Alumil Turkey
Choose your local website

Kişisel verilere ilişkin Gizlilik ve Koruma bildirimi

1. Verilerinizden Kim Sorumlu? Haklarınızı Kullanmak için Nereye Başvurmalısınız?

1.1. Verilerinizin Denetleyicisi, Stavrochori-Kilkis Sanayi Bölgesinde yerleşik, aşağıdaki telefon numarası 2341079300 ve e-posta adresi [email protected] olan resmi adıyla “ALUMIL ALUMİNYUM ENDUSTRİ SA” adlı SA şirketidir.

1.2. Yukarıda ismi geçen yetkili şirketimiz, iletişim e-postası [email protected] olan bir veri koruma görevlisi atamıştır. Veri koruma görevlisinin e-posta adresine, aşağıda belirtilen tüm haklarınızı (3.1 - 3.7 kapsamında) kullanmak için tüm taleplerinizi iletebilirsiniz.

2. Şirketin Şeffaf Bilgilendirmeye İlişkin Genel İlkeleri

2.1. Şu an verilen ve gelecekte istenebilecek her türlü bilgiler tekrarlanmama, aşırı veya açıkça haksız olmama şartına bağlı olarak ücretsiz olarak sağlanır (bakınız 2.3).

2.2. 2.2. Şirketimiz, yukarıda belirtilen hakların her biri için talebin alınmasından itibaren bir (1) ay içinde; somut zorluklar, talebin karmaşıklığı veya yoğun talep sayısı olması durumunda toplamda en fazla üç (3) ay içinde 679/2016 Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde açıkça belirtilen meşru gerekçelerle talebinizi gerçekleştirerek veya haklı gerekçelerle taleplerinizi yerine getirmeyi reddederek yanıt verecektir.

2.3. Şirketimiz, yukarıda belirtilen haklarınızdan birinin açıkça haksız olarak kullanıldığını veya talebin aşırı olduğunu veya (daha büyük ölçüde) tekrarlayıcı bir niteliğe sahip olduğunu düşünürse, daha fazla bilgi sağlamak için -prensipte ücretsiz olsa da- sizden makul bir ücret talep etme veya talebi reddetme hakkına sahiptir.

2.4. Şirketimiz, yukarıdaki haklarınızdan birini kullanmak için bir talepte bulunduğunuzda kimliğinizle ilgili makul şüphelerin olması durumunda, talebinizi işleme koymadan önce kimliğinizi doğrulamak için gerekli olan ek bilgileri sağlamanızı isteyebilir.

2.5. Şirketimizin talebinize yanıt vermek için makul süreyi aşması, herhangi bir hakkınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz diğer bir durumun gerçekleşmesi veya yine şirketimizin bilgilerinizin saklanmasıyla ilgili yükümlülüklerine uymaması hallerinde üst yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (Yunan Veri Koruma Kurumu, Atina, Kifisias 1-3, PC 115 23, Atina, [email protected], +30-210 6475600).

2.6. Veri koruma görevlisi [email protected]'un e-posta adresine ilgili bir yazılı talep göndererek daha önce verdiğiniz muhtemelen bir onayı istediğiniz zaman geri çekme hakkını saklı tutarsınız (bkz 1.2)

3. Bize sağladığınız kişisel verilere ilişkin haklarınız nelerdir?

3.1. Bilgilendirilme Hakkı

SSizden aldığımız ve aşağıda A'dan D'ye kadar maddelerle açıklandığı gibi bir veya daha fazla amaçla sakladığımız kişisel verilerle ilgili bilgi talep etme hakkını saklı tutarsınız. Bu metnin tamamı, kişisel verilerinizin korunmasından geçen düzenleyici çerçevenin felsefesine ilişkin temel farkındalık ve anlayışa yönelik bir el kitabını oluşturmaktadır. Bu metne ilişkin güncelleme, ek açıklama ve açıklamalar, bilgi edinme hakkınızı kullanma talebinizi takiben tarafınıza iletilebilir. (bkz 1.2)

