Alumil Croatia
Choose your local website

Arhetipska bioklimatska škola Kozani

Situation

Inovativna bio-klimatska škola u zoni aktivnog urbanističkog planiranja grada Kozanija, u kojoj je smještena 19. Osnovna škola i vrtić Kozani, projekt koji ističe održivi karakter područja. Inovativne tehnologije primjenjene na površini od 4.200 kvadratnih metara, financiranjem iz NSRF-a Makedonija / Trakija 2007-2013, doprinijele su stalnom poboljšanju energetskih učinaka građevinskog kompleksa. Dizajn zgrade zasnovan je na principima bioklimatske arhitekture, usvajajući mnoštvo „zelenih“ značajki koje umanjuju potrošnju energije zgrade.

Izazov

Kompletan okretno-nagibni sustav SMARTIA M11500 osigurao je visoku toplinsku izolaciju. Uz to, povećana je i energetska "utvrda" zgrade zahvaljujući prilagodbi naprednog sustava za zaštitu od sunca SMARTIA M5600, koji uključuje elegantne lamelice s eliptičnim dizajnom. Izbor energetskog sustava ALUMIL-a nije bio slučajnost, jer je toplinska izolacija i kontrolirani dnevni unos svjetlosti bitan element da bi se osigurala visoka energetskaadekvatnost korištenjem obnovljivih izvora energije.

Identitet projekta

Dodaj u omiljene

Proizvodaci aluminijuma

FORMAL, Μωυσίδης-Αθανασιάδης OE