Alumil Turkey
Choose your local website

Kullanım Koşulları

Genel Kullanım Koşulları

Tek tek tüm web sayfaları (bundan sonra "sayfalar" olarak anılacaktır) ile birlikte bu web sitesi www.alumil.com, ALUMIL S.A.'ya (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) aittir ve Şirketin ve bağlı şirketlerinin (bundan böyle "Grup" olarak anılacaktır) internet üzerinden kamuya tanıtılması amacını taşımaktadır. ").

www.alumil.com web sitesini kullanmak, bu web sitesinde yer alan tüm içerik, sayfalar, grafikler, resimler, fotoğraflar ve dosyalar için geçerli olan aşağıdaki kullanım koşullarının tamamıyla kabul edildiği anlamına gelir. Dolayısıyla bu web sitesi sayfalarının ziyaretçileri/kullanıcıları Şirketin sayfalarını ziyaret etmeden veya kullanmadan önce bu koşulları dikkatli biçimde okumalıdırlar. Bunu kabul etmeyenler sayfaları ziyaret etmeyi bırakmalı ve içeriklerini kullanmamalıdır.

Şirket, www.alumil.com web sitesinde ziyaretçilerin kullanımına sunulan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için mümkün olan her türlü gayreti gösterme sorumluluğunu kabul eder. Bununla birlikte, sayfaların, hizmetlerin, seçeneklerin ve içeriklerin kesintisiz veya hatasız olarak sunulacağını veya hataların hemen düzeltileceğini garanti edemez, buradaki hata veya ihmallerden veya bunların kullanımından doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca Şirket, bu veya başka herhangi bir web sitesinde veya ziyaretçilerin/kullanıcıların kullanımına açılan sunucularda "virüs" veya başka zararlı bir program olmadığını garanti etmez ancak bu web sitesinin güvenli kullanımını sağlamak üzere en modern ve en etkili yöntemlerle tüm imkanlarını seferber eder.

Bu web sitesindeki herhangi bir köprü bağlantısı veya banner (yalnızca ziyaretçilerin/kullanıcıların ek bilgi vermekle sorumlu kişilerle iletişimini kolaylaştırmak amacıyla görünmektedir), kullanıcıları Şirket tarafından kontrol edilemeyen başka sunuculardaki web sitelerine yönlendirebilir. Bu nedenle Şirket, yukarıda belirtilen web sitelerinin içeriği veya bunların kullanımından doğacak zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu sitelerin ve sayfaların ziyareti/kullanımı sırasında ortaya çıkan her türlü sorunda, konudan sorumlu olan yetkiliyle ilgili web siteleri, sayfalar ve bunların sahipleriyle doğrudan iletişim kurulmalıdır. Bu durumda, hiçbir şekilde Şirket'in atıfta bulunduğu veya herhangi bir şekilde bağlantı verdiği web sitelerinin ve sayfaların içerik veya hizmetlerini onayladığı veya kabul ettiği varsayılamaz.

"Stok Bilgileri" bölümündeki veriler üçüncü şahıslar tarafından sağlanır ve bu nedenle Şirket, bu bilgilerin doğruluğundan veya bu bölümde atıfta bulunulan stok verilerinin güncellenmesinde yaşanan herhangi bir gecikme veya kesintiden sorumlu değildir.

Şirket, ziyaretçinin/kullanıcının, sayfaların kullanımından dolayı uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Sayfaların içeriği açık ve “olduğu gibi” sunulmaktadır. Tüm bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. Sayfaların ziyaretçisi/kullanıcısı, sayfalarda verilen herhangi bir bilgiyi kullanmak isterse öncelikle www.alumil.com web sitesinde bulunan iletişim formu üzerinden Şirketle iletişime geçmelidir. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak zamanında ve doğru bilgi vermek üzere gerekli ayarlamaları yapacaktır.

www.alumil.com web sitesinin günün 24 saati ve haftanın 7 günü faal olması amaçlanmıştır. Şirketin, bilgi sistemi veya telekomünikasyon ağı arızaları, teknik sorunlar veya düzenli veya acil bakım kaynaklı sebepler veya başka önemli acil durumlar gibi, erişimin askıya alınmasını veya kesilmesini gerektiren, kontrolü dışındaki koşulların oluşması halinde web sitesinin bir bölümüne ve/veya tamamına erişimi askıya alma veya kesmeye karar verme hakkı saklıdır.

