Alumil Croatia
Choose your local website

Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

Ova web stranica www.alumil.com sa svim pojedinačnim web stranicama (u daljnjem tekstu „stranice“) u vlasništvu je ALUMIL SA (u daljnjem tekstu „Tvrtka“) i namijenjena je da javnosti putem Interneta predstavi Tvrtku i njene povezane tvrtke (u daljnjem tekstu "grupa").

Korištenje web stranice www.alumil.com podrazumijeva potpuno prihvaćanje sljedećih uvjeta korištenja koji se odnose na sav sadržaj, stranice, grafike, slike, fotografije i datoteke uključene u ovu web stranicu. Stoga bi posjetitelj / korisnik stranica na ovom web mjestu trebao pažljivo pročitati ove uvjete prije posjeta ili korištenja stranica tvrtke. Ako se on / ona ne slaže s tim, tada bi trebao prestati posjećivati stranice i ne koristiti njihov sadržaj.

Tvrtka preuzima odgovornost učiniti sve napore kako bi osigurala točnost podataka dostupnih posjetiteljima web stranice www.alumil.com. Međutim, ne može jamčiti da će se stranice, usluge, opcije i sadržaj pružati neprekidno ili bez pogrešaka ili da će se pogreške ispravljati odmah i ne preuzima odgovornost za pogreške ili propuste u njima ili za rezultate koji mogu nastati njihovom uporabom . Uz to, Tvrtka ne garantira da su ove ili bilo koje druge web stranice ili poslužitelji putem kojih su dostupni posjetiteljima / korisnicima bez "virusa" ili drugih štetnih programa, ali čini sve napore, koristeći najmodernije i učinkovite metode, kako bi se osigurala sigurna uporaba ove web stranice.

Bilo kakve hiperveze ili natpisi na ovom web mjestu (koji se pojavljuju samo u svrhu olakšavanja kontakta posjetitelja / korisnika s onima koji su odgovorni za pružanje dodatnih podataka) mogu usmjeravati korisnike na web stranice na drugim poslužiteljima, koje Tvrtka ne može kontrolirati. Stoga Tvrtka ne preuzima odgovornost za sadržaj gore spomenutih web stranica ili za bilo kakvu štetu nastalu njihovom uporabom. Za bilo koji problem koji se pojavi tijekom posjeta / upotrebe ovih stranica i stranica, treba uspostaviti izravnu komunikaciju s odgovarajućim web mjestima, stranicama i njihovim vlasnicima, koji snose odgovarajuću odgovornost. Ni u kojem slučaju se ne može pretpostaviti da Tvrtka odobrava ili prihvaća sadržaj ili usluge web stranica i stranica na koje se odnosi ili je povezana na bilo koji drugi način.

Podatke dane u odjeljku "Informacije o zalihama" dostavljaju treće strane i stoga Društvo nije odgovorno za točnost ovih podataka niti za kašnjenja ili prekide u ažuriranju podataka o zalihama iz ovog odjeljka.

Tvrtka ne odgovara za bilo kakav gubitak koji je posjetitelj / korisnik pretrpio korištenjem stranica. Sadržaj stranica pruža se "takav kakav jest" bez ikakvih izričitih ili pretpostavljenih jamstava. Sve informacije daju se samo u opće informacije. Ako posjetitelj / korisnik stranica namjerava koristiti bilo koje informacije navedene na stranicama, prvo mora kontaktirati tvrtku putem kontakt obrasca na web stranici www.alumil.com i tvrtka će, prema vlastitom nahođenju, organizirati pružanje pravovremenih i točnih informacija.

Web stranica www.alumil.com namijenjena je radu 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu. Tvrtka zadržava pravo odlučiti o suspenziji ili ukidanju pristupa dijelu i / ili cijelom web mjestu, ako se pojave okolnosti izvan njegove kontrole, koje zahtijevaju obustavu ili ukidanje pristupa, kao što je, indikativno, u slučaju neispravnosti podataka sustava ili telekomunikacijskih mreža, tehničkih problema ili zbog redovitog ili hitnog održavanja ili u slučaju drugih većih hitnih slučajeva.

Tvrtka zadržava pravo izmjene formata i sadržaja web stranice, kad god se to smatra potrebnim i bez prethodne najave.

