Alumil Turkey
Choose your local website
Sustainability and responsibility

Sürdürülebilirlik

respecting-the-environment

Çevreye saygı duymak

Sürekli büyüyen bir alüminyum sistemleri geliştiricisi ve üreticisi olan ALUMIL, ekonomik büyümeye sağlıklı ve güvenli bir çevrenin eşlik edebileceğini ve etmesi gerektiğini kabul eder. Bu nedenle, dinamik faaliyetini çevreye onu koruma ve iyileştirme yoluyla duyulması gereken saygı ile buluşturmak, hedeflerinin daima önemli bir kısmını oluşturmuştur. Bu bağlamda, şirket 2002'den beri EN ISO 14001'e uygun sertifikalı bir çevre yönetim sistemi uygulamaktadır.

Çevreyi sadece kağıt üzerinde değil aktif olarak korumak üzere aldığımız önlemler aşağıdaki gibidir:

 • Çevre koruma performansımızı değerlendirmek için mümkün olan her yerde açık ve ölçülebilir hedefler belirliyoruz.
 • Düzenli olarak çevre denetimleri yapıyoruz ve enerji tasarrufu önlemleri alıyoruz.
 • Personelimize, özellikle önemli çevresel sorumlulukları olan personele uygun çevre eğitimini veriyoruz.
 • Atık minimizasyonu ve geri dönüşüm iyileştirme stratejileri uyguluyoruz.
 • Tedarikçilerimizin çevresel performansını dikkate alıyoruz.
 • Yeni genişleme veya geliştirme faaliyetlerini de çevresel kriterler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.
 • Atık etkisizleştirme ve uygun bertaraf prosedürleri oluşturuyoruz.
 • Bizi çevresel hedeflerimize ulaştıracak tüm bu önlemlerin finanse edilmesi.
Yeşil Binalar | EPDs ve Leed Sertifikasyonu

Geri dönüşüm ve atık bertarafının azaltılması

Üretim süreçlerinin çevre dostu olmasını, kirliliğin önlenmesini ve azaltılmasını, enerjinin, doğal kaynakların ve tüketim maddelerinin korunmasını, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılmasını ve geliştirilmesini ve mümkün olan en az olumsuz çevresel etkiyi desteklemeyi amaçladık.

 • 2007: Üretim sürecinin tamamında su geri dönüşümü. Aldığımız belli aksiyonlar sonucunda su tüketimimizi ekstrüzyon ve eloksal hatlarımızda %80'den fazla, toz boya hatlarımızda ise %40 azaltmayı başardık.
 • 2007: Bir "elektrik tasarrufu" programı başlattık ve elektrik tüketimimizi toplamda %12 oranında azalttık
 • 2008: Enerji kaynağı olarak LPG'den Doğalgaza geçerek karbondioksit ayak izimizi %124 azalttık.
 • 2008: Yüzde yüz kromsuz boyama işlemleri kullanıyoruz. Ayrıca, toz boya hattımızda yaptığımız çevresel iyileştirme ile sıvı atığın işlenmesi sırasında kimyasal bileşik kullanımını azalttık ve sıvı atıkların genel kalitesini iyileştirdik.
 • 2009: Alüminyum yüzeye yapışmayan fazla toz boyanın toplanması ve geri dönüşümü/yeniden kullanımı için özel düzenek.
 • 2010: Alüminyum hurdasının kendi bünyemizdeki gelişmiş alüminyum dökümhanemizde geri dönüşümü. Geri dönüştürülmüş yüksek kaliteli alüminyum kullanımı için gereken elektrik enerjisi, alüminyumların elektrolizi için gereken enerjiden %95 daha azdır. Ayrıca dökümhanemiz, dünyada kısmen güneş enerjisi ile çalışan birkaç örnekten biridir.
 • 2014: Üretim tesisimizin tamamında bütüncül bir geri dönüşüm yaklaşımı uyguluyor ve fabrikalarımızda üretilen her türlü atığı geri dönüştürmeye çalışıyoruz. Özellikle 2014 yılında yaklaşık 1000 ton metalik olmayan atığı geri dönüştürdük.
 • 2017: Üretim tesislerimizin tüm HPS lambalarını yeni çevre dostu LED lambalarla değiştirerek aydınlatma için tüketilen elektrik enerjisinden %80 tasarruf ettik.
2014-recycling