3.2. Erişim Hakkı

Şirketimizden, sakladığımız bilgilerinize erişme ve bunların işlenip işlenmediğine dair onay alma, işleme amaçları, kişisel veri kategorileri, alıcılar veya kategoriler hakkında bilgi talep etme, alıcılar ve verilerin saklanacağı ve işleneceği süreyi öğrenme, Yunanistan Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma, verilerin kaynağı hakkında mevcut herhangi bir bilgi edinme, verilerin sizden elde edilmemiş olması durumunda profil oluşturma ve ilgili metodoloji dahil olmak üzere otomatik karar vermenin olup olmamasını sorma, üçüncü ülkelere aktarımlar yapılırken izlediğimiz politikayla ilgili güvenceler ve tutulan ve işlenen kişisel tarihin bir kopyasını talep etme haklarını saklı tutarsınız (bkz 1.2)

3.3. Düzeltme Hakkı

İşleme hakkına sahip olduğumuz verilerden herhangi birinin değiştirilmesi veya yanlış gönderilmesi durumunda şirketimizden verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkınız saklıdır. (bkz 1.2)

3.4. Silme Hakkı

İster toplandıkları amaçlar için artık gerekli olmadıklarından, ister onayınızı geri çektiğiniz, isterse de verilerinizin yasa dışı bir amaç için toplandığını düşündüğünüz için saklama ve işleme hakkına sahip olduğumuz verilerinizin tamamen veya kısmen silinmesini şirketimizden talep etme hakkınız saklıdır. Şirketimiz, makul bir süre içinde (bir ayı geçmemek üzere ve yukarıda bahsedilen özel şartlar altında, toplam üç ayı geçmemek kaydıyla) size, verilerinizin tamamen veya kısmen silindiğini veya eğer herhangi bir yasa veya kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya ifade ve bilgi özgürlüğü hakkı veya herhangi bir yasal iddianın uygulanması veya savunulması durumunda bazı verilerin korunması kanunen gerekiyorsa bunun yapılamayacağını bildirerek cevap verecektir. Böyle bir durumda, bir yandan Yunanistan Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma hakkınız, diğer yandan da yetkili bir yargı merciine başvurma hakkınız bulunmaktadır. (bkz 1.2)

3.5. Kısıtlama Hakkı

Miktar, zaman veya işlenme amacı ile ilgili olarak şirketimizden verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkını saklı tutarsınız. Daha spesifik olarak: (a) Verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğiniz ve şirketimizin doğruluğunu teyit etmek için ihtiyaç duyduğu hallerdeki süre boyunca (b) İşlemenin yasa dışı olduğunu düşündüğünüz ve verilerin silinmesi yerine kısıtlamasını tercih ettiğiniz hallerde (c) Şirketimiz tarafından kullanılmasına artık ihtiyaç duyulmadığı ancak bilgilerinizin korunmasın bazı hukuki iddialara hizmet edeceği için silinmesini istemediğinizde veya (d) Verilerin işlenmesine itirazınız olması hallerinde veri sahibi olarak haklarınızın şirketimizin meşru işleme gerekçelerini geçersiz kıldığı doğrulanana kadar verilerinizin işlenmesi sınırlandırılabilir (bkz 1.2).

3.6. Taşınabilirlik Hakkı

Bize sağladığınız kişisel verileri düzgün bir biçimde, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkının yanı sıra, sürecin rızanız dahilinde yapılması kaydıyla bunları itirazsız transfer etme hakkını saklı tutarsınız. Bu hakkın kullanılması bağlamında, kendi müdahaleniz olmaksızın şirketimizden üçüncü kişiye doğrudan transfer talebinde bulunabilirsiniz. Mevcut hak, yukarıda açıklandığı gibi (3.4'te belirtilen) silme koşullarına tabi olarak kullanılır ve kullanılması başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemez.

3.7. İtiraz Hakkı

3.7.1 Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmasına ve özellikle bu doğrudan pazarlama ile ilgili profil çıkarmaya itiraz etme hakkınız saklıdır. (bkz 1.2) 3.7.2 Şirket kuruluşlarının potansiyel çalışanları ve ziyaretçileri için bu veriler pazarlama departmanına aktarılmadığından ve bu tür bir muameleye tabi tutulmadığından böyle bir hak yoktur.