Posjetitelj / korisnik web stranice mora koristiti informacije i podatke koji se na njemu nalaze na zakonit način i u skladu s dobrom namjerom i moralom. U suprotnom, on / ona preuzima odgovornost za naknadu bilo koje štete, koju bi Društvo moglo pretrpjeti zbog nezakonite ili nepravilne uporabe.

Korisnicima je također zabranjeno na bilo koji način uvesti zlonamjerni softver ili podatke na web mjesto tvrtke www.alumil.com koji bi mogli promijeniti ili bi mogli promijeniti izgled i cjelovitost podataka i organizacije web mjesta. U takvom slučaju, Društvo će poduzeti sve odgovarajuće pravne radnje kako bi povratilo štetu koju može pretrpjeti.

Izjava o privatnosti

Tvrtka ima pristup osobnim podacima koje posjetitelj / korisnik dobrovoljno dostavlja i zadržava pravo na njihovu obradu isključivo iz komunikacijskih, statističkih i financijskih razloga te radi poboljšanja usluga koje pruža web stranica. Tvrtka može prenijeti ove podatke svojim partnerima kako bi precizno odgovorila na zahtjeve za ponudu. Tvrtka također može prenositi osobne podatke trećim stranama (fizička ili pravna osoba) u slučajevima kada postoji isključivo zakonska obveza prema nadležnim osobama ili tijelima. Osobni podaci posjetitelja / korisnika brišu se na zahtjev dotične osobe putem kontakt obrasca na web mjestu www.alumil.com.

Za optimalnu navigaciju na web mjestu mogu se koristiti tehnike praćenja. S obzirom na sve informacije prikupljene na ovaj način, zadržava se pravo pristupa, izmjene i brisanja osobnih podataka koji se u njima nalaze. Tvrtka nikada neće pružati osobne podatke korisnika trećim stranama, osim ako to sam izričito ne zahtijeva sam korisnik. Tvrtka briše IP adrese korisnika šest mjeseci nakon posljednjeg posjeta web mjestu.

Svaki put kada posjetite web stranicu tvrtke www.alumil.com, stvara se datoteka s kolačićima. Datoteke kolačića bilježe podatke o vašem posjetu našem web mjestu (posjećene stranice, datum i vrijeme vašeg posjeta itd.) na tvrdi disk vašeg računala. Te se informacije mogu koristiti prilikom sljedećeg posjeta web mjestu. Kolačić ostaje na vašem računalu 30 minuta. Datoteke kolačića možete izuzeti izmjenom sigurnosnih postavki preglednika na Internetu.

Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva

Sadržaj stranica ovog web mjesta (indikativno, slike, zaštitni znakovi, grafike, fotografije, crteži, tekstovi, usluge i općenito sve datoteke na ovom web mjestu) predstavljaju intelektualno vlasništvo, zaštitne znakove i zaštitne znakove tvrtke ili drugih tvrtki u ALUMIL-u. Grupirajte se i zaštićeni su relevantnim odredbama grčkog zakona, europskog prava i međunarodnih konvencija. Stoga se ništa od navedenog, u cijelosti ili djelomično, ne može prodati, kopirati, izmijeniti, reproducirati, ponovno objaviti, preuzeti, prenijeti ili distribuirati na bilo koji način.

Posjetitelj / korisnik može pojedinačno pohraniti kopiju dijela sadržaja ove web stranice na svoje osobno računalo za osobnu, a ne javnu ili komercijalnu upotrebu, i bez uklanjanja naznake svog podrijetla iz tvrtke, bez utjecaja na bilo koji način prava intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Sve ostale prepoznatljive značajke, proizvodi ili usluge spomenuti na stranicama ovog web mjesta i koji nose zaštitne znakove odgovarajućih organizacija, tvrtki, podružnica, agencija, udruga i publikacija, njihovo su intelektualno i industrijsko vlasništvo, pa stoga ove institucije nose odgovarajuća prava u vezi sa svojim zaštita.

Mjerodavno pravo i drugi uvjeti

Prethodno spomenute odredbe i uvjete za korištenje stranice, kao i bilo koje izmjene i dopune ili narušavanja istih, uređivat će se grčkim zakonom i pravom Europske unije te odgovarajućim međunarodnim ugovorima.

Bilo koja odredba u gore spomenutim terminima koja može postati proturječna gornjim izvorima zakona, prestaje se primjenjivati i uklanja se bez ikakvog utjecaja na valjanost preostalih uvjeta.

Za svaki spor koji može nastati korištenjem ove web stranice, isključivo su nadležni sudovi u Solunu.