Alumil Turkey
Choose your local website

Kişisel verilere ilişkin Gizlilik ve Koruma bildirimi

1. Verilerinizden kim sorumlu? Haklarınızı kullanabilmek için nereye başvuracaksınız?

1.1. Verilerinizin denetleyicisi, "ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA" unvanıyla Stavrochori-Kilkis Sanayi Bölgesi'nde, 2341079300 telefon numarası ve info@alumil.com e-posta adresiyle yasal olarak tescil edilmiş anonim bir şirkettir (SA-Societe Anonyme).

1.2. Yukarıdaki Denetleyici Şirket, iletişim e-postası dpo@alumil.com olan bir Veri Koruma Görevlisi atamıştır. Veri Koruma Görevlisinin yukarıda verilen e-posta adresine aşağıda belirtilen tüm haklarınızın kullanımına yönelik her türlü talebinizi gönderebilirsiniz (3.1 -3.7 kapsamında)

2. Şirketin şeffaf bilgilere ilişkin genel ilkeleri.

2.1. Burada sunulan her türlü bilgi ve ileride sorulabilecek diğer her türlü bilgi, gereksinimin tekrarlanmadıkça, aşırı olmadıkça veya bariz bir seviyede gerekçesiz olmadıkça ücretsiz olarak sunulur (bkz. 2.3).

2.2. Yukarıda belirtilen, kullandığınız hakların her biri için Şirket, talebin alınmasından itibaren bir (1) ay içinde cevap verir; nesnel zorluklar, karmaşık talep veya talep sayısı durumunda ise Şirket toplamda en fazla üç (3) aylık bir süre içinde isteğinizi yerine getirerek veya 679/2016 Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde açıkça belirtilen meşru nedenlerle talebinizi yerine getirmeyi haklı gerekçeyle reddederek cevap verir

2.3. Şirket, yukarıda belirtilen haklarınızdan birinin açıkça gerekçesiz olarak kullanıldığını veya talebin aşırı olduğunu ya da (daha büyük ölçüde) tekrarlanır nitelikte olduğunu düşünmesi durumunda, daha fazla bilgi vermek için sizden makul bir ücret talep edebilir (prensipte ücretsizdir) veyahut talebe yanıt vermeyi reddedebilir.

2.4. Yukarıdaki haklarınızdan birini kullanmak için talepte bulunduğunuzda Şirket, kimliğinizle ilgili makul şüpheleri olması durumunda, talebinizi işleme koymadan önce kimliğinizi doğrulamak için gerekli olan ek bilgileri sunmanızı isteyebilir.

2.5. Şirketin yanıt vermek için belirlenen makul sürede yanıt vermekte gecikmesi ve herhangi bir hakkınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz herhangi bir durumda veya Şirketin, Verilerinizin saklanmasına dair Yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde denetleyici kuruma (Hellenic Data Protection Authority (Yunanistan Veri Koruma Kurumu), Athens, Kifisias 1-3, P.C. 115 23, Athens, contact@dpa.org, +30-210 6475600) şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

2.6. Veri Koruma Görevlisinin dpo@alumil.com e-posta adresine yazılı bir talep göndererek önceden (muhtemelen) vermiş olduğunuz onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkınız saklıdır. (bkz. 1.2)

3. Bize verdiğiniz Kişisel Verilere ilişkin hangi haklara sahipsiniz?

3.1. Bilgi edinme hakkı

Sizden aldığımız ve aşağıda A'dan D'ye kadar olan maddelerde açıklandığı gibi bir veya birden çok amaçla sakladığımız kişisel verilerle ilgili olarak bilgi talep etme hakkınız saklıdır. İşbu metnin tamamı kişisel verilerinizin korunmasına yönelik düzenleme çerçevesinin genel felsefesinin temel düzeyde anlaşılması ve bu konuda bilinçlendirme yönünde bir rehberdir. Bilgi edinme hakkı kapsamında, talebiniz üzerine bu metne ilişkin güncellemeler, detaylar ve açıklamalar sizinle paylaşılabilir. (nasıl yapılabileceğini öğrenmek için 1.2'ye bakın)

3.2. Erişim hakkı

Şirketimizden, sakladığımız bilgilerinize erişim talep etme ve bunların işlenip işlenmediğinin teyidi ve daha detaylı olarak, işlemenin amaçları, kişisel veri kategorileri, alıcılar veya alıcı kategorileri, verilerin saklanacağı ve işleneceği süre, Yunanistan Veri Koruma Kuruluşu'na şikayette bulunma hakkı, verilerin kaynağı hakkında mevcut herhangi bir bilgi, veriler sizden alınmadıysa profil oluşturma ve ilgili metodolojiler gibi otomatik karar alma mekanizmalarının olup olmadığı, üçüncü ülkelere aktarımlarda izlediğimiz politikaya ilişkin güvenceler ile saklanan ve işlenen kişisel verilerin bir nüshasını talep etme hakkınız saklıdır. (nasıl yapılabileceğini öğrenmek için 1.2'ye bakın)

