Alumil Croatia
Choose your local website

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PO OSNOVU LIČNIH PODATAKA

1. Tko je odgovoran za vaše podatke? Gdje ćete se obratiti radi ostvarivanja svojih prava?

1.1. Upravitelj vaših podataka je tvrtka SA pod imenom 'ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA', sa sjedištem u industrijskom području Stavrochori-Kilkis kao zakonski zastupljena, sa sljedećim telefonskim brojem 002341079300 i adresom e-pošte info@alumil.com (' Društvo')

1.2. Gore navedena tvrtka kontrolor imenovala je službenika za zaštitu podataka s kontaktnom e-poštom dpo@alumil.com. Na gornju e-adresu službenika za zaštitu podataka možete uputiti sve zahtjeve za ostvarivanje svih svojih dolje navedenih prava (pod 3.1 -3.7)

2. Opća načela tvrtke u vezi s transparentnim informacijama

 

2.1. Bilo koja informacija koja je dana uz sadašnjost i bilo koja druga informacija koja se može zatražiti u budućnosti pruža se besplatno, pod uvjetom da se ne ponavlja, ne smije biti pretjerana ili očito neopravdana (vidi pod 2.3).

2.2. Za svako od gore spomenutih prava koja ostvarujete, Tvrtka će odgovoriti u roku od jednog (1) mjeseca od primitka zahtjeva ili u slučaju objektivnih poteškoća, složenosti zahtjeva ili broja zahtjeva, tvrtka će odgovoriti , u maksimalnom roku od ukupno tri (3) mjeseca, bilo ispunjavanjem vašeg zahtjeva ili opravdanim odbijanjem izvršenja onoga što ste zatražili iz legitimnih razloga izričito navedenih u Općoj uredbi o zaštiti podataka 679/2016.

2.3. U slučaju da Tvrtka smatra da se jedno od vaših gore navedenih prava ostvaruje očigledno neopravdano ili je zahtjev pretjeran ili (u većoj mjeri) ima ponavljajući karakter, s jedne strane ima pravo teretiti razumnu naknadu kako bi se pružile daljnje informacije (koje su u načelu besplatne), a s druge strane odbiti odgovoriti na zahtjev.

2.4. U slučaju da Tvrtka osnovano sumnja u vaš identitet kada podnesete zahtjev za ostvarivanje jednog od vaših gore navedenih prava, može zatražiti od vas da dostavite dodatne podatke potrebne za potvrdu vašeg identiteta prije obrade vašeg zahtjeva.

2.5. U slučaju da Tvrtka odgodi preko razumnog vremenskog razdoblja odgovoriti na vaš zahtjev, te u bilo kojoj drugoj prilici u kojoj smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno ili ako tvrtka ne udovolji svojim obvezama u vezi zadržavanja svoje podatke imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu (Helensko tijelo za zaštitu podataka, Atena, Kifisias 1-3, PC 115 23, Atena, contact@dpa.org, + 30-210 6475600).

2.6. Oni od vas koji ste nam dali svoj pristanak za obradu podataka u tu svrhu (pod točkom 4.2., U svrhu informiranja o proizvodima i postupcima Tvrtke), pridržavaju pravo povlačenja gore navedenih podataka odabirom odjeljka "Odjava" ("Alumil.com"). Oni od vas koji ste nam dali pristanak za obradu vaših podataka u navedenu svrhu (pod 4.1, tj. Za procjenu mogućnosti zapošljavanja od strane Društva), pridržavaju pravo povući prethodno dani pristanak u bilo kojem trenutku podnošenjem zahtjeva za povlačenje suglasnosti -mail adresa službenika za zaštitu podataka dpo@alumil.com. Osim toga, svatko od vas može se pismeno obratiti gornjoj adresi e-pošte kako bi iskoristio ostatak (ispod 3.1 - 3.7) prava (vidi 1.2).

