Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website
header

Vizija, misija & vrednosti

NAŠ KOMPAS
U neprestanom razvoju globalnog okruženja, važno je uvek biti svestan ko smo, šta radimo i šta želimo da postignemo. Naš moto je "Gradimo savršenstvo" i nastojimo svakodnevno da napravimo jedan korak bliže tome.
mission

Misija

Naša misija je da poboljšamo kvalitet života ljudi unapređujući performanse prostora u kojima borave sa proizvodima vrhunskog kvaliteta, tehnologije i estetike. Naši proizvodi zadovoljavaju:

 • Visoke estetske standarde u skladu sa najnovijim arhitektonskim trendovima.
 • Energetsku efikasnost sa naprednim toplotno izolovanim aluminijumskim sistemima i sistemima za zaštitu od sunca.
 • Visok nivo bezbednosti od provala, vandalizma, požara, dima i zemljotresa.
 • Zaštitu od vremenskih nepogoda čak i u ekstremnim uslovima.
 • Veliki broj rešenja za osobe sa posebnim potrebama.
 • Rešenja za obnovljive izvore energije primenom fotonaponskih sistema

Vizija

Naša vizija je da budemo vodeća kompanija u razvoju i proizvodnji aluminijumskih sistema za arhitektonsku i industrijsku primenu.
vision
values

Vrednosti

Naše vrednosti su suština naše sveobuhvatne poslovne filozofije i predstavljaju način na koji pristupamo našim klijentima i saradnicima.

 • Integritet: Naše poslovanje karakteriše otvorenost, iskrenost i doslednost. Mi ispunjavamo naše obaveze i držimo obećanje. Vodimo naše poslovanje iskreno i pošteno, bez uticaja eksternih faktora ili ličnih simpatija i procena.
 • Timski duh:Uspostavili smo otvorene i zdrave odnose među kolegama u cilju unapređenja saradnje i postizanja boljih rezultata. Verujemo da su rezultati tima, uvek veći od pojedinačnih rezultata ljudi koji ga čine. Interaktivna i otvorena komunikaciju i konstruktivan dijalog su imperativ.
 • Inicijativa: Koristimo sve resurse, bilo da su ljudski ili ne, sa ciljem kontinuiranog ličnog i korporativnog napretka, koji proizilazi iz naših ideja. Kompanija podržava nove ideje i predloge.
 • Odanost: Kompanija i njeni zaposleni pokazuju lojalnost prema klijentu, kao i jedni prema drugima.
 • Meraki: Meraki je Grčka reč koja se često koristi da opiše kada se nešto radi sa dušom, izražava kreativnost, ili strast – kada damo ''celog sebe'' za nešto što radimo.