Alumil Bulgaria
Choose your local website

Сертифициращи институти

Всяка съществуваща или нова алуминиева система на Alumil е придружена от съответните сертификати за експлоатационни характеристики. Многогодишното сътрудничество с международно признати институти, отговарящи на изискванията на световния пазар, ни дава уникално конкурентно предимство. По този начин можем да бъдем сигурни, че крайният продукт подобрява качеството на живот на всеки потребител.

ift Rosenheim

 

ift Rosenheim е основан през 1966 г. от екип учени, инженери и професионалисти в различни области на експертност. Оборудван е с най-съвременните лаборатории, които предлагат цялостна визия за изграждането на строителни елементи и конструкции. Основната дейност на института е предоставяне на изследвания и сертификати, които отговарят на изискванията на производствения отрасъл за прозорци, фасади и врати. Сертификатите на ift Rosenheim обхващат въпроси, които са свързани със стандарти, изследвания, акредитация и проверка на извършените тестове или изчисления.

Институт за пасивни къщи

 

Институтът за пасивни къщи (PHI) е независим изследователски институт и може да бъде описан като център за изследване и развитие на идеята за пасивен дом. От 1996 г., когато е създаден, поддържа сътрудничество и подпомага за изработката на сертификати съгласно единствения международно признат стандарт за енергийни характеристики.

CSTB

 

Френският Научно-технически център за строителство предлага на заинтересованите страни широка гама от тестове и сертифициране на производствените процеси. Измерванията се извършват в неговата лаборатория с площ 2 500 кв. м, която включва три големи тестови съоръжения и четири поддържащи. По-конкретно, CSTB провежда тестове, за да гарантира, че производството на топлоизолирани алуминиеви профили (свързване на профилите с прекъснат термомост) е в съответствие с подходящите процедури, които са определени от стандартите.

Istituto Giordano

 

Институт, който не ограничава дейността си до задължителната област на европейските направления, а я разширява като предлага измервания на качеството и производителността, както и сертифициране съгласно националното законодателство. В допълнение към основната си функция, Istituto Giordano извършва изследователска дейност и поема проектирането и обучението на самата тестова система за заинтересованите страни. Сертификатите на института са признати по целия свят. 

UBAtc

 

UBAtc е единственият белгийски орган, който предлага техническо одобрение за строителни материали, продукти, системи и монтажници. Той предоставя не само национални, но и европейски технически сертификати. В резултат на това обхваща всички изисквания, защото европейските технически одобрения (ETA) са строго ограничени до регулаторната среда и европейската директива 89/106/EИО, а националните технически одобрения (ATG) са доброволни оценки, обхващащи регулирани и нерегулирани характеристики, доказвайки годността за предназначената употреба.

WINTECH

 

Британската компания предоставя услуги, които се вписват в редица тестове и измервания, за да удостоверят, че контролираните продукти отговарят на набор от индустриални стандарти и разпоредби. Могат да бъдат докладвани специфични проучвания, обхващащи CWCT, PAS 24, Secured by Design и NHBC. Важно е да отбележим, че WINTECH сътрудничи и предоставя своите услуги на компании, произвеждащи окачени фасади, стъклопакети и дограма.

CLEB

 

Със седалища в Централна и Северна Америка CLEB предоставя задълбочени проучвания и сертификати, които напълно отговарят на изискванията и нуждите на компаниите от промишлеността. С офиси и работилници в Монреал, Чикаго, Квебек, Отава, Труро и Ню Йорк има силно присъствие и голям авторитет. Сертифицираните изследвания се провеждат въз основа на световни стандарти за проверка на резултатите от провежданите процедури за изпитване и изчисляване.

ITB

 

Повече от 70 години Институт за изследвания в строителството (ITB) провежда лабораторни изследвания за строителния отрасъл и управлява въвеждането и практическото прилагане на резултатите от тях. Под официалния надзор на полското министерство на инвестициите и икономическото развитие той използва най-съвременните изследователски методики и специализирано измервателно оборудване, подпомагайки развитието на строителството както в страната, така и в чужбина.