4. Verilerinizin başka bir yere aktarılmış olma ihtimali var mı?

Verilerinizin şirket ve iştirakleri dışında herhangi bir kuruluşa aktarılacağına dair herhangi bir hüküm; (a) Şirketimizin elektronik sistemleri ve ağları için hizmet sağlayıcıları – bu da yalnızca şirketimize hizmet vermek için ilgili sözleşmenin yerine getirilebilmesi amacıyla ve (b) Vergi mevzuatına zorunlu uyumumuz çerçevesinde ve gerekli olduğu ölçüde (varsa) yetkili vergi makamları haricinde bulunmamaktadır.

5. Önlemler

Şirketimizin bütün teknik ve organizasyonel veri koruma önlemlerini alacağını ve verilerinizin yasa tarafından tanımlandığı şekilde ve kesinlikle ve yalnızca şirketimize verilme amacı doğrultusunda hususi hallere göre en az veya en fazla ve fakat kesinlikle gerekli biçimlerde kullanımını ve işlenmesini sağlayacağını temin ederiz.

(A) İletişim Alıcıları

A.1. Amaç : Yalnızca iletişim çerçevesinde verilen verilerinizin alınması, işlenmesi ve saklanması, yine yalnızca şirketimizin ürün ve eylemleri hakkında tarafınızı bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilmektedir. Verilerinizin tamamı yalnızca bu amaçla saklanır ve yalnızca şirketimizin pazarlama departmanı tarafından işlenir.

A.2. İşlemenin Meşru Dayanağı: Yukarıda belirtilen ilgili amaçları yerine getirmek için verilerinizin işlenmesine verdiğiniz rızanız, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Yönetmelik- Madde 6(1)(a) uyarınca bu işlemenin meşru temelini oluşturur.

A.3. Veri Saklama Süresi: Şirketimiz yukarıda belirtilen işleme amacını, yani ürünlerimiz ve eylemlerimiz hakkında bilgilendirilmenizi yerine getirmek için, ilgili verilerinizi üç (3) yıl süreyle saklamanın makul ve gerekli olduğunu düşünmektedir. Onayınızı verdiğiniz tarihten itibaren üç (3) yıl sonra, yukarıdaki koşullar altında bize yeniden onay vermediğiniz sürece ilgili veriler silinecektir.

(B) MÜŞTERİLER – TEDARİKÇİLER ve OLASI MÜŞTERİLER – TEDARİKÇİLER

B.1. Nitelik – Meşru Dayanak:

(a) Sözleşme öncesi aşamada ve özellikle web sitemizde elektronik iletişim formunun doldurulması veya doğrudan e-posta gönderilmesi veya telefonla iletişim kurulması veya yazılı bir belgenin doldurulması hallerinde (bu şekilde bize tam adınız/e-posta adresiniz ve telefon numaranız ve adresiniz ve mesleğiniz ve ilgilendiğiniz ürünlerimiz bilgilerini sağlamış olursunuz), işlemenin amacı, şirket ile olası bir alışveriş işleminin ve bunun meşru dayanağının değerlendirilmesidir ve bu şirketimizce kendi meşru menfaatine hizmet ederek ticari amaçları sürdürmek ve sizinle muhtemel alışverişi araştırmak için talep edilen iletişime yanıt vermek amacıyla yapılır. (b) Şirket ile bir alışverişin gerçekleşmesi durumunda, sözleşme öncesi aşamada tarafımıza iletmiş olduğunuz veriler (ve işlemimiz çerçevesinde tarafımıza ileteceğiniz tüm bilgiler) aramızdaki sözleşmenin uygulanması ve vergi mevzuatına uyumumuzun sağlanması amacıyla işlenecektir. Bu durumda işlemenin meşru dayanağı, aramızdaki sözleşmenin yerine getirilmesi ve mevzuata uygunluğumuzdur (Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Yönetmelik- Madde 6(1)(b) ve (c).

B.2. Veri Saklama Süresi

Yukarıdaki veriler şirketimiz tarafından B.1.(a) kapsamında beş (5) yıl süreyle saklanacak ve daha sonra silinecektir. Yukarıdaki B.1.(b) kapsamındaki veriler vergi mevzuatına göre gerekli olduğu sürece saklı tutulacaktır.

