, (c) sau pentru ca dumneavoastra considerati ca prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor, deoarece mentinerea lor va va deservi in caz de actionare in instanta sau pentru ca puneti la indoiala acuratetea datelor si  pentru perioada in care este posibil ca societatea noastra sa verifice exactitatea acestora sau in cazul in care aveti obiectii in ceea ce priveste prelucrarea datelor si pana cand se constata daca drepturile dumneavoastra ca subiect de date suprascrie motivele legitime ale procesării Operatorilor. (a se vedea cum în 1.2)

 

3.6. Dreptul la portabilitatea

Aveti dreptul de a primi datele Dvs. personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, uzual, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră , precum si dreptul de a le transfera mai departe, fara alte obiectii, dat fiind faptul ca prelucrarea este efectuata în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate . In contextul exercitarii acestui drept, puteti solicita transferul direct de la noi catre o entitate terta, fara interventia dumneavoastra.  Prezentul drept se exercita sub conditiile prevazute de lege si exercitarea sa nu va afecta drepturile si libertatile altor persoane.

 

3.7. Dreptul de opoziție

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați prelucrărilor de date în temeiul interesului legitim, inclusiv creării de profiluri. In acest caz nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care putem demonstra că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Nu exista un astfel de drept in cazul completarii datelor din formularul de trimitere CV, deoarece aceste date nu sunt transferate Departamentului de Marketing si nu sunt supuse unui astfel de tratament. Prelucrarea acestora este strict limitata pentru a servi scopului evaluarii de catre departamentul de resurse umane al Operatorilor.

4. Există vreo posibilitate ca Datele dvs. să fie transferate în altă parte?

Nu există nicio prevedere conform căreia Datele dvs. vor fi transferate către vreo organizație din afara Societății și a filialelor sale, cu excepția (a) furnizorilor de servicii pentru sistemele și rețelele electronice ale Societății noastre - și în scopul exclusiv al executării în numele acestora a contractului de asistență pentru Societatea noastră și (b) autorităților fiscale competente în cadrul respectării obligatorii a legislației fiscale și în măsura (și în condițiile în care) este necesar.

5. Măsuri de protecție

Vă asigurăm că Societatea va lua toate măsurile tehnice și organizatorice de protecție a datelor și va face doar utilizarea și prelucrarea optimă, minimă și absolut necesară a Datelor dvs., așa cum sunt definite de lege, și strict și exclusiv în scopul pentru care ni le-ați furnizat.

Dispoziții specifice privind categoriile individuale de Persoane Vizate de Datele cu Caracter Personal, care se aplică în mod cumulativ cu dispozițiile generale de mai sus ale Politicii.

(A) DESTINATARI AI COMUNICĂRILOR COMERCIALE

A.1. Scop: Primirea, prelucrarea și păstrarea Datelor dvs., care au fost furnizate exclusiv în cadrul comunicării, se realizează exclusiv în scopul informării dvs. cu privire la produsele și acțiunile Societății noastre. Toate Datele dvs. sunt păstrate numai în acest scop și sunt prelucrate numai de către Departamentul de Marketing al Societății noastre.

A.2. Temeiul Legitim al Prelucrării: Consimțământul dvs. pentru prelucrarea Datelor dvs., în vederea îndeplinirii scopurilor relevante menționate mai sus, constituie temeiul legitim al acestei prelucrări, în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal.

A.3. Perioada de păstrare a datelor: Pentru a îndeplini scopul menționat mai sus al prelucrării, și anume informarea dvs. cu privire la produsele și acțiunile noastre, considerăm că este rezonabil și necesar să stocăm Datele dvs. relevante pe o perioadă de trei (3) ani. După trei ani de la momentul în care v-ați dat consimțământul, Datele relevante vor fi șterse, cu excepția cazului în care ne furnizați din nou consimțământul dvs. în condițiile de mai sus.

