Alumil Croatia
Choose your local website

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PO OSNOVU LIČNIH PODATAKA

1. Tko je odgovoran za vaše podatke? Gdje ćete se obratiti radi ostvarivanja svojih prava?

1.1. Kontrolor vaših podataka je SA tvrtka pod nazivom 'ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA', sa sjedištem u industrijskoj zoni Stavrochori-Kilkis kao zakonski zastupana, sa sljedećim telefonskim brojem 2341079300 i adresom e-pošte [email protected] (' Društvo')

1.2. Navedeni Voditelj obrade imenovao je službenika za zaštitu podataka s kontakt e-mailom [email protected]. Na gornjoj e-mail adresi službenika za zaštitu podataka možete uputiti sve zahtjeve za ostvarivanje svih dolje navedenih prava (pod 3.1 -3.7)

2. Opća načela tvrtke u vezi s transparentnim informacijama

 

 

2.1. Svaka informacija koja se daje uz sadašnjost i sve druge informacije koje bi se mogle tražiti u budućnosti, daju se besplatno, uz uvjet da se ne ponavljaju, pretjerane ili očito neopravdane (vidi pod 2.3).

 

2.2. Za svako od gore navedenih prava koje ostvarujete, Društvo će odgovoriti u roku od jednog (1) mjeseca od primitka zahtjeva ili u slučaju objektivnih poteškoća, složenosti zahtjeva ili broja zahtjeva, Društvo će odgovoriti , u roku od maksimalno tri (3) mjeseca ukupno, bilo ispunjenjem vašeg zahtjeva ili opravdanim odbijanjem izvršiti ono što ste tražili iz opravdanih razloga izričito navedenih u Općoj uredbi o zaštiti podataka 679/2016.

                                                                             

2.3. U slučaju da Društvo smatra da se jedno od vaših gore navedenih prava ostvaruje očito neopravdano ili je zahtjev pretjeran ili (u većoj mjeri) ima ponavljajući karakter, ima pravo, s jedne strane, naplatiti vam razumnu naknadu za davanje dodatnih informacija (koja je u načelu besplatna) i, s druge strane, odbijanje odgovora na zahtjev.

 

2.4. U slučaju da Društvo ima opravdane sumnje u vezi s vašim identitetom kada podnesete zahtjev za ostvarivanje nekog od navedenih prava, može od vas zatražiti dodatne informacije potrebne za potvrđivanje vašeg identiteta prije obrade vašeg zahtjeva.


2.5. U slučaju da Društvo odugovlači preko razumnog roka da odgovori na vaš zahtjev, te u bilo kojoj drugoj prilici u kojoj smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, ili Društvo ne poštuje svoje obveze u vezi sa zadržavanjem Vaših podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Hellenic Data Protection Authority, Atena, Kifisias 1-3, PC 115 23, Atena, [email protected], +30-210 6475600).

3. Koja su vaša prava u vezi s osobnim podacima koje ste nam dostavili?

3.1. Pravo na informiranje

Zadržavate pravo zahtijevati informacije u vezi s osobnim podacima koje smo primili od vas i koje čuvamo za jednu ili više namjena, kako je opisano u nastavku pod klauzulama A do D. Ovaj tekst u cijelosti predstavlja priručnik osnovne svijesti i razumijevanje filozofije regulatornog okvira koji se proteže kroz zaštitu vaših osobnih podataka. Ažuriranje, dodatna objašnjenja i pojašnjenja u vezi s ovim tekstom mogu vam se dati nakon vašeg zahtjeva za korištenjem vašeg prava na informiranje. (pogledajte kako u 1.2)

3.2. Pravo na pristup

Zadržavate pravo od naše tvrtke zatražiti pristup vašim podacima koje čuvamo i potvrdu da li se obrađuju, točnije, informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelje, razdoblje u kojem će se podaci pohranjivati i obrađivati, pravo na podnošenje pritužbe Grčkom tijelu za zaštitu podataka, sve dostupne informacije o podrijetlu podataka, ako podaci nisu dobiveni od vas, postojanje ili ne automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje i povezanu metodologiju, zaštitne mjere u vezi s politikom koju slijedimo kada se provode prijenosi u treće zemlje i kopiju osobnog datuma koja se čuva i obrađuje. (pogledajte kako u 1.2)

3.3. Pravo na ispravak

Zadržavate pravo zahtijevati od naše tvrtke ispravak vaših podataka, u slučaju da je bilo koji od podataka koje imamo pravo obraditi promijenjen ili netočno dostavljen. (pogledajte kako u 1.2)

