Alumil Croatia
Choose your local website
header

Certifikati

U našoj tvrtki, pretpostavlja se da je svaki postojeći ili novi aluminijski sustav popraćen odgovarajućim potvrdama o performansama. Naša višegodišnja suradnja s međunarodno priznatim institutima koji udovoljavaju zahtjevima globalnog tržišta daje nam jedinstvenu konkurentsku prednost. Stoga možemo biti sigurni da konačni proizvod poboljšava kvalitetu života krajnjeg korisnika.
iso50001_gr

Sustav upravljanja energijom ISO 50001:2011

Prema međunarodnom standardu ELOT ISO 50001: 2011 TUV HELLAS (TUV NORD) S.A. to je međunarodni standard za održivu upotrebu energije koji pomaže smanjiti potrošnju, minimizirati ugljični otisak i smanjiti troškove. Konkretnije, primjenjujemo sustav upravljanja energijom u skladu s gornjim standardom za sljedeće područje: Dizajn i razvoj arhitektonskih aluminijskih sustava te proizvodnja i prodaja sirovih i obojenih aluminijskih profila, sa ili bez termičkog prekida i odgovarajućeg pribora.

iso9001

Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001

Prema međunarodnoj normi EN ISO 9001 TÜV NORD CERT. Primjenom naprednog sustava upravljanja kvalitetom osiguravamo visoku kvalitetu naših proizvoda i usluga kako bismo imali zadovoljne kupce.

Naime, ALUMIL primjenjuje svoj sustav upravljanja kvalitetom u smislu dizajna, proizvodnje i distribucije arhitektonskih aluminijskih profila te nabave, proizvodnje i distribucije pratećeg pribora.


certifications-process-fpc-en

FPC - Tvornička kontrola proizvodnje EN ISO 15088

Prema međunarodnom standardu EN ISO 15088 TÜV NORD CERT. ALUMIL primjenjuje kontrolu proizvodnje u skladu s međunarodnim standardom EN ISO 15088, kako bi se osigurala što kvalitetnija pouzdanost svih njegovih kontrola kvalitete. Na kraju svake faze proizvodnje uzorak se temeljito kontrolira u odnosu na različite atribute kvalitete (npr. površina, geometrija).

Sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2015

Prema međunarodnom standardu EN ISO 14001:2015 TÜV NORD CERT. Certifikat osigurava skladan suživot aktivnosti ALUMIL-a s prirodom. ALUMIL je od 2002. uspostavio i primjenjivao certificirani sustav upravljanja okolišem prema međunarodnom standardu EN ISO 14001: 1996 koji se odnosi na ekstruziju aluminija, plastifikaciju, površinsku obradu u imitaciji drva i proizvodnju toplinski izoliranih profila.

Sustav upravljanja zdravljem i zaštitom rada BS OHSAS 18001:2007

Prema nacionalnom standardu BS OHSAS 18001: 2007 TÜV NORD CERT. Tvrtka od početka 2003. godine provodi certificirani sustav zaštite zdravlja i zaštite na radu koji za cilj ima identificiranje, procjenu, sprječavanje i rješavanje profesionalnih opasnosti u skladu s relevantnim zakonima


certifications-process-qualicoat-en

QUALICOAT

Sertifikat za plastifikaciju za aluminijske profile. Na evropskom nivou kontrola kvaliteta i sertifikacija aluminijumskih proizvoda obloženih prahom (plastifikacija) određena je specifikacijama QUALICOAT standarda. ALUMIL je sertificiran sertifikacionim oznakama QUALICOAT i SEASIDE CLASS iz 1999. godine od strane Aluminijumskog udruženja Grčke, članice Udruženja aluminijuma Evrope

certifications-process-gsb

GSB International

Potvrda o kvaliteti premaza aluminijskih profila. Od srpnja 2003., postupci prevlačenja u prahu ALUMIL certificirani su njemačkim standardom GSB International. GSB International certifikacijsko tijelo provodi širi spektar kontrola u usporedbi sa standardom QUALICOAT, osiguravajući još izvanrednu kvalitetu ALUMIL premaza.


QUALANOD

Potvrda o kvaliteti anodiziranja. Godine 2008. Alumilovo postrojenje za anodiziranje certificiralo je Grčko aluminijsko udruženje, član Europskog udruženja aluminija, prema certifikatu QUALANOD, europskom standardu koji osigurava visokokvalitetne anodizirane aluminijske profile.