(B) CLIENȚI - FURNIZORI și CLIENȚI POTENȚIALI - FURNIZORI

B.1. Natura – temei legitim:

(a) în timpul fazei precontractuale și în special în cazul completării unui formular electronic de contact pe site-ul nostru web, sau al trimiterii directe prin e-mail, sau al comunicării prin telefon, sau al completării unui document pe suport de hârtie (în acest fel ne furnizați numele dvs. complet/adresa de e-mail sau/și numărul de telefon sau/și Adresa sau/și profesia sau/și produsele noastre de care sunteți interesat), scopul prelucrării este evaluarea unei posibile tranzacții cu Societatea, iar baza legitimă este servirea interesului legitim al Societății de a-și urmări scopurile comerciale, răspunzând la comunicarea solicitată pentru a investiga posibila tranzacție cu dvs.

(b) În cazul în care se realizează o tranzacție cu Societatea, Datele pe care ni le-ați furnizat în faza precontractuală (precum și toate cele pe care ni le veți furniza în cadrul tranzacției noastre) vor fi prelucrate în scopul punerii în aplicare a contractului dintre noi și al respectării de către noi a legislației fiscale. În acest caz, temeiul legitim al prelucrării este executarea contractului dintre noi și respectarea legislației (articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal).

B.2. Perioada de Păstrare a Datelor.

Vom păstra Datele de la punctul B.1.(a) de mai sus timp de cinci (5) ani, după care le vom șterge. În ceea ce privește cele menționate la punctul B.1.(b) de mai sus, Datele sunt rezervate atât timp cât este necesar în conformitate cu legislația fiscală.

B.3. În mod specific, în ceea ce privește Datele persoanelor vizate pe care le primim în timpul expozițiilor comerciale, Politica de Confidențialitate, care face parte integrantă din "Formularul de participare" pe care persoanele interesate sunt rugate să îl completeze, rămâne în vigoare.

 

(C) VIZITATORI AI UNITĂȚILOR SOCIETĂȚII NOASTRE

C.1. Scop: Primirea, prelucrarea și păstrarea Datelor dvs. care se referă la identitatea dvs. și la timpul petrecut în unitățile Societății noastre, are loc în scopul unic al securității și protecției persoanelor din unitățile Societății (de exemplu, angajați, vizitatori), precum și a echipamentului general al Societății (de exemplu, clădirea, electronice etc.)

C.2 Temeiul Legitim al Prelucrării

Consimțământul dvs. pentru prelucrarea Datelor dvs., în vederea îndeplinirii scopurilor relevante menționate mai sus, constituie temeiul legitim al acestei prelucrări, în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal.

C.3. Destinatari:

Materialul deținut este accesibil doar personalului nostru competent/autorizat care se ocupă de securitatea spațiului. Acest material nu este divulgat unor terți, cu excepția următoarelor cazuri: (a) autorităților judiciare, de urmărire penală și de poliție competente, atunci când conține informații necesare pentru investigarea unei infracțiuni penale care implică persoane sau bunuri ale operatorului; (b) autorităților judiciare, de urmărire penală și de poliție competente, atunci când solicită în mod legal date în exercitarea atribuțiilor lor și (c) victimei sau autorului unei infracțiuni penale, în cazul datelor care pot constitui dovezi ale infracțiunii.

C.4. Perioada de Păstrare a Datelor

Păstrăm materialele cctv timp de cincisprezece (15) zile, după care acestea sunt șterse automat. În cazul în care, în această perioadă, descoperim un incident, izolăm o parte din înregistrarea video și o păstrăm încă o (1) lună, pentru a investiga incidentul și pentru a iniția proceduri legale în vederea apărării intereselor noastre legale, în timp ce, în cazul în care incidentul se referă la terțe părți, vom păstra înregistrarea video încă maxim trei (3) luni.

(D) VIZITATORI ÎN SHOWROOM-URI

D.1. Scop

Scopul prelucrării Datelor dvs. este comunicarea dintre noi pentru a investiga posibilitatea de cooperare, precum și trimiterea de materiale informative.

D.2 Temeiul legitim al prelucrării

Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1a GDPR.

D.3. Perioada de Păstrare a Datelor

În vederea îndeplinirii scopului de prelucrare menționat mai sus, considerăm că este rezonabil și necesar să stocăm Datele dvs. relevante pe o perioadă de trei (3) ani, cu excepția cazului în care se specifică altfel în legislația națională și europeană sau în cazul retragerii prealabile a consimțământului dvs..