ATI Intertek

 

Intertek, един от водещите световни доставчици на решения за качество и сигурност за широк спектър от индустрии в световен мащаб, придоби Architectural Testing Inc. (ATI) през 2013 година. Към днешна дата съчетава надеждността с опита си на голяма компания за тестване и сертифициране в Северна Америка и одобрява производителността на системите въз основа на научни измервания и критерии.

Element Materials Technology

 

Element Materials Technology е глобален доставчик на услуги за тестване, инспекция и сертифициране на разнообразна гама от материали и продукти в сектори, където неизправностите в работата са недопустими. Целта е да се сертифицират както материалите, така и продуктите за съответствие с всички адекватни изисквания за безопасност по време на окончателното им прилагане. Също така има за цел да докаже, че има последователност и продаваемо качество, спазване на всички съответни индустриални стандарти и разпоредби.

NTCL

 

NTCL (Национални сертифицирани изпитвателни лаборатории) е напълно призната, независима изпитвателна и изследователска лаборатория за архитектурни и строителни отрасли, действаща от 1977 г., акредитирана по ISO/IEC 17025. Това е бързоразвиващ се изследователски център, предоставящ висококачествени услуги за индустриални компании благодарение на богатия си опит и модерно оборудване.

Thomas Bell-Wright International

 

Thomas Bell-Wright International Consultants е специализирана IT компания със седалище в Дубай. От 1995 г. предоставя услуги за независими тестове, инспекции и сертифициране (TIC) предимно за строителната промишленост. Съсредоточава се над големи търговски сгради и предоставя услуги за осигуряване на успешното изграждане на архитектурни елементи. В същото време гарантира качеството и производителността на строителните материали по въпроси, които са свързани с пожари и рискове за сигурността.

Riverbank Acoustical Laboratory

 

Riverbank Acoustical Laboratories е утвърдена от NVLAP услуга за тестване на звукоизолация, която е основана през 1918 г. от Уолъс Клемънт Сейбин. Организацията е уважаван източник на независими процеси по отношение на тестването на звукоизолиращите спецификации на даден продукт. RAL е специализирана в STC (загуба на предаване на звук по ASTM E90), NRC (абсорбиране на звука по ASTM C423), IIC (предаване на звук от удар по ASTM E492) и тест за звукова мощност (ISO 6926).

AUTH

 

Солунският университет "Аристотел" е един от най-големите университетски институти в Гърция. Основан е през 1925 г., а основната му дейност е в областта на образованието. Освен това AUTH "експлоатира" техническите познания и специализирания си персонал, за да осигури сертификати и тестове за звукоизолация на алуминиевите системи.

NTUA

 

NTUA (Национален технически университет в Атина) е най-старият технологичен университет в Гърция, допринасящ за научното, техническото, социалното и икономическото развитие на страната. Основан е през 1863 г. в Атина. Чрез предоставяне на изследвания и сертификати за звукоизолация и безопасност предлага силно конкурентно предимство на компаниите в алуминиевата промишленост.

MT Group

 

MT group е създадена през 1980 г. и представлява една от най-големите компании за изпитване и инспекция, обслужващи строителната промишленост в средноатлантическите и североизточните региони. Тестовете, извършвани в съвременните лаборатории на компанията, се провеждат в съответствие с ASTM, AAMA, AASHTO, NVLAP или Engineering Army. Предлаганите услуги включват лабораторни услуги, строителни и геотехнически проучвания, инспекции, управление на качествения контрол и кооперативни съюзи. В допълнение, MT предоставя резултати от изследвания върху материали, които са свързани със структурна стомана, армировка, бетон, зидария, асфалт и почва. Извършват се и специални тестове и проверки на прозорци, механизми и стени.

Hellenic Defense Systems

 

Групата EAS е създадена през 2004 г. в резултат на сливане между гръцките държавни компании Hellenic Arms Industry (EBO) и PYRKAL. Когато е създадена, тя е основният производител на оръжия с много заводи и хиляди работници. Произвежда редица продукти, които включват повечето видове оръжия, използвани днес в световен мащаб, и се отличава с интензивната си експортна дейност. Благодарение на своите специализирани знания и опит развива паралелна дейност като задоволява нуждите на пазара за сертификати за определяне на алуминиевите системи като "бронирани".