Alumil Bulgaria
Choose your local website

Сертифициращи институти

В нашата компания се предполага, че всяка съществуваща или нова алуминиева система е придружена от съответните сертификати за експлоатационни характеристики. Нашето многогодишно сътрудничество с международно признати институти, които отговарят на изискванията на световния пазар, ни дава уникално конкурентно предимство. По този начин можем да сме сигурни, че крайният продукт подобрява качеството на живот на крайния потребител.

ift Rosenheim


ift Rosenheim е основана през 1966 г. от екип учени, инженери и професионалисти в различни области на експертност. Оборудван с най-съвременни лаборатории, които предлагат цялостна визия за изграждането на строителни елементи и конструкции. Основната дейност на института е предоставяне на изследвания и сертификати, които отговарят на изискванията на производствения отрасъл за прозорци, фасади и врати независимо от използваните материали. Сертификатите на института обхващат въпроси, свързани със стандарти, изследвания, акредитация, както и проверка на извършените тестове или изчисления.
Институт за пасивни къщи
Институтът за пасивни къщи (PHI) е независим изследователски институт и може да бъде описан като център за изследване и развитие на идеята за пасивен дом. От 1996 г., когато е създаден, поддържа сътрудничество и подпомага за изработката на сертификати съгласно единствения международно признат стандарт за енергийни характеристики.

CSTB


ФренскиятНаучно-технически център за строителство предлага на заинтересованите страни широка гама от тестове и сертифициране на производствените процеси. Измерванията се извършват в лабораторията му с площ 2500 кв.м, която включва три големи тестови съоръжения и четири поддържащи. По-конкретно, CSTB провежда тестове, за да гарантира, че производството на топлоизолирани алуминиеви профили (свързване на профилите с прекъснат термомост) е в съответствие с подходящите процедури, определени от стандартите.
Istituto Giordano

Институт, който не ограничава дейността си до задължителната област на европейските направления, а я разширява, като предлага измервания на качеството и производителността и сертифициране съгласно националното законодателство. В допълнение към основната си функция, Istituto Giordano извършва изследователска дейност и поема проектирането и обучението на самата тестова система за заинтересованите страни. Сертификатите му са признати и уважавани по целия свят.

UBAtc


UBAtc е единственият белгийски орган, който предлага техническо одобрение за строителни материали, продукти, системи и монтажници. Той предоставя не само национални, но и европейски технически сертификати. В резултат на това обхваща всички изисквания, тъй като европейските технически одобрения (ETA) са строго ограничени до регулаторната среда и европейската директива 89/106/EИО, а националните технически одобрения (ATG) са доброволни оценки, обхващащи регулирани и нерегулирани характеристики, доказвайки годността за предназначената употреба.
WINTECH
Британската компания предоставя услуги, които се вписват в редица тестове и измервания, за да удостоверят, че контролираните продукти отговарят на набор от индустриални стандарти и разпоредби. Могат да бъдат докладвани например специфични проучвания, обхващащи CWCT, PAS 24, Secured by Design и NHBC. Важно е да се отбележи, че WINTECH сътрудничи и предоставя своите услуги на компании, произвеждащи окачени фасади, стъклопакети и дограма.

CLEB

Със седалища в Централна и Северна Америка CLEB предоставя задълбочени проучвания и сертификати, които напълно отговарят на изискванията и нуждите на компаниите от промишлеността. С офиси и работилници в Монреал, Чикаго, Квебек, Отава, Труро и Ню Йорк тя има силно присъствие и голям авторитет. Сертифицираните изследвания се провеждат въз основа на световни стандарти за проверка на резултатите от провежданите процедури за изпитване и изчисляване.
ITB
Повече от 70 години Института за изследвания в строителството (ITB) провежда лабораторни изследвания за строителния отрасъл и управлява въвеждането и практическото прилагане на резултатите от тях. Под официалния надзор на полското министерство на инвестициите и икономическото развитие той използва най-съвременните изследователски методики и специализирано измервателно оборудване, подпомагайки развитието на строителството както в страната, така и в чужбина.

