Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website
header consulting lsp

Konsalting za projekte velikih razmera

 

Alumil sarađuje sa projektantima, spremni da ih podržimo u fazi dizajna projekta, pružajući dizajn koncept sa crtežima karakterističnih detalja. Delimično prilagođavanje i kreiranje rešenja obezbeđuje veoma usku saradnju sa projektantima, inženjerima i istraživačkim timom.

Konsultante za fasade podržavamo u fazi izrade specifikacija, usmeravajući ih kroz asortiman proizvoda koji su u skladu sa specifikacijom projekta i budžetom.
U nastavku Vam pružamo veliki broj usluga u različitim fazama projekta.

 

Design-Stage

Dizajn faza

 • Pribavljanje arhitektonskih crteža.
 • Obrađujemo moguće specifikacije.
 • Studiramo izglede, nivo i dimenzije otvora, zatim predlažemo sistem/rešenje.
 • Dostavljamo crteže izgleda i tipične crteže pozicija.
 • Dostavljamo preliminarne statičke proračune.
 • Dostavljamo generičke listove specifikacija (opterećenje vetrom, Uw, itd).
 • Dostavljamo liste ovlaštenih fabrikatora.

Tender faza

 • Radimo specifikaciju materijala (profili, prateća oprema i okov) po artiklu.
 • Vršimo optimizaciju materijala, najbolja iskorištenost.
 • Izrada cena po poziciji (ukupni trošak profili/prateća oprema/okovi).
 • Karakteristični preseci pozicija.
Tender-Stage
Award-Stage

Faza ugovaranja

 • Dokumenti sa potpunim opisom i detaljima sistema.
 • Uzorci - preseci ili uzorci celih pozicija.
 • Sertifikati ili rezultati testiranja na objektu
 

Contact us

Da li biste želeli da vas kontaktiramo telefonom ili email-om?
Uslovi korišćenja