Alumil Croatia
Choose your local website
Support Center Fabricator header

Više od podrške…. Prava korisnička usluga!

Najveća prednost Alumila su naši ljudski resursi. Naša multinacionalna služba za korisnike, koja broji preko 100 inženjera u 20 zemalja, učinkovito pruža podršku našim partnerima sveobuhvatnim tehničkim i inženjerskim rješenjima, kao i uslugu za njihove projekte širom svijeta.

Zahvaljujući iskustvu, naši inženjeri pružaju našim partnerima sljedeću podršku:

  • Detaljne informacije o Alumil proizvodima i uslugama
  • Cjelovita rješenja i detaljni tehnički crteži (AutoCad) za proizvođače putem ALUMICAL softvera
  • Omogućuju preliminarni statički proračun aluminijskih profila i razine toplinske izolacije (Uw) kroz Alumilcal (certificirano od IFT Rosenheim Institute)
  • Pripremaju opsežnu projektnu dokumentaciju za velike projekte s detaljnim tehničkim rješenjima, specifikacijama i tipologijama sustava, certifikatima, troškovima, planom projekta itd.
  • Prate razvoj velikih projekata i pružaju pomoć u upravljanju projektima za adekvatno praćenje Alumilovih specifikacija i uputa
  • Korisnička podrška telefonom ili e-mailom za sva tehnička pitanja
  • Podrška za softver Alumilcal