Alumil Turkey
Choose your local website
Header engineer Support

Mühendislik desteği

Desing-stage

Tasarım Aşaması

 • Mimari projenin elde edilmesi.
 • Talep edilebilecek olası özelliklerin görüşülmesi.
 • Cephe ve açıklık boyutlarının incelenmesi, sistemlerin/çözümlerin kararlaştırılması.
 • Cephe çiziminin ve standart fabrika proje çiziminin gönderilmesi.
 • Yapısal hesaplamaların gönderilmesi.
 • Genel şartname sayfasının (rüzgar yükleri, Uw vb.) gönderilmesi.
 • Yetkili alüminyum uygulayıcı listesinin gönderilmesi.

İhale Aşaması

 • Metraj Cetveli'nde kalem başına gereken detaylı malzeme listesi (profiller, aksesuarlar ve ekipman).
 • Optimum sipariş, optimum çıta uzunlukları.
 • Metraj cetvelinde kalem başına fiyatlandırma (profil/aksesuar/ekipman maliyetleri).
 • Standart profil çizimleri.
tender-stage
award-stage1

Karar Aşaması

 • Ön Yeterlilik Dosyası.
 • Numuneler ve Numune Kurulu.
 • Sertifikalar veya saha test sonuçları (Modelin performansı)
 • Detaylı statik hesaplar.
 • Fabrika proje çizimlerinin uygun şekilde hazırlanması

"Every Journey Starts With a Single Step"

dosya seç

Or
sürükle ve bırak