3. Koja su vaša prava u vezi s Osobnim podacima koje ste nam dali?

3.1. Pravo na informisanje

Zadržavate pravo zatražiti podatke u vezi s osobnim podacima koje smo dobili od vas i koje održavamo u jednu ili više svrha, kao što je opisano u nastavku pod odredbama od A do D. Ovaj tekst u cijelosti predstavlja priručnik osnovne svijesti i razumijevanje filozofije regulatornog okvira koji se proteže kroz zaštitu vaših osobnih podataka. Ažuriranje, daljnja objašnjenja i pojašnjenja u vezi s ovim tekstom mogu vam se pružiti nakon vašeg zahtjeva za ostvarivanjem vašeg prava na informiranje. (pogledajte kako u 1.2)

3.2. Pravo na pristup

Zadržavate pravo zatražiti od naše tvrtke pristup vašim podacima koje mi održavamo i potvrdu o tome obrađuju li se, i preciznije, informacije o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, razdoblje tijekom kojeg će se podaci pohranjivati i obrađivati, pravo podnijeti žalbu grčkom tijelu za zaštitu podataka, sve dostupne informacije o podrijetlu podataka, ako podaci nisu dobiveni od vas, postojanje ili ne automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje i s tim povezanu metodologiju, zaštitne mjere o politici koju slijedimo prilikom obavljanja transfera u treće zemlje i kopiju osobnog datuma koja se čuva i obrađuje. (pogledajte kako u 1.2)

3.3. Pravo na ispravak

Zadržavate pravo zatražiti od naše tvrtke ispravku vaših podataka, u slučaju da je bilo koji od podataka koje imamo pravo obraditi izmijenjen ili netočno poslan. (pogledajte kako u 1.2)

3.4. Pravo na brisanje

Zadržavate pravo zatražiti od naše tvrtke potpuno ili djelomično brisanje vaših podataka koje imamo pravo čuvati i obrađivati, bilo zato što više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni, bilo zato što ste povukli pristanak ili jer su vaši podaci prikupljeni u svrhu koju smatrate nezakonitom. Naša će vam tvrtka u razumnom vremenskom roku (ne više od mjesec dana, a pod okolnostima, ako postoje poteškoće, ne više od tri mjeseca) odgovoriti potvrdom potpunog ili djelomičnog brisanja vaših podataka ili nemogućnosti brisanje nekih podataka ako bilo koji zakon ili izvršavanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili pravo na slobodu izražavanja i informiranja ili izvršavanje ili obrana bilo kojeg pravnog zahtjeva zahtijeva njihovo održavanje. U takvom slučaju, s jedne strane, imate pravo podnijeti pritužbu grčkom tijelu za zaštitu podataka, a s druge strane pravo na učinkovit pravni lijek. (pogledajte kako u 1.2)

3.5. Pravo na ograničenje

Zadržavate pravo zatražiti od naše tvrtke da ograniči obradu vaših podataka, u smislu količine, vremena ili u odnosu na svrhu njihove obrade, i preciznije (a) bilo zbog osporavanja točnosti vaših podataka i zbog sve dok je Društvu potrebno kako bi potvrdilo njegovu točnost, (b) bilo zato što smatrate da je obrada nezakonita, i umjesto brisanja podataka odlučite se za njezino ograničenje, (c) bilo zbog njegove upotrebe od strane Tvrtke više nije potreban, međutim, ne želite njegovo brisanje, jer će njihovo očuvanje poslužiti za neki pravni zahtjev (d) ili, u slučaju da imate primjedbe na obradu podataka, i dok se ne provjeri jesu li vaša prava kao Subjekt podataka prevladava legitimne razloge tvrtke za obradu (pogledajte kako u 1.2).

3.6. Pravo na prenosivost

Zadržavate pravo na primanje osobnih podataka koje ste nam dali u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu, kao i pravo na njihov daljnji prijenos bez prigovora, s obzirom na to da se obrada vrši na osnovi vašeg pristanka. U kontekstu ostvarivanja ovog prava, možete zatražiti i izravan prijenos od Društva do trećeg entiteta bez vlastite intervencije.
Ovo se pravo ostvaruje, podložno uvjetima brisanja, kao što je gore opisano (pod 3.5) i njegovo izvršavanje neće negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 

3.7. Pravo na prigovor

Zadržavate pravo prigovora na upotrebu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, a posebno na profiliranje vezano uz ovaj izravni marketing. (pogledajte kako u 1.2)
Ne postoji takvo pravo u slučaju potencijalnih zaposlenika i posjetitelja tvrtki, jer se ovi podaci ne prenose u odjel marketinga i ne podliježu takvom tretmanu.