3.4. Pravo na brisanje

Zadržavate pravo zahtijevati od naše tvrtke potpuno ili djelomično brisanje vaših podataka koje imamo pravo pohraniti i obraditi, bilo zato što više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni, bilo zato što povlačite svoju privolu ili jer su vaši podaci prikupljeni u svrhu koju smatrate nezakonitom. Naša tvrtka, u razumnom vremenskom razdoblju (ne duže od mjesec dana, a pod okolnostima, ako postoje poteškoće, ne duže od tri mjeseca ukupno) će vam odgovoriti potvrdom potpunog ili djelomičnog brisanja vaših podataka ili nemogućnosti brisati neke podatke, ako bilo koji zakon ili obavljanje zadaće u javnom interesu, ili pravo na slobodu izražavanja i informacija, ili korištenje ili obrana bilo kojeg pravnog zahtjeva zahtijeva njihovo održavanje. U takvom slučaju, s jedne strane, imate pravo podnijeti žalbu Grčkom tijelu za zaštitu podataka, a s druge strane pravo na učinkovit pravni lijek. (pogledajte kako u 1.2)

 

3.5. Pravo na ograničenje

Zadržavate pravo zahtijevati od naše tvrtke da ograniči obradu vaših podataka, u smislu količine, vremena ili u odnosu na svrhu njihove obrade, točnije (a) bilo zato što osporavate točnost svojih podataka i za sve dok je Tvrtki potrebno kako bi provjerila njihovu točnost, (b) ili zato što smatrate da je obrada nezakonita, i umjesto brisanja podataka odlučite se za njezino ograničenje, (c) ili zbog toga što je korištenje od strane Društva više nije potrebno, međutim, ne želite njihovo brisanje jer će njihovo očuvanje služiti za neki pravni zahtjev, (d) ili, u slučaju da imate prigovora na obradu podataka i dok se ne provjeri da su vaša prava kao Subjekt podataka nadjačavaju legitimne razloge za obradu tvrtke (pogledajte kako u 1.2).

3.6. Pravo na prenosivost

Zadržavate pravo na primanje osobnih podataka koje ste nam dostavili, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, kao i pravo na daljnji prijenos bez prigovora, s obzirom da se obrada provodi na temelju vašeg pristanka. U kontekstu ostvarivanja ovog prava, također možete zatražiti izravan prijenos od Društva na treće lice bez vlastite intervencije.

Ovo pravo se ostvaruje, podložno uvjetima brisanja, kako je gore opisano (pod 3.4) i njegovo korištenje neće negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 

3.7. Pravo na prigovor

3.7.1 Zadržavate pravo prigovora na korištenje vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, a posebno na profiliranje u vezi s ovim izravnim marketingom. (pogledajte kako u 1.2)

3.7.2 Ne postoji takvo pravo u slučaju potencijalnih zaposlenika i posjetitelja objekata tvrtke, jer se ovi podaci ne prenose odjelu marketinga i ne podliježu takvom tretmanu.

 

4. Postoji li mogućnost da se vaši podaci prenesu negdje drugdje?

Ne postoji odredba da se vaši podaci prenose bilo kojoj organizaciji izvan same tvrtke i njezinih podružnica, s iznimkom (a) pružatelja usluga za elektroničke sustave i mreže naše tvrtke – i to isključivo u svrhu obavljanja poslova u njihovo ime ugovora o podršci našoj tvrtki i (b) nadležnim poreznim tijelima u okviru naše obvezne usklađenosti s poreznim zakonodavstvom i u mjeri (i s obzirom) u kojoj je to potrebno.

5. Mjere zaštite

(A) PRIMATELJI KOMUNIKACIJE

A.1. Svrha: Primanje, obrada i čuvanje vaših podataka koji su dati isključivo u okviru komunikacije, obavlja se isključivo u svrhu vašeg informiranja o proizvodima i akcijama naše tvrtke. Cjelokupni Vaši podaci čuvaju se samo u tu svrhu i obrađuju se samo u Odjelu marketinga naše tvrtke.

A.2. Legitimna osnova obrade: Vaš pristanak na obradu Vaših podataka, kako bi se ispunile gore navedene relevantne svrhe, predstavlja legitimnu osnovu ove obrade, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

A.3. Razdoblje čuvanja podataka: Kako bismo ispunili gore spomenutu svrhu obrade, odnosno vaše informiranje o našim proizvodima i radnjama, smatramo razumnim i potrebnim vaše relevantne podatke pohraniti u razdoblju od tri (3) godine. Nakon tri godine od trenutka kada ste dali svoj pristanak, relevantni Podaci će biti izbrisani, osim ako nam ponovno ne date svoj pristanak pod gore navedenim uvjetima.


