Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website

Novosti

Hands holding earth

ALUMIL: Izveštaj o održivosti sa fokusom na ljude i životnu sredinu

Nedavno je kompanija ALUMIL objavila svoj prvi godišnji Izveštaj o održivosti, koji detaljno predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode u poštovanju ljudi i životne sredine.

Izveštaj, prvi ove vrste koji je kreirala neka kompanija u industriji ekstruzije aluminijuma u Grčkoj ikad, zasnovan je na smernicama datim od strane Global Reporting Initiative (GRI) i posebno na izdanju „Standardi“ (In accordance - Core), a koje su najzahtevnije i međunarodno priznate smernice. Sve aktivnosti u koje je uključena kompanija ALUMIL, u potpunosti su usklađene sa  17 ciljeva održivosti Ujedinjenih nacija, čiji je cilj da svet učini boljim mestom. Postizanje ovih ciljeva, posebno onih koji su povezani sa životnom sredinom i klimatskim promenama, hitnije je nego ikad. Prema mišljenju stručnjaka, globalne odluke i akcije koje će globalna zajednica preduzeti u narednih 10 godina uticaće na život na našoj planeti u narednih 100 - 150 godina.

Pet odeljaka Izveštaja o održivosti uključuju: Efikasno korporativno upravljanje, ključnu ulogu zaposlenih, poštovanje društvene zajednice, zaštitu životne sredine i službu za holističko tržište. Svaki odeljak pokriva sve teme koje utiču na održivi razvoj kompanije ALUMIL, istovremeno se fokusirajući na zajednički interes zainteresovanih strana. Kroz promociju prosperiteta, sigurnosti, održivosti, zdravlja i napretka zaposlenih, dokazano je da je kompanija ALUMIL uspostavila stabilno tlo kako bi se mogla nositi sa svim izazovima ovog brzog i sve promenljivog sveta.

Neki od najznačajnijih delova izveštaja su:


Zdravlje i bezbednost na radu

Zdravlje i bezbednost zaposlenih je strateški prioritet. Kompanija primenjuje različite politike u skladu sa međunarodnim standardima, a takođe sprovodi česte obuke na radnom mestu u vezi sa zdravstvenim i bezbednosnim merama. Uprava kompanije ALUMIL obezbeđuje odgovoran i siguran rad svojih objekata, u skladu sa zakonskim i etičkim pravilima. Sistem upravljanja kompanijom je u skladu sa međunarodnim standardima BS OHSAS 18001: 2007 za bezbednost i zdravlje na radu.


Meritokratija i jednakost

U kompaniji ALUMIL radno okruženje pomaže ljudima da budu deo vizije kompanije, kroz njihov profesionalni i lični rast. Zapošljavanje zaposlenih zasniva se isključivo na njihovim mogućnostima i vrednosti koju mogu doneti kompaniji.
Obuka zaposlenih i partnera


Obuka zaposlenih i partnera

Ciljajući na kontinuirani razvoj zaposlenih, ali takođe sledeći filozofiju prema kojoj je svaki zaposleni odgovoran za efikasnu kontrolu kvaliteta, kompanija pruža kontinuiranu obuku iz različitih oblasti znanja i stručnosti. Pored toga, kroz programe učenja Akademije ALUMIL, partnerima kompanije pružaju se dragocena znanja i osigurava njihov stalni napredak.


Kružna ekonomija na delu

Obrnuti lanac snabdevanja jeste proces oporavka preostale vrednosti proizvoda i materijala čiji je životni ciklus došao do kraja. U osnovi je to primena kružne ekonomije u industrijskom kontekstu. U kompaniji ALUMIL se reciklaža primenjuje pomoću aluminijumskog otpada i predstavlja skoro 50% ukupnih resursa sirovina. Značajno je da tokom procesa reciklaže aluminijuma, oporavljena vrednost dostiže 100% od početne vrednosti. Osim toga, aluminijum zadržava svoju prvobitnu vrednost bez obzira na to koliko je puta bio recikliran, što ga čini vrlo ekološkim materijalom. 


Potrošnja energije i vode

Da bi se ograničio uticaj na životnu sredinu, neophodno je meriti i kontrolisati uticaj industrijskih objekata kompanije. Dakle, beleže se i potrošnja goriva i ukupna energija; i kontinuirano se ulažu napori na smanjenju energetskih potreba. Pored toga, recikliranje aluminijuma štedi ogromne količine energije. Štaviše, voda je osnovni prirodni resurs, izvor života, koji kompanija želi da ostane nepromenjen usled njenog rada. U 2019. godini u objektima kompanije ALUMIL u industrijskoj zoni u Kilkisu reciklirano je 47,8% korišćene vode.


Kvalitet u prvom planu

Prioritet kompanije ALUMIL jeste stvaranje vrhunskih proizvoda sa visokom dodatom vrednošću i zato neprestano razvija i poboljšava svoje postupke kontrole kvaliteta. Cilj kompanije je da u potpunosti zadovolji potrebe svojih kupaca širom sveta, a samim tim primenjuje međunarodne sisteme upravljanja proizvodnjom i kontrole kvaliteta. Pored toga, svi arhitektonski sistemi kompanije ALUMIL imaju sertifikate dobijene od svetski poznatih instituta. 


Predsednik i izvršni direktor kompanije ALUMIL, gospodin Georgios Milonas, u uvodu Izveštaja o održivosti pominje: „Nakon što smo već preduzeli važne korake, naša kompanija će nastaviti da radi naporno za održivu budućnost sa ciljem da uvek bude model-kompanija u industriji. Kompanija ALUMIL je sastavni deo društva i ponašaće se odgovorno, preduzimati inicijative i težiti inovacijama utirući put kvalitetnim objektima, višem životnom standardu i okruženju koje će budućim generacijama omogućiti da budu srećne “.


Dodaj u favorite