Şirket, gerekli görüldüğünde, önceden haber vermeksizin web sitesinin formatını ve içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.
Site ziyaretçisi/kullanıcısı, orada verilen bilgi ve verileri yasal bir şekilde, iyi niyet ve ahlaka uygun olarak kullanmalıdır. Aksi takdirde, Şirketin yasa dışı veya uygunsuz kullanımdan dolayı uğrayabileceği her türlü zararın karşılanmasından sorumlu olur.
Kullanıcıların ayrıca, Şirketin web sitesi www.alumil.com'a web sitesinin verilerinin ve düzeninin görünümünü ve bütünlüğünü değiştirecek veya değiştirmesi muhtemel olan herhangi bir kötü amaçlı yazılımı veya veriyi herhangi bir şekilde taşımaları yasaktır. Böyle bir durumda, Şirket, maruz kalabileceği her türlü zararı düzeltmek için gerekli tüm yasal önlemleri alacaktır.

Gizlilik Politikası

Şirketin, ziyaretçi/kullanıcı tarafından gönüllü olarak gönderilen kişisel verilere erişimi vardır ve bunları yalnızca iletişim amaçlı, istatistiksel ve mali nedenlerle ve web sitesi tarafından sağlanan hizmetleri iyileştirmek üzere işleme hakkı saklıdır. Şirket, teklif taleplerine tam olarak yanıt verebilmek için bu bilgileri iş ortaklarına aktarabilir. Şirket, yalnızca yetkili kişi veya makamlara karşı yasal bir zorunluluk olan durumlarda kişisel verileri de üçüncü taraflara (gerçek veya tüzel kişi) aktarabilir.Ziyaretçilerin/kullanıcıların kişisel verileri, ilgili kişinin www.alumil.com web sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla talepte bulunması üzerine silinir.

Web sitesinde optimum gezinme deneyimi için izleme teknikleri kullanılabilir. Bu şekilde toplanan tüm bilgilerle ilgili olarak, burada yer alan kişisel verilere erişim, değişiklik ve silme hakkını elinde bulundurur. Şirket, kullanıcının kişisel verilerini, kullanıcının kendisi tarafından açıkça talep edilmediği sürece asla üçüncü taraflara vermeyecektir. Şirket, kullanıcıların IP adreslerini web sitesini son ziyaretlerinden altı ay sonra siler.

Şirketin web sitesi www.alumil.com'u her ziyaret ettiğinizde, bir çerez dosyası oluşturulur. Çerez dosyaları, web sitemizi ziyaretinizle ilgili bilgileri (ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaretinizin tarihi ve saati vb.) bilgisayarınızın sabit sürücüsüne kaydeder. Bu bilgiler siteyi bir sonraki ziyaretinizde kullanılabilir. Çerez, bilgisayarınızda 30 dakika kalır. İnternetteki tarayıcı güvenlik ayarlarınızı değiştirerek çerez dosyalarını engelleyebilirsiniz

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Bu web sitesinin sayfalarının içeriği (örneğin, resimler, ticari markalar, grafikler, fotoğraflar, çizimler, metinler, hizmetler ve genel olarak bu web sitesindeki tüm dosyalar), Şirketin veya diğer ALUMIL Group şirketlerin fikri mülkiyeti, ticari markaları ve hizmet markalarıdır ve Yunanistan yasaları, Avrupa yasaları ve uluslararası sözleşmelerin ilgili hükümleri tarafından korunur. Bu nedenle, yukarıdakilerin hiçbiri herhangi bir şekilde, tamamen veya kısmen satılamaz, kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, indirilemez, iletilemez veya dağıtılamaz.

Ziyaretçi/kullanıcı, bu web sitesinin içeriğinin bir kısmını kişisel bilgisayarında kişisel ve kamuya açık veya ticari amaçlarla kullanmadan ve Şirket menşeini gösteren işaretleri ortadan kaldırmadan, fikri ve sınai mülkiyet hakları hiçbir şekilde etkilemeksizin münferit olarak saklayabilir.

Bu web sitesinin sayfalarında bahsedilen ve ilgili kuruluşların, şirketlerin, bağlı kuruluşların, ajansların, derneklerin ve yayınların ticari markalarını taşıyan diğer tüm ayırt edici özellikler, ürünler veya hizmetler, fikri ve sınai mülkiyettir ve dolayısıyla bu kurumlar, bunların korunmasıyla ilgili hakları ellerinde bulundururlar.

Geçerli kanun ve diğer hükümler

Sayfaların kullanımına ilişkin olarak yukarıda belirtilen hüküm ve koşullar ile bunlar üzerinde yapılacak herhangi bir tadilat, değişiklik veya tahrifat, Yunanistan kanunlarına, Avrupa Birliği yasalarına ve ilgili uluslararası anlaşmalara tabidir.

Yukarıda belirtilen koşullarda yer alan ve yukarıdaki yasalara aykırı olabilecek herhangi bir hükmün geçerliliği, diğer hükümlerin geçerliliği hiçbir şekilde etkilenmeksizin, kanun gereği iptal edilir ve hüküm kaldırılır.

Bu web sitesinin kullanımından doğabilecek her türlü ihtilafta Selanik Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.