(B) KUPCI – DOBAVLJAČI i POTENCIJALNI KUPCI – DOBAVLJAČI


B.1. Priroda – legitimna osnova:

(a) tijekom predugovorne faze, a posebno u slučaju ispunjavanja elektroničkog obrasca za kontakt na našoj web stranici, ili izravnog slanja e-pošte, telefonske komunikacije ili popunjavanja tiskanog dokumenta (na taj način nam dajete Vaše puno ime/adresa e-pošte ili/i broj telefona ili/i Adresa ili/i struka ili/i naši proizvodi za koje ste zainteresirani), svrha obrade je procjena moguće transakcije s tvrtkom i legitimna osnova usluga legitimnog interesa Društva da ostvari svoje komercijalne svrhe, odgovarajući na zatraženu komunikaciju kako bi se istražila moguća transakcija s vama.

(b) U slučaju da se transakcija s tvrtkom realizira, podaci koje ste nam dostavili tijekom predugovorne faze (kao i sve što ćete nam dati u okviru naše transakcije) obrađuju se za svrhu provedbe ugovora između nas i naše usklađenosti s poreznim zakonodavstvom. U ovom slučaju, legitimna osnova obrade je izvršavanje ugovora između nas i naše poštivanje zakonodavstva (članak 6. stavak 1. točke b) i (c) Uredbe o zaštiti osobnih podataka).

B.2. Razdoblje zadržavanja podataka.

Gore navedene podatke pod B.1.(a) čuvat ćemo pet (5) godina i nakon toga ćemo ih izbrisati. S obzirom na gore navedeno pod B.1.(b) Podaci, bit će rezervirani onoliko dugo koliko je potrebno prema poreznom zakonodavstvu.

B.3. Konkretno, u odnosu na Podatke o subjektu koje primamo tijekom komercijalnih izlaganja ostaje na snazi Politika privatnosti, koja je sastavni dio 'Obrasca za sudionike' koji zainteresirane osobe moraju ispuniti.


(C) POSJETITELJI USTANOVA NAŠE TVRTKE


C.1. Svrha: Primanje, obrada i čuvanje Vaših podataka koji se odnose na Vaš identitet i vrijeme provedeno u objektima naše tvrtke, odvija se isključivo u korist sigurnosti i zaštite ljudi u objektima Društva (npr. zaposlenici, posjetitelji) koliko i opća oprema Društva (na primjer zgrada, elektronička itd.)

C.2 Legitimna osnova obrade
Vaš pristanak za obradu vaših podataka, kako bi se ispunile gore navedene relevantne svrhe, predstavlja legitimnu osnovu ove obrade, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

C.3. Primatelji:
Materijal koji se čuva dostupan je samo našem kompetentnom / ovlaštenom osoblju koje je zaduženo za sigurnost prostora. Ovaj materijal neće se otkriti trećim stranama, osim u sljedećim slučajevima: (a) nadležnim pravosudnim, tužiteljskim i policijskim tijelima kada sadrži podatke potrebne za istragu kaznenog djela u koje su uključene osobe ili imovina voditelja obrade; (b) nadležnim pravosudnim, tužiteljskim i policijskim tijelima kada zakonito traže podatke u obavljanju svojih dužnosti i (c) žrtvi ili počinitelju kaznenog djela, u slučaju podataka koji mogu predstavljati dokaz prekršajnog djela.

C.4. Razdoblje zadržavanja podataka
CCTV materijal čuvamo sedam (7) dana, nakon čega se automatski briše. U slučaju da tijekom tog razdoblja pronađemo incident, izoliramo dio videa i čuvamo ga još (1) mjesec, kako bismo istražili incident i pokrenuli pravni postupak za obranu naših pravnih interesa, a ako se incident tiče trećeg lica, čuvat ćemo video još do tri (3) mjeseca.

 
(D) POSJETITELJI KROZ SHOWROM I IZLOŽBE 


D.1. Svrha
Svrha obrade Vaših podataka je komunikacija između nas kako bismo istražili mogućnost suradnje kao i slanje informativnog materijala. Ova politika privatnosti prati i sastavni je dio „Obrasca za sudionike“ koji se od zainteresiranih pojedinaca traži da popune, ostaje na snazi.

D.2 Legitimna osnova obrade
Obrada se temelji na vašem pristanku prema čl. 6 st. 1a GDPR.

D.3. Razdoblje zadržavanja podataka
Kako bismo ispunili gore spomenutu svrhu obrade, smatramo razumnim i nužnim vaše relevantne podatke pohraniti u razdoblju od tri (3) godine, osim ako je drugačije navedeno u nacionalnom i europskom zakonodavstvu ili u slučaju prethodnog povlačenja vašeg pristanka.