Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website
header-global-presence

Globalna prisutnost

MISLI GLOBALNO, DELUJ LOKALNO
Organizovana i jaka međunarodna prodajna mreža u više od 60 zemalja, sa 32 poslovnice širom sveta na svim kontinentima, dokazuju da je ALUMIL među najboljim dobavljačima arhitektonskih aluminijumskih sistema, sa proizvodima koji zadovoljavaju najviše zahteve i pokrivaju impresivno veliki spektar arhitektonskih potreba.
world-map

Već više od 30 godina dizajniramo i razvijamo rešenja na globalnom nivou i pružamo proizvode prilagođene lokalnim potrebama svakog tržišta. Akumulirani doživljaj ALUMIL-a kroz angažman na međunarodnim tržištima dovodi do rešenja koja uključuju najsavremenije tehnologije i jedinstvene proizvode.

Razvijena mreža naših poslovnica širom svijeta, veliki broj naših fabrika i više distributivnih centara osiguravaju efikasnu uslugu na međunarodnom nivou.

 • Prisustvo u više od 60 zemalja na svim kontinentima.
 • 32 poslovnice širom sveta.
 • 12 fabrika u 6 zemalja: Grčka, Bugarska, Rumunija, Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina.
 • Prodajno distributivni centri  (SDS) u: Grčka, Rumunijaa, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kipar, Hrvatska, Fyrom, Bugarska, Kosovo, Turska, Egipat, Kenija, Indija.
 • 10.000 partnera širom sveta.
 • jaka inženjerska podrška (Grčka, SAD, Rumunija, Srbija, Dubai, Indija).

Evolucija ALUMIL-a u svetu tokom

Godina sa uspostavom više poslovnica na svim kontinentima:

 • 1997 Rumunija
 • 1998 Albanija & Bugarska
 • 1999 Ukrajina 
 • 2000 Fyrom, Kipar, Egipat& Nemačka 
 • 2003 Srbija 
 • 2004 Bosna& Turska 
 • 2005 Crna Gora 
 • 2006 Francuska 
 • 2007 U.A.E. 
 • 2008 U.S.A. 
 • 2009 Kosovo 
 • 2014 Kenija& Hrvatska 
 • 2015 Indija