Alumil Bulgaria
Choose your local website
corporate-responsibility-header

Корпоративна социална отговорност

Нуждата да допринасяме за благото на обществото отразява философията, върху която се основава Alumil.
csr

Ние допринасяме за развитието на нашето общество чрез дейностите си.

Корпоративната социална отговорност е основен елемент за компанията и Групата, тъй като нашият приоритет е човекът, неговият просперитет и напредък, действащ като част от общността. С този фундамент и идеологическа основа ALUMIL предлага услугите си в широк спектър от функции за постигане на тези три цели (личност, просперитет и напредък).

Затова по-специално трябва да се спомене, че нашата социална дейност съществуваше и преди, но едва наскоро придоби името „Корпоративна социална отговорност“. Отговорност, която ние с охота поемаме и се стремим да доразвием, подобно на изискванията на нашия личен идеологически и етичен кодекс.

Като вграждаме активно изискванията за социална отговорност в организационната си функция, ние наблягаме на опазването на околната среда, премахването на социалното изключване, политиката на равни възможности, както и на запазването на отношенията, основани на взаимно доверие и сътрудничество с местните общности, където и да правим бизнес. Осъзнавайки отговорността си и предвид естеството на нашите дейности, съсредоточаваме интереса си, наред с други цели, над опазването на околната среда и действаме в съответствие със стандартите за здраве и безопасност. 

В съответствие с тази гледна точка беше разработен пълният екологичен план „Зелен Alumil“, въз основа на който изпълнихме поредица от действия, целящи да обърнат повече внимание към околната среда и изменението на климата. „Зелен Alumil“ се присъединява към политиката за опазване на околната среда, следвана от нашата компания, и има за цел да се превърне в съществен фактор за „зеленото“ развитие. 

Затова първо планирахме поредица от прожекции (особено пред гимназисти) на спечелилия „Оскар“ документален филм „Неудобна истина“, в който основният „герой“ е бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор. Началото на програмата започна с прожекцията през февруари 2008 г. в Солун за студентите от Anatolia College. Последваха още две прожекции пред повече от 500 гимназисти от Кукуш. Тези конкретни събития се състояха през април 2008 г. в Конферентния център на общината с щедрата подкрепа на Отдела за средно образование на община Кукуш. 

Освен това през юни 2008 г. Alumil, в сътрудничество с Радио Солун и община Епаноми, организира ден за почистване на плажа на Епаноми. Това конкретно действие имаше за цел не само да почисти плажа, но и да изостри вниманието на гражданите от региона и служителите на ALUMIL. Този опит беше много успешен, тъй като в него участваха доброволци, жители на Епаноми и особено тийнейджъри и малки деца, които са бъдещите граждани на града.

Значително признание за Alumil Group е наградата, присъдена на компанията, наречена „Похвала за иновациите и приноса за повишаване на екологичната осведоменост“, в контекста на конкурса за екологични индустриални иновации, който се проведе по повод до 4-тия бизнес форум на 73-тото международно изложение в Солун, посветено на околната среда (ECO-FORUM и ECO2 FORUM).

Ежедневно социалното предложение на Alumil се развива на много нива. Организираме дни на доброволно кръводаряване, активно подкрепяме организации с нестопанска цел и социални организации за общественополезни дейности („Усмивката на детето“, „Nireas“, Кукуш – предотвратяване на злоупотребата с наркотични вещества, Асоциация на пациентите с рак в Македония – Тракия) и допринасяме за провеждането на културни събития.

Днес Alumil е член на Гръцката мрежа за корпоративна социална отговорност (EKE) към Организацията на обединените нации – мрежа от корпорации под формата на съюз с нестопанска цел. Неговата мисия е популяризирането на смисъла на социалната корпоративна отговорност и в прилагането ѝ както в света на промишлеността, така и в социалната среда, с по-висшата кауза за постигане на балансирана печалба и устойчиво развитие.