3.3. Düzeltme hakkı

İşleme hakkına sahip olduğumuz herhangi bir verinin değiştirilmesi veya yanlış gönderilmiş olması durumunda, Şirketimizden verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkınız saklıdır. (nasıl yapılabileceğini öğrenmek için 1.2'ye bakın)

3.4. Silme hakkı

Şirketimizden, saklama ve işleme hakkımız olan verilerinizin tamamının veya bir kısmının, toplandıkları amaç için artık gerekli olmadıkları gerekçesiyle, onayınızı geri çektiğiniz için veya verilerinizin yasa dışı olduğunu düşündüğünüz bir amaçla toplandığı gerekçesiyle silinmesini talep etme hakkınız saklıdır. Şirketimiz, makul bir süre içinde (bir aydan fazla olmamak üzere, bazı zorlu durumlar olması halinde toplamda üç aydan fazla olmamak kaydıyla) yanıt vererek verilerinizin tamamının veya bir kısmının silineceğini teyit eder ya da bazı verilerin herhangi bir yasa kapsamında veya kamu yararına yürütülen bir görevin ifası gereği veya ifade ve bilgi özgürlüğü hakkı veya herhangi bir yasal hak talebi kapsamında saklanmasını gerektiren durumlardan dolayı silinemeyeceğini bildirir. Böyle bir durumda, bir yandan Yunanistan Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma, diğer yandan da geçerli bir yasal yola başvurma hakkına sahipsiniz. (nasıl yapılabileceğini öğrenmek için 1.2'ye bakın)

3.5. Kısıtlama hakkı

Şirketimizden, verilerinizin işlenmesini miktar, zaman veya işlenme amacına göre ve daha spesifik olarak (a) verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğiniz için ve Şirketin doğruluğunu teyit etmek için ihtiyaç duyduğu süre boyunca, (b) veya işlenmesinin yasa dışı olduğunu düşündüğünüz için ve verilerin silinmesi yerine kısıtlanmasını tercih ettiğiniz, (c) veya Şirketin artık bunları kullanmasına gerek kalmadığı için ancak muhafaza edilmesi bazı yasal hak taleplerine hizmet edeceği için silinmesini istediğiniz, (d) veya verilerin işlenmesine itirazınız olması durumunda ve Veri Sahibi olarak haklarınızın, Şirketin işlemeye dair meşru gerekçelerini geçersiz kıldığı (nasıl yapılabileceğini öğrenmek için 1.2'ye bakın) gerekçeleri ve koşulları doğrultusunda kısıtlama talebinde bulunma hakkınız saklıdır.

3.6. Taşınabilirlik hakkı

Bize sunduğunuz kişisel verileri, düzenlenmiş, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta alma hakkının yanı sıra işleme sizin onayınızla yapılacağından itiraz olmadan tekrar aktarma hakkınız saklıdır. Bu hakkın kullanılması bağlamında, kendiniz müdahil olmadan Şirketten üçüncü kişiye doğrudan aktarılmasını da talep edebilirsiniz.

İşbu hak, yukarıda (Madde 3.4) açıklanan silme koşullarına tabi olarak kullanılır ve bu hakkın kullanılması, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkilemez.

3.7. İtiraz hakkı

3.7.1 Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla ve özellikle bu doğrudan pazarlama ile ilişkili profilleme faaliyetlerinde kullanımına itiraz etme hakkınız saklıdır. (nasıl yapılabileceğini öğrenmek için 1.2'ye bakın)

3.7.2 Potansiyel Çalışanlar ve Şirket tesislerinin ziyaretçileri söz konusu olduğunda, böyle bir hak yoktur zira bu Veriler, Pazarlama departmanına aktarılmamış ve bu tür bir muameleye tabi tutulmamıştır.

4. Verilerinizin başka bir yere aktarılma olasılığı var mı?

Bilgilerinizin a) Şirketimizin elektronik sistemleri ve ağları ile ilgili servis sağlayıcılar ve yalnızca Şirketimize destek veren sözleşme kapsamında kendilerine düşen sorumluluğun ifası amacıyla b) uymakla yükümlü olduğumuz vergi kanunları çerçevesinde ve gerektiği kadarıyla (gerekmesi halinde) yetkili vergi makamları

5. Tedbirler

Şirketin, her türlü teknik ve idari veri koruma yöntemini uygulayacağını ve Verilerinizi yalnızca yasalarda tanımlanan şekilde ve tam anlamıyla ve münhasıran bize sunma amacınız doğrultusunda, optimum, minimum ve kesinlikle gerekli olan şekilde kullanacağını ve işleyeceğini garanti ederiz.