(Ε) VIZITATORI LA EVENIMENTELE CORPORATIVE

E.1. Scop

Scopul prelucrării Datelor dvs. este comunicarea dintre noi pentru a îmbunătăți comunicarea corporativă și imaginea externă prin intermediul evenimentelor corporative.  În timpul evenimentului, se pot face înregistrări video și foto. Acest material va fi încărcat în continuare pe site-ul Societății și pe rețelele de socializare. Datele cu caracter personal (imagine și voce) ale participanților, inclusiv ale angajaților și partenerilor externi, vor fi prelucrate în acest proces.

E.2 Temeiul Legitim al Prelucrării

Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1f GDPR. În măsura în care este posibil din punct de vedere faptic și rezonabil din punct de vedere juridic, se va face referire la faptul că evenimentul este înregistrat în timpul acestuia. Vă puteți exercita dreptul de a vă opune înregistrării foto sau video printr-o notificare prealabilă către fotograf. Drepturile dvs. legale descrise la punctul 3. se aplică în întregime.

 

Va asiguram ca noi, Operatorii, vom lua toate masurile tehnice si organizationale pentru protectia datelor si vom face doar optimul, minimul si strictul necesar pentru prelucrarea datelor dumneavoastra, asa cum este prevazut de lege si strict si exclusive pentru scopul pentru care au fost furnizate.

Informare privind monitorizarea video

Operatorul ALUMIL ROM INDUSTRY SA, cu sediul In București, sector 1, Șos. București-Ploiești, nr. 42-44, Complex Băneasa Business & Technology Park, Clădirea a, Aripa A1, parter, CUI RO10042631, J40/8540/1997, tel +40 21 424 3456, fax +40 21 423 39 32 e-mail [email protected], prin intermediul sistemului video instalat în Depozit Militari de la adresa B-dul Iuliu Maniu, nr. 333, Sector 6, Bucuresti, Depozit Iasi de la adresa Calea Chisinaului nr. 132, Iasi, Hala de productie si depozitare Minieri de la adresa Filipestii de Padure, sat Minieri, nr. 149 si in Hala de productie si depozitare Ditesti  de la adresa Filipestii de Padure, sat Ditesti, nr. 927, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor in anumite spatii ale noastre, pentru asigurarea securităţii spaţiilor şi a bunurilor operatorului.

Camerele video au fost instalate strict in punctele critice in care conform planului de paza nu era posibila asigurarea securitatii bunurilor si spatiilor prin alte mijloace.

Temeiurile prelucrarii sunt indeplinirea obligatiilor legale de asigurare a pazei bunurilor si obiectivelor conform Legii 333/2003 cu modificarile ulterioare. Pentru punctele neincluse in planul de paza, daca este cazul temeiul prelucrarii este interesul legitim de protejare a bunurilor firmei in punctele de risc

Datele personale înregistrate (imaginile video) sunt destinate utilizării doar de către operator strict pentru a asigura protectia bunurilor si valorilor societatii conform planului de paza şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată si organele de urmărire penala in conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor si normelor metodologice ale acesteia, cu toate modificarile ulterioare

Informaţiile şi datele personale înregistrate sunt destinate utilizării exclusive, de către Operator.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate, este de maxim 30 de zile.

Regulamentul (UE) 2016/679 vă conferă următoarele drepturi in functie de situatia particulara in care va aflati:

  • dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Operator;
  • dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care Operator le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete pe baza documentelor depuse;
  • dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine Operatorul să fie şterse din evidenţele acesteia; e. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Operator;
  • dreptul la portabilitatea datelor – în condiţiile prevăzute de Regulament si legislatia de punere in aplicare
  • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracter personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele respective;
  • dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare, în condiţiile legii; 
  • dreptul de a formula plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal nouă, operator de date la [email protected].
  • dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii
  • dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea oricaror drepturi va rugam sa va adresati la [email protected].

Operator

ALUMIL ROM INDUSTRY SA