ATI Intertek


Intertek, един от водещите световни доставчици на решения за качество и сигурност за широк спектър от индустрии в световен мащаб, придоби Architectural Testing Inc. (ATI) през 2013 г. Досега съчетава надеждността с опита си на голяма компания за тестване и сертифициране в Северна Америка и одобрява производителността на системите въз основа на научни измервания и критерии.
Element Materials Technology

Element Materials Technology е глобален доставчик на услуги за тестване, инспекция и сертифициране на разнообразна гама от материали и продукти в сектори, където неизправностите в работата не са допустими. Целта е да се сертифицират както материалите, така и продуктите за съответствие с всички адекватни изисквания за безопасност по време на окончателното им прилагане. Също така има за цел да докаже, че има последователност и продаваемо качество, спазване на всички съответни индустриални стандарти и разпоредби и накрая – че материалите и продуктите са подходящи за предвидената цел, за която са направени.

NTCL


NTCL (Национални сертифицирани изпитвателни лаборатории) е напълно призната, независима изпитвателна и изследователска лаборатория за архитектурни и строителни отрасли, действаща от 1977 г., акредитирана по ISO/IEC 17025. Това е бързоразвиващ се изследователски център, предоставящ висококачествени услуги за индустриални компании благодарение на богатия си опит и модерно оборудване.

Thomas Bell-Wright International
Thomas Bell-Wright International Consultants е специализирана IT компания със седалище в Дубай. От 1995 г. предоставя услуги за независими тестове, инспекции и сертифициране (TIC) предимно за строителната промишленост. Съсредоточава се над големи търговски сгради и предоставя услуги за осигуряване на успешното изграждане на архитектурни елементи. В същото време гарантира качеството и производителността на строителните материали по въпроси, свързани с пожари и рискове за сигурността.

Riverbank Acoustical Laboratory


Riverbank Acoustical Laboratories е утвърдена от NVLAP услуга за тестване на звукоизолация, основана от Уолъс Клемънт Сейбин през 1918 г. Настоящата организация остава уважаван източник на независими процеси по отношение на тестването на звукоизолиращите спецификации на даден продукт. RAL е специализирана в STC (загуба на предаване на звук по ASTM E90), NRC (абсорбиране на звука по ASTM C423), IIC (предаване на звук от удар по ASTM E492) и тест за звукова мощност (ISO 6926).

AUTH
Солунският университет „Аристотел“ е един от най-големите университетски институти в Гърция, основан е през 1925 г. и основната му дейност е в областта на образованието. Освен това AUTH „експлоатира“ техническите познания и специализирания си персонал, за да осигури сертификати и тестове за звукоизолация на алуминиевите системи.

Национален технически университет в Атина


Със седалище в Атина и основан през 1836 г. NTUA е най-старият технологичен университет в Гърция, допринасящ за научното, техническото, социалното и икономическото развитие на страната. Чрез предоставяне на изследвания и сертификати за звукоизолация и безопасност той е свързан с пазара, като предлага силно конкурентно предимство на компаниите в алуминиевата промишленост.

MT Group
MT group е създадена през 1980 г. и представлява една от най-големите компании за изпитване и инспекция, обслужващи строителната промишленост в средноатлантическите и североизточните региони. Тестовете, извършвани в съвременните лаборатории на компанията, се провеждат в съответствие с ASTM, AAMA, AASHTO, NVLAP или Engineering Army. Предлаганите услуги включват например лабораторни услуги, строителни и геотехнически проучвания, инспекции, управление на качествения контрол и кооперативни съюзи. В същото време MT предоставя резултати от изследвания върху материали, свързани със структурна стомана, армировка, бетон, зидария, асфалт и почва. Също така се извършват специални тестове и проверки, включително на прозорци, механизми и стени.

Hellenic Defense Systems


Групата EAS е създадена през 2004 г. в резултат на сливане между гръцките държавни компании Hellenic Arms Industry (EBO) и PYRKAL. Когато е създадена, тя е основният производител на оръжия с много заводи и хиляди работници. Произвежда редица продукти, които включват повечето видове оръжия, използвани днес в световен мащаб, и се отличава с интензивната си експортна дейност. Благодарение на своите специализирани знания и опит развива паралелна дейност, като задоволява нуждите на пазара за сертификати за определяне на алуминиевите системи като „бронирани“.