Alumil Srbija
Izaberite vaš regionalni website
Education Training Header

Edukacija & obuka

Education-Center-2

ALUMIL akademija

Kao kompanija, mi smatramo da je znanje od suštinskog značaja za našu saradnju kako bismo izgradili jako partnerstvo. Zbog toga je ALUMIL grupacija je osnovala poseban institut pod nazivom "ALUMIL AKADEMIJA" kako bi našim partnerima pružili znanje i obuku po svim tehničkim i komercijalnim pitanjima. Naš cilj je da veoma blisko sarađujemo sa našim partnerima kako bismo unapredili njihovo znanje o našim proizvodima i o našem poslovanju. Znanje je moć i prenošenjem u našem institutu na naše partnere je ključno za njihov razvoj i pokazuje put ka uspehu.

Edukacija o ALUMIL proizvodima

Veliki asortiman ΑLUMIL aluminijumskih arhitektonskih sistema, kao i mnoga tehnička pitanja sa kojim se možete suočiti u toku razvoja projekta, zahtevaju precizne informacije koje treba da budu pružene našim partnerima. Zbog toga ALUMIL konstantno kreira nove materijale znanja kako bi edukovao svoje partnere.
Preciznije, ALUMIL pruža specifične prezentacije i video materijal o svojim proizvodima i organizuje posebne treninge za nove proizvode.
Education-Center-1