B.3.Özellikle ticari fuarlar sırasında aldığımız bireysel veriler ile ilgili olarak, ilgilenen kişilerin doldurması istenen 'Katılımcı formunun' ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası yürürlükte kalacaktır.

(C) Şirket İşletmelerimizin Ziyaretçileri

C.1. Amaç: Kimliğinize ilişkin verilerinizin alınması, işlenmesi ve saklanması, şirketimiz kuruluşlarında geçirilen süre ve yalnızca şirketimiz kuruluşlarında bulunan kişilerin (örneğin çalışanlar, ziyaretçiler) ve şirketin genel ekipmanının (örneğin bina, elektronik vb.) güvenliği ve korunması amacı ile gerçekleşmektedir.

C.2 İşlemenin Meşru Dayanağı

Yukarıda belirtilen ilgili amaçları yerine getirmek için verilerinizin işlenmesine verdiğiniz rızanız, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Yönetmelik Madde 6(1)(a) uyarınca bu işlemenin meşru temelini oluşturur.

C.3. Alıcılar

Şirketimizce sahip olunan ve muhafaza edilen materyallere sadece mekanın güvenliğinden sorumlu ve yetkili personelimiz tarafından erişilebilir. Bu materyaller, aşağıdaki durumlar dışında üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir: (a) Kontrolörün şahıslarını veya mallarını içeren bir cezai suçu soruşturmak için gerekli bilgileri içerdiğinde yetkili adli, kovuşturma ve polis makamlarına; (b) Görevlerinin ifası sırasında hukuka uygun olarak veri talep edildiğinde yetkili adli, kovuşturma ve polis makamlarına ve (c)Suça delil teşkil edebilecek veriler olması halinde suç mağduru veya failine.

C.4. Veri Saklama Süresi

CCTV materyali on beş (15) gün süreyle saklanır, ardından otomatik olarak silinir. Bu süre zarfında sıra dışı bir olayla karşılaşılırsa, olayı araştırmak ve yasal çıkarlarımızı savunmak ve yasal işlem başlatmak için videonun ilgili kısmı muhafaza edilir ve bir (1) ay daha saklanır. Ve fakat olay üçüncü şahıslarla ilgiliyse, video üç (3) aya kadar saklanacaktır.

(D) Satış Yerindeki (Showroom) Ziyaretçiler

D.1. Amaç: Verilerinizin işlenmesinin amacı, bilgi materyallerinin gönderilmesinin yanı sıra iş birliği olasılığını araştırmak için aramızdaki iletişimin sağlanmasıdır.

D.2 İşlemenin Meşru Dayanağı: Verilerinizin işlenmesine verdiğiniz rızanız, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Yönetmelik- Madde 6(1)(a) uyarınca bu işlemenin meşru temelini oluşturur.

D.3. Veri Saklama Süresi: Şirketimiz yukarıda belirtilen işleme amacını yerine getirmek için, ulusal ve Avrupa mevzuatında aksi belirtilmedikçe veya önceden onayınızı geri çekmeniz durumu dışında, ilgili verilerinizi üç (3) yıllık bir süre boyunca saklamayı makul ve gerekli görür.

(Ε) Kurumsal Etkinlik Ziyaretçileri

E.1. Amaç: Verilerinizin işlenme amacı, kurumsal etkinlikler aracılığıyla kurumsal iletişimi ve dış imajı geliştirmek için aramızdaki iletişimin sağlanmasıdır. Etkinlik sırasında video ve fotoğraf çekimi yapılabilir. Bu materyaller ayrıca şirketimizin sitesine ve sosyal medyaya yüklenecektir. Bu süreçte katılımcıların, çalışanların ve dış ortakların kişisel verileri (görüntü ve ses) işlenecektir.

E.2 İşlemenin Meşru Dayanağı: Verilerinizin işlenmesine verdiğiniz rızanız, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Yönetmelik- Madde 6(1)(a) uyarınca bu işlemenin meşru temelini oluşturur. Fiili olarak mümkün ve yasal olarak makul olduğu sürece, olayın kaydedilmekte olduğuna dair referans ilgili olay sırasında yapılacaktır. Fotoğrafçıya önceden bildirimde bulunarak fotoğraf veya video kaydına itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu durumda 3. maddede açıklanan yasal haklarınız tamamen geçerli olacaktır.