 

4. Priroda i svrha obrade osobnih podataka.

4.1 Prihvaćanje, obrada i zadržavanje podataka životopisa, znanja, stručnog osposobljavanja i profesionalnog iskustva provodi se kako bi se ispunila isključivo svrha procjene mogućnosti zapošljavanja Društva, drže se samo u tu svrhu i obrađuju samo u odjelu ljudskih potencijala tvrtke

4.2 Primanje, obrada i zadržavanje vaših podataka za kontakt isključiva je svrha vaših podataka o proizvodima i aktivnostima tvrtke. Svi se vaši podaci pohranjuju samo u tu svrhu i obrađuje ih samo marketinški odjel tvrtke.

5. Koji je pravni temelj za obradu vaših podataka?

 

Pravni temelj za obradu vaših podataka je vaš pristanak za postizanje gore navedene svrhe, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća

6. Postoji li mogućnost da se vaši podaci prenesu negdje drugdje?

Ne postoji odredba (jer nije potrebno u svrhu zbog koje se podaci prikupljaju) da će se vaši podaci prenijeti bilo kojoj organizaciji izvan tvrtke (i njenih povezanih društava), osim davateljima elektroničkih sustava i mreža tvrtke - i to isključivo za njihova korist prema ugovoru o podršci našoj tvrtki.

7. Koliko dugo zadržavamo vaše podatke?

7.1 Da bismo ispunili svrhu obrade koja se odnosi na procjenu mogućih kandidata za zaposlenje u našoj tvrtki (ispunjavanje obrasca za prijavu životopisa), smatramo razumnim i potrebnim čuvanje relevantnih podataka tijekom razdoblja od dvanaest (12) mjeseci. Dvanaest (12) mjeseci nakon primitka životopisa bit će izbrisana odgovarajuća datoteka sa svim podacima.

7.2 Da bismo ispunili gore navedenu svrhu obrade (pod 4.2), točnije vaše podatke o našim proizvodima i aktivnostima, smatramo razumnim i neophodnim čuvanje vaših relativnih podataka tijekom razdoblja od tri (3) godine. Nakon tri godine od datuma primitka vašeg pristanka, relevantni će se podaci izbrisati, osim ako ne obnovite svoj pristanak pod gornjim uvjetima.

8. Zašto nam dajete konkretne informacije i kakve bi posljedice mogle biti ako to ne učinite?

8.1. Predaja vaših osnovnih podataka vrši se po vašem izboru, a njihova se obrada provodi uz vaš pristanak u isključivu svrhu vaših podataka o našim proizvodima i aktivnostima. Zahtijevamo i obrađujemo samo potrebne podatke (e-mail adresu) kako bismo vas mogli kontaktirati i informirati o našim proizvodima i postupcima. Ako popunite dodatna polja u vezi s podacima za kontakt (adresa, telefonski broj), svojom profesijom i statusom (iako to nije obavezno), imat ćete priliku, s jedne strane, dobiti (ako je primjenjivo) tiskani materijal, a s druge strane , informacije koje smatramo bližim vašim potrebama i interesima, na temelju onoga što ćete prijaviti, nečega što se ne može dogoditi ako ispunite samo minimalno potrebna polja.

8.2 Raspolaganje vašim osobnim podacima u kontekstu podnošenja životopisa o traženju posla u našoj tvrtki je dobrovoljno, jer u suprotnom ne bi bilo moguće procijeniti mogućnost vašeg zaposlenja.

9. Mjere zaštite

Uvjeravamo vas da će Tvrtka poduzeti bilo koja tehnička i organizacijska sredstva za zaštitu podataka i izvršiti samo optimalnu, minimalnu i prijeko potrebnu upotrebu i obradu vaših podataka, u skladu sa zakonom i strogo i isključivo u svrhu zbog koje ste nas kontaktirali.