Alumil Croatia
Choose your local website

Dogan Media Centar

Results

Svako gledište nudi novu perspektivu ove strukture koja se temelji na slobodi mišljenja i izražavanja. Objedinjujuća referentna točka Brailleovog koda usvojena je kao dominantan uzorak fasade kako bi se postigla poruka "komunikacija za sve". Prirodno svjetlo i sjene stvaraju uobičajeni "ples" dok prolaze kroz kružne Brailleove otvore i staklene površine fasade. Koncept komunikacije ima snažnu prisutnost u svakom dijelu zgrade, jer staklo susreće aluminij, željezo susreće cement, dok drvo susreće kamen i sve zajedno stvara jednu homogenu scenu. Arhitektonska raspodjela prostora između ravnih ploča pojačava učinak pojedinih dijelova koji koegzistiraju na cijeloj površini pročelja i svi se susreću na razini prizemlja, čime još jednom naglašavaju ujedinjujuću moć komunikacije.

Identitet projekta

Država
Turska
Grad
Ankara
Godina
2008
Dodaj u omiljene