Politikanın yukarıdaki genel hükümleriyle birlikte uygulanan, Kişisel Veri Sahibi kategorilerine ilişkin özel hükümler.

(A) İLETİŞİM ALICILARI

A.1. Amaç: Münhasıran iletişim çerçevesinde verilmiş olan Verileriniz, yalnızca sizin Şirketimizin ürünleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeniz amacıyla alınır, işlenir ve saklanır. Verilerinizin tamamı yalnızca bu amaçla saklanır ve sadece Şirketimizin Pazarlama Departmanı tarafından işlenir.

A.2. İşlemenin Meşru Dayanağı: Yukarıda belirtilen ilgili amaçların yerine getirilmesi için Verilerinizin işlenmesine verdiğiniz onay, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmeliğin 6(1)(a) maddesi gereğince bu işlemenin meşru dayanağını oluşturur.

A.3. Veri Saklama Süresi: Yukarıda belirtilen işleme amacını yerine getirmek yani ürünlerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında size bilgilendirme yapmak üzere ilgili Verilerinizi üç (3) yıllık bir süre boyunca saklamanın makul ve gerekli olduğu görüşündeyiz. Onayınızı verdiğiniz tarihten üç yıl sonra, yukarıdaki koşullar altında bize yeniden onay vermediğiniz takdirde ilgili Veriler silinir.

(B) MÜŞTERİLER - TEDARİKÇİLER ve POTANSİYEL MÜŞTERİLER - TEDARİKÇİLER

B.1. Mahiyet - Meşru Dayanak:

(a) sözleşme öncesindeki aşamada ve özellikle web sitemizdeki elektronik iletişim formunun doldurulması veya doğrudan e-posta gönderilmesi veya telefonla iletişim kurulması veya basılı bir belgenin doldurulması durumunda (Böylece bize adınızı-soyadınızı/e-posta adresinizi ve/veya telefon numaranızı ve/veya Adresinizi ve/veya mesleğinizi ve/veya ilgilendiğiniz ürünlerimizi belirtmiş olursunuz), işlemenin amacı Şirketle yapılabilecek olası bir işlemin değerlendirilmesidir; meşru dayanak ise Şirketin, ticari amaçlarını gözetmesi yönündeki meşru menfaati ve sizinle olası işlem üzerine çalışmak için talep edilen iletişime yanıt verilmesidir.

(b) Şirket ile bir işlemin gerçekleştirilmesi durumunda, sözleşme öncesi aşamada bize sağladığınız Veriler (ayrıca işlemimiz çerçevesinde bize sunacağınız her şey) aramızdaki sözleşmeyi uygulama ve vergi kanunlarına uyma amacıyla işlenecektir. Bu durumda, işlemenin meşru dayanağı, aramızdaki sözleşmenin ifası ve mevzuata (Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmeliğin 6(1)(b) ve (c) maddesi) uymamızdır.

B.2. Veri Saklama Süresi.

Yukarıda yer alan B.1.(a) Veriler maddesindeki verileri beş (5) yıl boyunca tutarız ve bu süre sonunda sileriz. Yukarıdaki B.1.(b) Veriler, vergi kanunları kapsamında gerekli görüldüğü süre boyunca saklanır.

B.3.Özellikle kişinin ticari fuarlarda aldığımız Verileri ile ilgili olarak, ilgilenen kişilerden doldurmaları istenen "Katılımcı formu" ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası geçerliliğini korur.

(C) ŞİRKET TESİSLERİMİZE GELEN ZİYARETÇİLER

C.1. Amaç: Kimliğiniz ve Şirketimizin tesislerinde geçirdiğiniz zaman ile ilgili bilgiler içeren Verileriniz, yalnızca sizin Şirketin tesislerindeki insanların (örn. çalışanlar, ziyaretçiler) yanı sıra Şirketin genel ekipmanı (örn. bina, elektronik alet vb.) güvenliği ve korunması amacıyla alınır, işlenir ve saklanır.

C.2 İşlemenin Meşru Dayanağı

Yukarıda belirtilen ilgili amaçların yerine getirilmesi için Verilerinizin işlenmesine verdiğiniz onay, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmeliğin 6(1)(a) maddesi gereğince bu işlemenin meşru dayanağını oluşturur.

C.3. Veri Saklama Süresi

Şirketin tesislerindeki insanların (örn. çalışanlar, ziyaretçiler) yanı sıra Şirketin genel ekipmanı (örn. bina, elektronik alet vb.) gizliliği ve korunması ile ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen amacın yerine getirilmesi için ilgili Verilerinizin on beş (15) günlük bir süre boyunca saklanmasının makul ve gerekli olduğu görüşündeyiz. Şirketin tesislerine girdiğiniz tarihten on beş (15) gün sonra tüm bilgilerinizin yer aldığı ilgili dosya silinir.